بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی !!!!!!! در چشم دیگران آنقدر شیرین میشوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ، لازمه یکی کنارت باشه کاری نکنه‌ ، و حرفی نزنه ها.... فقط باشه.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های بودن چه ارزان بر باد میرود و تازیانه های باد چه بی رحمانه ان را تا بی کران فراموشی میبرد تا انجا که افسانه یکی بود یکی نبود اغاز میشود انجا که هر شروعی پایان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مهربان همیشه من خواهی ماند حتی اگر سختی راه چشمانت را از من دور کند و در یادم خواهی ماند حتی اگر طنین نفست به گوشم نرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی… ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای من خودم عاشق بودم ... درکت می کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبارد برف این‌همه سپید ننشیند بر زمین … حالا که رد پای ما کنار هم جفت نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چـــــشــــمــــمـــان خــــورد بــــه هــــم صـــاعـــقــــه زد پـــلــــکــــم ســــوخــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لــــیــــلـــی تــــو نــــدیــــدی کــــه چــــه بــــا مــــن کــــردنــــد مـــــــردم چـــــــه بـــــــلاهــــــا بــــــه ســـــرم آوردنـــــــد......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــه بَــــــعــــضـــــیـــــا بــــایَـــــدگُـــــفــــت : شُـــــمــــارو پـــــاتَم نــــــمــــیــــتـــــونــــی وایــــســــی چـــــه بــــرســـــه بـــــه حَـــــرفـــــات......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیتاب من با دیدنت آرام میگیرد اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد مرا گر هست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"یــــــــــاد تــــــــو پــــرچـــــم صـــلـــحـــیـــســـت مــیـــان شـــورش افـــــکــــــارم......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺲ ﻗﺸــــﻨﮕﯿﻪ . . . ﯾــــــﻬﻮ . . . ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ . . . ﺩﺭ ﮔﻮﺷِﺖ ﺑﮕﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ مگــــه نـــه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت بماند: تو یادگار روزهایی هستی  که نه فراموش میشوند نه تکرار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض نیمه کاره تکرار دروغ هایت گلویم را می فشارد ! چشم هایم را می بندم از ساده لوحی ! بی شرم خاطراتم ! بیزارم آنگاه که از خودم می پرسم :  « هنوز دوستم دارد ؟! ، حتی به دروغ »

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی !!!!!!! در چشم دیگران آنقدر شیرین میشوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ، لازمه یکی کنارت باشه کاری نکنه‌ ، و حرفی نزنه ها.... فقط باشه.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های بودن چه ارزان بر باد میرود و تازیانه های باد چه بی رحمانه ان را تا بی کران فراموشی میبرد تا انجا که افسانه یکی بود یکی نبود اغاز میشود انجا که هر شروعی پایان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مهربان همیشه من خواهی ماند حتی اگر سختی راه چشمانت را از من دور کند و در یادم خواهی ماند حتی اگر طنین نفست به گوشم نرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی… ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای من خودم عاشق بودم ... درکت می کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبارد برف این‌همه سپید ننشیند بر زمین … حالا که رد پای ما کنار هم جفت نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چـــــشــــمــــمـــان خــــورد بــــه هــــم صـــاعـــقــــه زد پـــلــــکــــم ســــوخــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لــــیــــلـــی تــــو نــــدیــــدی کــــه چــــه بــــا مــــن کــــردنــــد مـــــــردم چـــــــه بـــــــلاهــــــا بــــــه ســـــرم آوردنـــــــد......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــه بَــــــعــــضـــــیـــــا بــــایَـــــدگُـــــفــــت : شُـــــمــــارو پـــــاتَم نــــــمــــیــــتـــــونــــی وایــــســــی چـــــه بــــرســـــه بـــــه حَـــــرفـــــات......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیتاب من با دیدنت آرام میگیرد اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد مرا گر هست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"یــــــــــاد تــــــــو پــــرچـــــم صـــلـــحـــیـــســـت مــیـــان شـــورش افـــــکــــــارم......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺲ ﻗﺸــــﻨﮕﯿﻪ . . . ﯾــــــﻬﻮ . . . ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ . . . ﺩﺭ ﮔﻮﺷِﺖ ﺑﮕﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ مگــــه نـــه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت بماند: تو یادگار روزهایی هستی  که نه فراموش میشوند نه تکرار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض نیمه کاره تکرار دروغ هایت گلویم را می فشارد ! چشم هایم را می بندم از ساده لوحی ! بی شرم خاطراتم ! بیزارم آنگاه که از خودم می پرسم :  « هنوز دوستم دارد ؟! ، حتی به دروغ »