بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناس چه خوشحال از آمدن هوای سرد پاییزی خبر می داد... ناشیست چه می داند!! که بعضی ها... و دیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم دل تنگ آن روزها، که نمیدانم محبتهایش توهم من بود!! یا ترحم او؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ها و دلجویی هایت به کنار! اما عزیزه من … قلب شکسته با چسب زخم خوب نمی شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه نابینایی که آرزوی دیدن نور را دارد مشتاق دیدار توام.تقدیم به آنکه دوری اش دردمه،خانه اش قلبمه،و فراموشی اش مرگمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صبرم با دردم نمیخواند، صبری که دادی تمام شد.امِّا..... دردم باقیست.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریب را نباید در شهر غربت جستجو کرد... همین که عزیزت نگاهش را به دیگری فروخت ... تو غریبی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با تموم بدیاش بازم یه حس قشنگه....درد داره ...زجرداره اما دردرشم قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط یه ســـــوال میپرسم: مگه نمیگن هر رفتی یه آمدی داره؟؟؟؟؟؟؟ خب"رفتنت"که انجام شده بهم بگو"آمـــــــــــــــــــدنت"کیه دقیقا؟؟؟؟!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا فراموشی است،اما تو فراموش نکن کسی در لابه لای گذر زمان به یاد توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا چشم هایم حرف می زنند؟ شاید گاهی نخواهم بگویم عاشقت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی. این را ب همه بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمردن ستاره ها سخت نیست اگر تو بگویی ... به اندازه ی تمام ستاره ها دوستم داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــيال کـــــــردي رفـــــــتي و تمـــــــام ؟! بــــــــــريـــــــــــدي و خـــــــــــلاص.. مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمي آيم.. مي بيني ؟ تا ابد دهانت از شعر هاي عاشقانه من سرويس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرفــ پـاک کـن خــاطـراتــــــ ، بـیـهــوده جــان مــی کــنـد... یـاد تــو ایــن ســـوی شــیـشـــه اسـتـــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه لـطـف و حـرمـتــــ خــاطـره هــا مــون نـگــو هــمـیـشـه یـاد مـن مـیـمـونـی/ کـه نـه مـن مـثـل اون روزای دورم نــه تــو دیــگـه بـــرای مــن هـمـونـی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناس چه خوشحال از آمدن هوای سرد پاییزی خبر می داد... ناشیست چه می داند!! که بعضی ها... و دیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم دل تنگ آن روزها، که نمیدانم محبتهایش توهم من بود!! یا ترحم او؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ها و دلجویی هایت به کنار! اما عزیزه من … قلب شکسته با چسب زخم خوب نمی شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه نابینایی که آرزوی دیدن نور را دارد مشتاق دیدار توام.تقدیم به آنکه دوری اش دردمه،خانه اش قلبمه،و فراموشی اش مرگمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صبرم با دردم نمیخواند، صبری که دادی تمام شد.امِّا..... دردم باقیست.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریب را نباید در شهر غربت جستجو کرد... همین که عزیزت نگاهش را به دیگری فروخت ... تو غریبی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با تموم بدیاش بازم یه حس قشنگه....درد داره ...زجرداره اما دردرشم قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط یه ســـــوال میپرسم: مگه نمیگن هر رفتی یه آمدی داره؟؟؟؟؟؟؟ خب"رفتنت"که انجام شده بهم بگو"آمـــــــــــــــــــدنت"کیه دقیقا؟؟؟؟!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا فراموشی است،اما تو فراموش نکن کسی در لابه لای گذر زمان به یاد توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا چشم هایم حرف می زنند؟ شاید گاهی نخواهم بگویم عاشقت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی. این را ب همه بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمردن ستاره ها سخت نیست اگر تو بگویی ... به اندازه ی تمام ستاره ها دوستم داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــيال کـــــــردي رفـــــــتي و تمـــــــام ؟! بــــــــــريـــــــــــدي و خـــــــــــلاص.. مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمي آيم.. مي بيني ؟ تا ابد دهانت از شعر هاي عاشقانه من سرويس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرفــ پـاک کـن خــاطـراتــــــ ، بـیـهــوده جــان مــی کــنـد... یـاد تــو ایــن ســـوی شــیـشـــه اسـتـــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه لـطـف و حـرمـتــــ خــاطـره هــا مــون نـگــو هــمـیـشـه یـاد مـن مـیـمـونـی/ کـه نـه مـن مـثـل اون روزای دورم نــه تــو دیــگـه بـــرای مــن هـمـونـی....