بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حرفای خوبت کنار ولی حست بهم بود ا ش ت ب ا ه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مدیونم به همه ی کسایی که  باید بدی هـاشـون و جبـران مـی کـردم ولـی سـاده ازشـون گـذشتم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگر دلم می خواست که . .  بی حرف و بی صدا . .  بدانی ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که قرار نبود بگویم: " دوستت دارم " امان از این چشم ها... این چشم های دهن لق بی آبرو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از من نرنجون از این دنیا نترسون تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم اگه دلسوخته ای عاشق مثل برگی نسوزونم منو دریاب که دلتنگم مدارا کن که ویرونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـسـتـه ام ... از داشـتـَنـی کـهـ هـیـچــوَقــت بــرایـــَم نـیـسـتــــــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَســتـــــــه شـــُـدی از دَرد...  پــیــشِ خــودَم بَـــرگــَـرد ... ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت سلام نَفَــــــــــس کسیــــــــــ که چند لحظه پیش به من شبــــــــــ بخــــــــــیر گفت !!!! هه ... چه اشتباهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گریه زاری یا بغض و بی قراری تا فهمیدم دو رویی از تو شدم فراری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالت اگه باز بهت دل سپردم به دریا زدیو ازت ضربه خوردم حلالت که مردم تو این مرگو دیدی که می تونی اما نجاتم نمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران من نباش... دیگر هیچ چیز مرا هوایی نمیکند ...حتی خیال تو!! زمین گیر شده ام ... خیالت راحت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصب رسیـــــــده درد عشقـــــت، ولی حیف....خراب است، باید از بن کشیــــــد و انداخت دور. مهم نیست...فقط گاهی جای خالی اش عذابت میدهد، فراموش میکنی... فراموش میکنی........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وا فریادا ز عشق وا فریادا کارم به یکی طذفه نگار افتادا گر داد من شکسته دادا،دادا ور نه،من و عشق،هر چه بادا بادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که عاشق کسی باشی و به همون اندازه که عاشقشی بدونی باهم بودنتون به جایی نمیرسه. تجربه کردم این دردو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردانبود کاش بودی تافقط باورکنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حرفای خوبت کنار ولی حست بهم بود ا ش ت ب ا ه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مدیونم به همه ی کسایی که  باید بدی هـاشـون و جبـران مـی کـردم ولـی سـاده ازشـون گـذشتم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگر دلم می خواست که . .  بی حرف و بی صدا . .  بدانی ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که قرار نبود بگویم: " دوستت دارم " امان از این چشم ها... این چشم های دهن لق بی آبرو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از من نرنجون از این دنیا نترسون تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم اگه دلسوخته ای عاشق مثل برگی نسوزونم منو دریاب که دلتنگم مدارا کن که ویرونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـسـتـه ام ... از داشـتـَنـی کـهـ هـیـچــوَقــت بــرایـــَم نـیـسـتــــــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَســتـــــــه شـــُـدی از دَرد...  پــیــشِ خــودَم بَـــرگــَـرد ... ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت سلام نَفَــــــــــس کسیــــــــــ که چند لحظه پیش به من شبــــــــــ بخــــــــــیر گفت !!!! هه ... چه اشتباهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گریه زاری یا بغض و بی قراری تا فهمیدم دو رویی از تو شدم فراری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالت اگه باز بهت دل سپردم به دریا زدیو ازت ضربه خوردم حلالت که مردم تو این مرگو دیدی که می تونی اما نجاتم نمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران من نباش... دیگر هیچ چیز مرا هوایی نمیکند ...حتی خیال تو!! زمین گیر شده ام ... خیالت راحت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصب رسیـــــــده درد عشقـــــت، ولی حیف....خراب است، باید از بن کشیــــــد و انداخت دور. مهم نیست...فقط گاهی جای خالی اش عذابت میدهد، فراموش میکنی... فراموش میکنی........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وا فریادا ز عشق وا فریادا کارم به یکی طذفه نگار افتادا گر داد من شکسته دادا،دادا ور نه،من و عشق،هر چه بادا بادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که عاشق کسی باشی و به همون اندازه که عاشقشی بدونی باهم بودنتون به جایی نمیرسه. تجربه کردم این دردو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردانبود کاش بودی تافقط باورکنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود...