بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچـــی نتـرس فقـط از این بتــرس که وقتــــی ناراحتــم میکنـی ، یکــی پیـدا شه که آرومـــــم کنـه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز خودت را از کسی پس نگیر! شاید این تنها چیزی باشد که او دارد!!@ میدونی که چی میگم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من بکن به این روزات عادت یه حرف زدمو پاشم وایسادم میرم از زندگیت خیالت راحت تو کلا دیگه منو نمی بینی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه خوب باش آنکه فهمید همیشه کنارت خواهدبود!وآن کس که نفهمید.... روزی دلش برای خوبی هایت تنگ میشود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظیتو به شب هدیه دادم به یادت شکستم. . .نبودی به یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببر به سمت خواب و خاطره چرا میخوای اسمم از یادت بره؟ منو بکش ولی نگو باید برم آخه چرا؟ کی گفته من مقصرم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز گاهی یواشکی خواب تورا میبینم..یواشکی نگاهت میکنم..صدایت میکنم..بین خودمان باشد اما من هنوز تو را یواشکی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرخاش کنان با نگهی خشم آلود  گفتی که ز بوسه ات تنم گشت کبود من کار بدی نکرده بودم اما تا قهر کنی بهانه ی خوبی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو میگذری از منو این دل ساده و تنهام میذاری؟ نمیدونی که چقد دلم میشکنه وقتی میگی دوسم نداری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــردانــــــــه که نگــــــــاهم میکنی چه بـــــــی پـــــــــروا زن میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرادربیستون برخاک بسپارید که تاشبها غم بی همزبانی رابرای کوهکن گویم بگویم عاشقم.بی همدمم.دیوانه ام.مستم نمیدانم کدامین حال ودرد خویشتن گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام !!!! نه چندان با لطافت و نه چنداد با محبت !!! اما وفادار ...وفادار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کند هنوز جای دوست داشتنت دل من آرام بگیر او بی تو آرام است........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خــــودم مـــی دانــــم از چـــشـــمـــانـــت افـــتـــادم ولــــی ایــــن بــــار بـــــیـــــا و خــــــورده هــــــایــــم را ز زیـــــر دســـــت و پـــــا بـــــــــــردار....." 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگــــر مــــی شــــد بــــرای دیــــدنـــــت دل دل نــــمــــی کـــــردم اگـــــر مـــی شــــد کـه افــســار دلـــم را ول نــمـــی کــــردم......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر سهرابی ، تا "تو" هستی زنگی باید کرد.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچـــی نتـرس فقـط از این بتــرس که وقتــــی ناراحتــم میکنـی ، یکــی پیـدا شه که آرومـــــم کنـه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز خودت را از کسی پس نگیر! شاید این تنها چیزی باشد که او دارد!!@ میدونی که چی میگم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من بکن به این روزات عادت یه حرف زدمو پاشم وایسادم میرم از زندگیت خیالت راحت تو کلا دیگه منو نمی بینی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه خوب باش آنکه فهمید همیشه کنارت خواهدبود!وآن کس که نفهمید.... روزی دلش برای خوبی هایت تنگ میشود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظیتو به شب هدیه دادم به یادت شکستم. . .نبودی به یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببر به سمت خواب و خاطره چرا میخوای اسمم از یادت بره؟ منو بکش ولی نگو باید برم آخه چرا؟ کی گفته من مقصرم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز گاهی یواشکی خواب تورا میبینم..یواشکی نگاهت میکنم..صدایت میکنم..بین خودمان باشد اما من هنوز تو را یواشکی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرخاش کنان با نگهی خشم آلود  گفتی که ز بوسه ات تنم گشت کبود من کار بدی نکرده بودم اما تا قهر کنی بهانه ی خوبی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو میگذری از منو این دل ساده و تنهام میذاری؟ نمیدونی که چقد دلم میشکنه وقتی میگی دوسم نداری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــردانــــــــه که نگــــــــاهم میکنی چه بـــــــی پـــــــــروا زن میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرادربیستون برخاک بسپارید که تاشبها غم بی همزبانی رابرای کوهکن گویم بگویم عاشقم.بی همدمم.دیوانه ام.مستم نمیدانم کدامین حال ودرد خویشتن گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام !!!! نه چندان با لطافت و نه چنداد با محبت !!! اما وفادار ...وفادار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کند هنوز جای دوست داشتنت دل من آرام بگیر او بی تو آرام است........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خــــودم مـــی دانــــم از چـــشـــمـــانـــت افـــتـــادم ولــــی ایــــن بــــار بـــــیـــــا و خــــــورده هــــــایــــم را ز زیـــــر دســـــت و پـــــا بـــــــــــردار....." 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگــــر مــــی شــــد بــــرای دیــــدنـــــت دل دل نــــمــــی کـــــردم اگـــــر مـــی شــــد کـه افــســار دلـــم را ول نــمـــی کــــردم......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر سهرابی ، تا "تو" هستی زنگی باید کرد.....