بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقضــآی خآص بودن هــآیت بــه پــآیــان رسیــد دیــگــر … بـه تــو فِـکـر نمیکنــم …گنــآه است.. چشم دآشتـَـن بـه مــال ِ دیگران...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا من هستم!! نیمکتی چوبی و چتری که بسته است...! دلم تنگ نیست... تنها منتظر بارانم... که قطره هایش بهانه ای باشد... برای نمناک بودن لحظه هایم... و... اثبات بی گناهی چشمانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را! از من که گذشت… اما… هرجا که هستی “خسته نباشی”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــکـــرم را پــُر کــرده!!! فــکــر ایــنکه: چــگــونــه بــه تــو فــکــر نــکــنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مهر تو چنان رام شدم، که خدا می داند من به زلف تو چنان خام شدم، که خدا میداند این چه سحری ست که بر جام نگاهت جاریست؟! من چنان جادوی این دام شدم، که خدا میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دست هایت را می بردی هیچ فکر کردی؟ به بویش گرمایش قدرتش امیدش و این پاییز تمام کت هایم جیب های بزرگ دارند ... دستم تنهایی یخ می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازنبش قبرسکوت چه میخواهی؟ نگاه توهم مثل شراب تلخ است میدانی تلخ یعنی روزگار من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متــــــــاسفم… نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم…. متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد......دلخوری هایم..دلتنگیهایم...و تمام اشک هایم.........تو از خودت بگو....با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم “تـــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش منو:اگه بی تو هنوز نفس می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یکی میرفتیم و کاتب،سرنوشتمان را با خطی زرین مینوشت،نوبت که به ما رسید قلم از قلمدان افتاد و شکست،کاتب با خطی تیره و تار نوشت:اسیر سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز بودن با شما زاده شده مثل کاجي که هيچي خزون غمي نمي تونه زردش کنه يا زمستون سبزيشو بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خار... اگر اینگونه هم باشد،کدامین گل به دست عابران دشت ها آسوده میماند؟ مگر خاری بپاید رنگ وبویش را... وبنماید از او هر دم نگهبانی؛ تو گل من خار... توهم بی من نمیمانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگی در من بالا زده! نه سکوتی... نه موسیقی... نه حتی سیگار... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگی را تسکین نمیدهد جز عطر تنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که به سینه ات می کوبد  قلب نیست  ماهی کوچکی ست که در اشتیاق اقیانوس  دارد نهنگ می شود  باور کن ....  همیشه قرار نیست همه چیز سر جای خودش باشد !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقضــآی خآص بودن هــآیت بــه پــآیــان رسیــد دیــگــر … بـه تــو فِـکـر نمیکنــم …گنــآه است.. چشم دآشتـَـن بـه مــال ِ دیگران...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا من هستم!! نیمکتی چوبی و چتری که بسته است...! دلم تنگ نیست... تنها منتظر بارانم... که قطره هایش بهانه ای باشد... برای نمناک بودن لحظه هایم... و... اثبات بی گناهی چشمانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را! از من که گذشت… اما… هرجا که هستی “خسته نباشی”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــکـــرم را پــُر کــرده!!! فــکــر ایــنکه: چــگــونــه بــه تــو فــکــر نــکــنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مهر تو چنان رام شدم، که خدا می داند من به زلف تو چنان خام شدم، که خدا میداند این چه سحری ست که بر جام نگاهت جاریست؟! من چنان جادوی این دام شدم، که خدا میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دست هایت را می بردی هیچ فکر کردی؟ به بویش گرمایش قدرتش امیدش و این پاییز تمام کت هایم جیب های بزرگ دارند ... دستم تنهایی یخ می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازنبش قبرسکوت چه میخواهی؟ نگاه توهم مثل شراب تلخ است میدانی تلخ یعنی روزگار من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متــــــــاسفم… نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم…. متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد......دلخوری هایم..دلتنگیهایم...و تمام اشک هایم.........تو از خودت بگو....با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم “تـــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش منو:اگه بی تو هنوز نفس می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یکی میرفتیم و کاتب،سرنوشتمان را با خطی زرین مینوشت،نوبت که به ما رسید قلم از قلمدان افتاد و شکست،کاتب با خطی تیره و تار نوشت:اسیر سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز بودن با شما زاده شده مثل کاجي که هيچي خزون غمي نمي تونه زردش کنه يا زمستون سبزيشو بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خار... اگر اینگونه هم باشد،کدامین گل به دست عابران دشت ها آسوده میماند؟ مگر خاری بپاید رنگ وبویش را... وبنماید از او هر دم نگهبانی؛ تو گل من خار... توهم بی من نمیمانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگی در من بالا زده! نه سکوتی... نه موسیقی... نه حتی سیگار... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگی را تسکین نمیدهد جز عطر تنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که به سینه ات می کوبد  قلب نیست  ماهی کوچکی ست که در اشتیاق اقیانوس  دارد نهنگ می شود  باور کن ....  همیشه قرار نیست همه چیز سر جای خودش باشد !!!