بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هر نفسی که میکشم همهمه ای است ازهمه پنهان .اما از تو چه پنهان ؟میان هرنفسی که میکشم تـــو هستی که میکِشم تو را،که میکُشی مرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چــند "بــي حــد" تــورا خــواستم.... امـا ... در "حــد" مــن نـبـودي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مام رگهای متصل به قلبم رو بستم... دیگر راه فرار نداری! میدانم میمیرم ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت كه درد نمي آيد از سؤالاتم؟! مرا ببخش كه اين قدر بي مبالاتم چقدر مانده به وقتي كه مال هم بشويم؟ درست از آب درآيند احتمالاتم تو محشري به خدا! من بهشت گمشده ام! تو اتفاق مي افتي، من از محالاتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! این بند دل آدم کجاست؟ که گاهی با... یک اسم یا حضور یک نفر و یا با یک لبخند "پاره" میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺶ، ﻋـــﺼﺮِ ﺟﻤـﻌﻪ، ﻧﺪﺍﺷﺖ ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند:خوش ب حالت! از وقتی ک رفته حتی خم ب ابرو نیاوردی...نمیدانند بعضی دردها کمرخم میکنند نه ابرو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه لک لکی زیبا آمدم... اماحیف لالایی شب هایم را جغدها خواندند... برای عشق آمدم...اما حیف تنفر را پیش از هر چیز آموختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار ***این روزها مرا درآغوش خویش سخت به بازی گرفته است***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میتونی یه چیزی که واقعاً دوسِش داری و از دست بدی 2 حالَت بیشتر نداره یا واقعاً دوسِش نداشتی یا انقد احمق بودی که تونستی چیزی که واقعاً دوسِش داری و از دست بدی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما من جلوی دهانش را می گیرم وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا که دیگر قلبـــــــــــــــــــم ترک خورد...از بس سرد و گرمش کــــــــردی!کاش یا دل میبستی و میماندی یا به این که دل نبسته بودی گرمش نمیکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتــــرس عشــــق مــــن ... بــــرو... نگــــران هیــــچ چیــــز هم نبــــاش ... مــــن بــــه هیچ کــــس نخــــواهم گفــــت , که مــــردانه پای همــــه ی نــــامردی هــــایت ایــــستادم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عاشقی گفتند ...! سال دراز است گفت ! نه به اندازه ی شبی که یک دل شکسته بخوابد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط …….. اگر میفهمیدی….. حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشت به حساب بى محلى و بى توجهى .... ولى نفهميد دارم " فداتشم " هايم رو ثابت ميكنم .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هر نفسی که میکشم همهمه ای است ازهمه پنهان .اما از تو چه پنهان ؟میان هرنفسی که میکشم تـــو هستی که میکِشم تو را،که میکُشی مرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چــند "بــي حــد" تــورا خــواستم.... امـا ... در "حــد" مــن نـبـودي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مام رگهای متصل به قلبم رو بستم... دیگر راه فرار نداری! میدانم میمیرم ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت كه درد نمي آيد از سؤالاتم؟! مرا ببخش كه اين قدر بي مبالاتم چقدر مانده به وقتي كه مال هم بشويم؟ درست از آب درآيند احتمالاتم تو محشري به خدا! من بهشت گمشده ام! تو اتفاق مي افتي، من از محالاتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! این بند دل آدم کجاست؟ که گاهی با... یک اسم یا حضور یک نفر و یا با یک لبخند "پاره" میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺶ، ﻋـــﺼﺮِ ﺟﻤـﻌﻪ، ﻧﺪﺍﺷﺖ ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند:خوش ب حالت! از وقتی ک رفته حتی خم ب ابرو نیاوردی...نمیدانند بعضی دردها کمرخم میکنند نه ابرو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه لک لکی زیبا آمدم... اماحیف لالایی شب هایم را جغدها خواندند... برای عشق آمدم...اما حیف تنفر را پیش از هر چیز آموختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار ***این روزها مرا درآغوش خویش سخت به بازی گرفته است***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میتونی یه چیزی که واقعاً دوسِش داری و از دست بدی 2 حالَت بیشتر نداره یا واقعاً دوسِش نداشتی یا انقد احمق بودی که تونستی چیزی که واقعاً دوسِش داری و از دست بدی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما من جلوی دهانش را می گیرم وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا که دیگر قلبـــــــــــــــــــم ترک خورد...از بس سرد و گرمش کــــــــردی!کاش یا دل میبستی و میماندی یا به این که دل نبسته بودی گرمش نمیکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتــــرس عشــــق مــــن ... بــــرو... نگــــران هیــــچ چیــــز هم نبــــاش ... مــــن بــــه هیچ کــــس نخــــواهم گفــــت , که مــــردانه پای همــــه ی نــــامردی هــــایت ایــــستادم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عاشقی گفتند ...! سال دراز است گفت ! نه به اندازه ی شبی که یک دل شکسته بخوابد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط …….. اگر میفهمیدی….. حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشت به حساب بى محلى و بى توجهى .... ولى نفهميد دارم " فداتشم " هايم رو ثابت ميكنم .....