بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل حبه قند است می افتد توی فنجان دل ما حل می شود آرام … آرام ………. بی آنکه اصلا ما بفهمیم و ……………. روحمان سر می کشد آن را ……. عاشق می شوی به همین سادگی ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تراز اون نیست که تودر سرت هوای اون باشه و ببینی پیام میاد بهت میگه:عشق من در چه حاله......؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدي كه سخت نيست تتنها بدون من/ديدي كه صبح ميشود شبها بدون من/اين نبض زندگي بي وقفه ميزند فرقي نميكند با من بدون من/ديروز گرچه سخت امروز هم گذشت طوري نميشود فردا بدون من............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری ک وقتی فهمید عشقش یکی دیگه رو دوس داره..رفت براش خواستگاری کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لای به لایه خاطرهایم را که ورق میزنم آن لحظه ای که با تو قدم برمیداشتم چه زیبا بود، حالا فقط یک خط فاصله مانده بین من و تو و یک مشت سردی !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم اون می دونست یا خودش را به ندونستن زده بود! که این همه مهربانی از روی دوست داشتن بود و نه روی سادگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز و شب با بیقراری / به شوق روی تو بیدار هستم اگرچه بی غرورم زنده اما / به شوق لحظۀ دیدار هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ مباش ، من قلبم را سایه بان دلت کردم و چشمانم را در انتظار دیدنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخواین کسی رو از دس بدین فقط کافیه دوسش داشته باشین!!به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که بخواهم برای دختر دیگری سر خم کنم روزی است که بند کفش دخترم را میبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جان..عزیزم!!!اگه افتخار میدی چند قدمی باهام رابیا چیزی نمیشه باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شما گفتن تو بدم می آید عزیزم مرا سرد خطاب نکن این پاییز میخواهم تا افتادن آخرین برگ با تو دیوانگی ها کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زیباست کسی را گرامی بداری.. نه برای نیاز. نه از روی اجبار. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه ارزشش را دارد و دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــقــدر تـعـویـض نـکـن ... بـخـدا گـاهـی مـیـشـه رابـطـه هــا رو تـعـمـیـر کـرد حـتـی بـا یـه لـبـخـنـد عـاشـقـانــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با "او" بودن همه تنهایت گذاشته اند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل حبه قند است می افتد توی فنجان دل ما حل می شود آرام … آرام ………. بی آنکه اصلا ما بفهمیم و ……………. روحمان سر می کشد آن را ……. عاشق می شوی به همین سادگی ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تراز اون نیست که تودر سرت هوای اون باشه و ببینی پیام میاد بهت میگه:عشق من در چه حاله......؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدي كه سخت نيست تتنها بدون من/ديدي كه صبح ميشود شبها بدون من/اين نبض زندگي بي وقفه ميزند فرقي نميكند با من بدون من/ديروز گرچه سخت امروز هم گذشت طوري نميشود فردا بدون من............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری ک وقتی فهمید عشقش یکی دیگه رو دوس داره..رفت براش خواستگاری کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لای به لایه خاطرهایم را که ورق میزنم آن لحظه ای که با تو قدم برمیداشتم چه زیبا بود، حالا فقط یک خط فاصله مانده بین من و تو و یک مشت سردی !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم اون می دونست یا خودش را به ندونستن زده بود! که این همه مهربانی از روی دوست داشتن بود و نه روی سادگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز و شب با بیقراری / به شوق روی تو بیدار هستم اگرچه بی غرورم زنده اما / به شوق لحظۀ دیدار هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ مباش ، من قلبم را سایه بان دلت کردم و چشمانم را در انتظار دیدنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخواین کسی رو از دس بدین فقط کافیه دوسش داشته باشین!!به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که بخواهم برای دختر دیگری سر خم کنم روزی است که بند کفش دخترم را میبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جان..عزیزم!!!اگه افتخار میدی چند قدمی باهام رابیا چیزی نمیشه باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شما گفتن تو بدم می آید عزیزم مرا سرد خطاب نکن این پاییز میخواهم تا افتادن آخرین برگ با تو دیوانگی ها کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زیباست کسی را گرامی بداری.. نه برای نیاز. نه از روی اجبار. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه ارزشش را دارد و دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــقــدر تـعـویـض نـکـن ... بـخـدا گـاهـی مـیـشـه رابـطـه هــا رو تـعـمـیـر کـرد حـتـی بـا یـه لـبـخـنـد عـاشـقـانــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با "او" بودن همه تنهایت گذاشته اند...