بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم... یاد همهی آنهایی که با نبودشان...... بودنمان را به بازی گرفتند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تمثیلی از نفس کشیدن من است، سزاواری من در زندگی، شایستگی‌ام در بودن! ... اگر سزا بود چنان در آغوش‌ می‌فشردم که یکی گردیم، و در آن پیکر، نه من دلتنگ می‌شدم، نه او می‌گریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اعتماد به نفسِ کاذبی دارد این بهار..!! خودش را جای پائیــــز جا می زندُ دلبری می کند.. نمیداند که من بوی تن پائیـــــز را خوب می شناسم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به انتظار رسیدن من من به انتظار رسیدن تو ولی ما، هیچ‌وقت به‌هم نمی‌رسیم . همیشه دستی هست که پیش از رسیدنمان‌ ما را نرسیده و کال بچیند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید ب سرم باز بگویم گذرد...وای از این زندگی ک با میگذرد،،،میگذرد............!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو ! عبور ماه است از خیابان در شب حکومت نظامی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غصه خوردن مشکلاتت کمتر نخواهد شد! فقط اینگونه تو آنها را دو برابر خواهی کرد!!!! لبخند بزن و بگو!!!! مهم نیست ......................... درست می شود!!!!!!!!!!!!! مطمئن باشید درست می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ویرگول بودم! تا وقتی به من میرسی ...  کمی مکث کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت امیدم را باور کرد خزان بی برگ تر زمستان سوزناک تر  و چشمان من، غمگین تر...... ای کاش....... کمی می ماندی  من دیگر هیچ ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راشکستی وگفتی هرچه بودگذشت به گریه گفتمت آری; ولی چه زودگذشت بهاربودوعشق بودوتوبودی ولی بهارنیست وعشق مردوتورفتی و... هرچه بودگذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـوارهایی که می سازی .. هـر روز و هــر روز .. بیشتر می شوند !! بنــای بـــی احساس من … آخر من از کجــا … برای این همه دیــوار … پنجــــره پیدا کنمــ .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو وقتی بخندی... تمام نت ها، بر روی خط حامل نگاهت نقش می بندد... و من، عشق تو را مینوازم تا گوش دنیا پر شود از عاشقانه های من وتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب من یه امپراطوره تسلیم میشه چون که مجبوره برو ! نباید مال من باشی خواهش نکردم این یه دستوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم به خدا خیانت کرد ! خداغم آفرید،تنهایی آفرید ، بغض آفرید ،... اما راضی نشد ! کمی تأمل کرد ... آنگاه عشق را آفرید ! نفس راحتی کشید !  انتقامش را گرفته بود از آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل فصل زندگی را جستجو کردم... ابر بسیار دیدم... اما هیچ بارانی چون تو مرا به دریا نبرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوربین ها را خاموش کنید  این یک معاشقه ی ذهنی ست  روی سطرهایی که از جایی می آیند  که هرگز کسی را در آن راه ندادم ... !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم... یاد همهی آنهایی که با نبودشان...... بودنمان را به بازی گرفتند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تمثیلی از نفس کشیدن من است، سزاواری من در زندگی، شایستگی‌ام در بودن! ... اگر سزا بود چنان در آغوش‌ می‌فشردم که یکی گردیم، و در آن پیکر، نه من دلتنگ می‌شدم، نه او می‌گریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اعتماد به نفسِ کاذبی دارد این بهار..!! خودش را جای پائیــــز جا می زندُ دلبری می کند.. نمیداند که من بوی تن پائیـــــز را خوب می شناسم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به انتظار رسیدن من من به انتظار رسیدن تو ولی ما، هیچ‌وقت به‌هم نمی‌رسیم . همیشه دستی هست که پیش از رسیدنمان‌ ما را نرسیده و کال بچیند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید ب سرم باز بگویم گذرد...وای از این زندگی ک با میگذرد،،،میگذرد............!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو ! عبور ماه است از خیابان در شب حکومت نظامی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غصه خوردن مشکلاتت کمتر نخواهد شد! فقط اینگونه تو آنها را دو برابر خواهی کرد!!!! لبخند بزن و بگو!!!! مهم نیست ......................... درست می شود!!!!!!!!!!!!! مطمئن باشید درست می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ویرگول بودم! تا وقتی به من میرسی ...  کمی مکث کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت امیدم را باور کرد خزان بی برگ تر زمستان سوزناک تر  و چشمان من، غمگین تر...... ای کاش....... کمی می ماندی  من دیگر هیچ ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راشکستی وگفتی هرچه بودگذشت به گریه گفتمت آری; ولی چه زودگذشت بهاربودوعشق بودوتوبودی ولی بهارنیست وعشق مردوتورفتی و... هرچه بودگذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـوارهایی که می سازی .. هـر روز و هــر روز .. بیشتر می شوند !! بنــای بـــی احساس من … آخر من از کجــا … برای این همه دیــوار … پنجــــره پیدا کنمــ .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو وقتی بخندی... تمام نت ها، بر روی خط حامل نگاهت نقش می بندد... و من، عشق تو را مینوازم تا گوش دنیا پر شود از عاشقانه های من وتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب من یه امپراطوره تسلیم میشه چون که مجبوره برو ! نباید مال من باشی خواهش نکردم این یه دستوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم به خدا خیانت کرد ! خداغم آفرید،تنهایی آفرید ، بغض آفرید ،... اما راضی نشد ! کمی تأمل کرد ... آنگاه عشق را آفرید ! نفس راحتی کشید !  انتقامش را گرفته بود از آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل فصل زندگی را جستجو کردم... ابر بسیار دیدم... اما هیچ بارانی چون تو مرا به دریا نبرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوربین ها را خاموش کنید  این یک معاشقه ی ذهنی ست  روی سطرهایی که از جایی می آیند  که هرگز کسی را در آن راه ندادم ... !!!