بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر می خواهمت دورتر میشوی برگرد قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سیاه پوشیده ام. عشق؛ مُصیبت سنگینی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشم‌هـای تـــو  وقت زیـادی از خــــدا گرفت ...  اگر آفـریده نمی‌شـدی  زیبـایی بـیشـتری  بـه کـوه  بـه دریـا  بـه جـنگل مـی‌رسیـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کسی که عطر تورا زده بود در خیابان از کنارم رد شد و این یعنی قتل غیر عمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍے ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧے ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻨﺪے ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟے ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﻨے ﭼﺎے ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻮﺱ ﭼﺎے ﮐﻨﻢ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی قیدت را بزنم .... اما ندانستی دوست داشتن من از اول هم بی قید و شرط بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

#قلــبم : خستمــ #مــن :از چــــے؟ #قلــبم :از تــو... از غصہ هـــات....کے میخوایــ خوبــ شے ...؟؟ #مــن :دیــگہ کــار نکــن خــوب میــشم (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


بى رحمى را بلد نیستم...
اما حواست را جمع کن!
استعدادم در یادگیرى فقوالعادست!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت و ... یکی موند و ... یکی از غصه هاش خوندو ... یکی برد و ... یکی باخت و ... یکی با قسمتش ساختو ... یکی رنجید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جام چشمهایت را با عشق یک جا سر کشیده ام و تو چه بی هوا تمام هستی ام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** عشق ** چيست ؟ شــادى رفــته و غـــم آمــده .....!! ** عاشق ** كيست ؟ دمــــى فـــــرو شــــده و  جــانــى بــر آمــده .......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم از زندگی چی بخوام... که هر چی بخوام تو "نگاه" تو هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را از هر طرف نگاه کنی ، عاشق تو از آب در می آیم ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﮐﻦ ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ، ﺧﯿﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگویی دوستت دارم  حتمن باور می کنم  چون تو از سیاره ی دیگری آمده ای!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم : یک موی تو را به او نمیدهم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر می خواهمت دورتر میشوی برگرد قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سیاه پوشیده ام. عشق؛ مُصیبت سنگینی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشم‌هـای تـــو  وقت زیـادی از خــــدا گرفت ...  اگر آفـریده نمی‌شـدی  زیبـایی بـیشـتری  بـه کـوه  بـه دریـا  بـه جـنگل مـی‌رسیـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کسی که عطر تورا زده بود در خیابان از کنارم رد شد و این یعنی قتل غیر عمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍے ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧے ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻨﺪے ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟے ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﻨے ﭼﺎے ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻮﺱ ﭼﺎے ﮐﻨﻢ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی قیدت را بزنم .... اما ندانستی دوست داشتن من از اول هم بی قید و شرط بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

#قلــبم : خستمــ #مــن :از چــــے؟ #قلــبم :از تــو... از غصہ هـــات....کے میخوایــ خوبــ شے ...؟؟ #مــن :دیــگہ کــار نکــن خــوب میــشم (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


بى رحمى را بلد نیستم...
اما حواست را جمع کن!
استعدادم در یادگیرى فقوالعادست!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت و ... یکی موند و ... یکی از غصه هاش خوندو ... یکی برد و ... یکی باخت و ... یکی با قسمتش ساختو ... یکی رنجید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جام چشمهایت را با عشق یک جا سر کشیده ام و تو چه بی هوا تمام هستی ام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** عشق ** چيست ؟ شــادى رفــته و غـــم آمــده .....!! ** عاشق ** كيست ؟ دمــــى فـــــرو شــــده و  جــانــى بــر آمــده .......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم از زندگی چی بخوام... که هر چی بخوام تو "نگاه" تو هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را از هر طرف نگاه کنی ، عاشق تو از آب در می آیم ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﮐﻦ ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ، ﺧﯿﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگویی دوستت دارم  حتمن باور می کنم  چون تو از سیاره ی دیگری آمده ای!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم : یک موی تو را به او نمیدهم . . .