بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ... ﮐــــﺴﯽ ﮐــﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣـــﯽ ﺧــﻮﺍﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم ! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است بی هیچ خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش يكي ييدا ميشد كه وقتي ميديد گلوت.ابر داره وچشات بارون.جاي اينكه بيرسه چته؟ چي شده؟بغلت كنه وبگه گريه نكن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم یه ذره دلت تنگ من بود کاشکی تویی که ادعا میکردی منو دوست داشتی تو که میگفتی قلبت بی من میشه پاره تو که می مردی واسه ی من بی اشاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه "خــیـــانــت" ! روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم به دل دیگه ای دل نمیده... از همه بریده... مثل تو ندیده... برگــــــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از اینهمه خیانت!!! روزی هم اینگونه عاشق من بودی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه نفر بود وقتی بغض میکردم بغلم میکردو میگفت اگه گریه کنی میکشمت ها..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را میخرم . تو فقط ... صدای خنده هایت را به کسی نفروش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین حرف : دوستت دارم اما... … شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم... به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست دلی رو که دادیم به یکی ازش پس بگیریم بدیم یکی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که نگاهم به نگاهش گره خورد عایقی از احساس به سوی ساحل چشمانش فرستادم اما او چشمانش را بس و عایق در ساحل چشمانش غرق شد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می‌شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می‌شکند همه می‌گویند : چته باز ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم دنیا رو تو دستام بگیرم و اونی رو که دوست دارم از تو دستام جدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز نگرانتم وقتی ک بارون میباره نکنه اون ک باهاته یه روزی تنهات بذاره من هنوز نگرانتم  رفتی تنهایی ک چی شه؟ یکی اینجاست ک مردن واسه ی تو زندگیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَسـتــــــــه اَم ... از داشــتـــَنــــی کــه،، هــیـــچـــــــــــــــــوَقــتــ ــــــ ـــــــ بـرایـــَم نـیـسـتــــــــــی... :(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ... ﮐــــﺴﯽ ﮐــﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣـــﯽ ﺧــﻮﺍﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم ! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است بی هیچ خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش يكي ييدا ميشد كه وقتي ميديد گلوت.ابر داره وچشات بارون.جاي اينكه بيرسه چته؟ چي شده؟بغلت كنه وبگه گريه نكن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم یه ذره دلت تنگ من بود کاشکی تویی که ادعا میکردی منو دوست داشتی تو که میگفتی قلبت بی من میشه پاره تو که می مردی واسه ی من بی اشاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه "خــیـــانــت" ! روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم به دل دیگه ای دل نمیده... از همه بریده... مثل تو ندیده... برگــــــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از اینهمه خیانت!!! روزی هم اینگونه عاشق من بودی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه نفر بود وقتی بغض میکردم بغلم میکردو میگفت اگه گریه کنی میکشمت ها..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را میخرم . تو فقط ... صدای خنده هایت را به کسی نفروش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین حرف : دوستت دارم اما... … شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم... به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست دلی رو که دادیم به یکی ازش پس بگیریم بدیم یکی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که نگاهم به نگاهش گره خورد عایقی از احساس به سوی ساحل چشمانش فرستادم اما او چشمانش را بس و عایق در ساحل چشمانش غرق شد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می‌شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می‌شکند همه می‌گویند : چته باز ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم دنیا رو تو دستام بگیرم و اونی رو که دوست دارم از تو دستام جدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز نگرانتم وقتی ک بارون میباره نکنه اون ک باهاته یه روزی تنهات بذاره من هنوز نگرانتم  رفتی تنهایی ک چی شه؟ یکی اینجاست ک مردن واسه ی تو زندگیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَسـتــــــــه اَم ... از داشــتـــَنــــی کــه،، هــیـــچـــــــــــــــــوَقــتــ ــــــ ـــــــ بـرایـــَم نـیـسـتــــــــــی... :(