بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباشی من نمیتونم به اوج قصه برگردم منی که پا به پای شب سکوتو زندگی کردم نذار احساس دلتنگی واسم مثل یه عادت شه دعا کردم که برگردی یه کاری کن اجابت شه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سالی گذشت  الان یه ساله بی تو ام  واسم یه عمره که ساده بی تو رفت ساده نبود ولی ساده گذشت و شب گریه هامو چه ساده دید و رفت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند برایم که میخندی چشمهایت که هیچ آسمان هم زیبا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من! غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید  یا دل شیشه ای ات ، از لب پنجره عشق، زمین خوردو شکست  بانگاهت به خدا چتر شادی وا کن ، و بگو با دل خود که خدا هست، خداهست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ میگذرد!! روزایی که قرار است از تو برای دلم ، انسانی معمولی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقتا باید بذاری آدما همینطوری برن ، نه برای اینکه اونا واسه تو با ارزش نیستن . بلکه برای اینکه تو دیگه برای اونا با ارزش نیستی‌!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود قصه ام ،قصه ی دل کندن بود دل که دادم به یارم دیدم راهش افسوس جدا از من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی حال و روزی که دارم هنوز روی این حرفم هستم دردت بزنه منه تشنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود دیگه نیست این تمام ماجراس<><><><><><>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف اگر قلب زلیخا شکست......تا به ابد پای زلیخا نشست!! گرچه زلیخا دل و پشتش شکست......جز به یوسف به کسی دل نبست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از جـمـلـه هـایـی کـه تـو اوج بـی کـسـی و تـنـهـایـی بـهـمـون آرامـش خـاصـی مـیـده ایـن هـسـت....: ""هـمـه بـرن بـه جـهـنـم!!!"" دروغ مـیـگـم....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر بهشت از کنار تویه... چه راحت هواتو نفس میکشم ...  پای هرکی غیر تو باشه وسط بهم شک نکن پامو پس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم تو خوابه من ... بامن قدم بزن... اروم و سر به زیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها از خستگی های همیشه باورم کن بزار تاخالی سینم برات آغوش باشه برهنه از لباس غصه های دور و دیرین بزار تا بوسه های من برات تن پوش باشه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباشی من نمیتونم به اوج قصه برگردم منی که پا به پای شب سکوتو زندگی کردم نذار احساس دلتنگی واسم مثل یه عادت شه دعا کردم که برگردی یه کاری کن اجابت شه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سالی گذشت  الان یه ساله بی تو ام  واسم یه عمره که ساده بی تو رفت ساده نبود ولی ساده گذشت و شب گریه هامو چه ساده دید و رفت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند برایم که میخندی چشمهایت که هیچ آسمان هم زیبا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من! غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید  یا دل شیشه ای ات ، از لب پنجره عشق، زمین خوردو شکست  بانگاهت به خدا چتر شادی وا کن ، و بگو با دل خود که خدا هست، خداهست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ میگذرد!! روزایی که قرار است از تو برای دلم ، انسانی معمولی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقتا باید بذاری آدما همینطوری برن ، نه برای اینکه اونا واسه تو با ارزش نیستن . بلکه برای اینکه تو دیگه برای اونا با ارزش نیستی‌!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود قصه ام ،قصه ی دل کندن بود دل که دادم به یارم دیدم راهش افسوس جدا از من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی حال و روزی که دارم هنوز روی این حرفم هستم دردت بزنه منه تشنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود دیگه نیست این تمام ماجراس<><><><><><>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف اگر قلب زلیخا شکست......تا به ابد پای زلیخا نشست!! گرچه زلیخا دل و پشتش شکست......جز به یوسف به کسی دل نبست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از جـمـلـه هـایـی کـه تـو اوج بـی کـسـی و تـنـهـایـی بـهـمـون آرامـش خـاصـی مـیـده ایـن هـسـت....: ""هـمـه بـرن بـه جـهـنـم!!!"" دروغ مـیـگـم....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر بهشت از کنار تویه... چه راحت هواتو نفس میکشم ...  پای هرکی غیر تو باشه وسط بهم شک نکن پامو پس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم تو خوابه من ... بامن قدم بزن... اروم و سر به زیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها از خستگی های همیشه باورم کن بزار تاخالی سینم برات آغوش باشه برهنه از لباس غصه های دور و دیرین بزار تا بوسه های من برات تن پوش باشه...