بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـد ِ هــر طــوفــانــ آسمـــان هـــای صـــاف و روشـن مـی آیـند آیـــا تــو هـمـ بعــد از دل ِ تنــگ مــن مــی آئــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم … تنگ نشو برایش … مگر نشنیدی جمله ی آخرش را ! “چیزی بینمان نبوده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم دوست تجسم خوبیهاست به تبسمت سوگند شاد بودنت آرزوی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـي چی مـي دونه ؟!! شــايــد روزي بيــاد کـــه حـــال مـــنم خـــوب شـــه ... هــوا خـــوب شـــه ... عــشــق خــوب شــه ... و تـــــو ... خــــوب مــن شـــوي !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز گفتم قلم را/بیا بنویس غمهای دلم را/قلم گفتا برو بیمار عاشق/نارم طاقت این بار غم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که چشمان تو را این همه زیبا می کرد/کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد/یا نمی داد به تو این همه زیبایی را/یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی من تورا میخوانم ... و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است ... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم ...و تو هم میدانی تا به ابد در دل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گاهی می گریاندم، اما کلمه ای نیست در جهان که بازم بدارد از گریستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُل سُرخی می رویَد در مَنــــــــ کـِ ریشــه دَر تـو دارَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقدر شَب اضافه می آید #وقتیــــــــــ که نیستــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف و بارون نمیتونن من و از تو دور کنن... صدسال توی راه موندن... یه لحظه ست وقتی باتوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالبافی بیش نبود آدم بودنت خودم را گول می زدم که در حد منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیوستگی میان دو مخلوق نیست بلکه پیوندی است میان دو روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین مــَــشتی وقتی تو جـیـبت پـــول نباشه قصابی سره کوچتونم بهت دِلــ نمیده چه برسه به عـــِـشقــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا ادعا ميکردن فقط مرگ ازهم جداشون ميکنه... ولي . . . فيسبوک جداشون کرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـد ِ هــر طــوفــانــ آسمـــان هـــای صـــاف و روشـن مـی آیـند آیـــا تــو هـمـ بعــد از دل ِ تنــگ مــن مــی آئــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم … تنگ نشو برایش … مگر نشنیدی جمله ی آخرش را ! “چیزی بینمان نبوده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم دوست تجسم خوبیهاست به تبسمت سوگند شاد بودنت آرزوی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـي چی مـي دونه ؟!! شــايــد روزي بيــاد کـــه حـــال مـــنم خـــوب شـــه ... هــوا خـــوب شـــه ... عــشــق خــوب شــه ... و تـــــو ... خــــوب مــن شـــوي !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز گفتم قلم را/بیا بنویس غمهای دلم را/قلم گفتا برو بیمار عاشق/نارم طاقت این بار غم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که چشمان تو را این همه زیبا می کرد/کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد/یا نمی داد به تو این همه زیبایی را/یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی من تورا میخوانم ... و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است ... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم ...و تو هم میدانی تا به ابد در دل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گاهی می گریاندم، اما کلمه ای نیست در جهان که بازم بدارد از گریستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُل سُرخی می رویَد در مَنــــــــ کـِ ریشــه دَر تـو دارَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقدر شَب اضافه می آید #وقتیــــــــــ که نیستــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف و بارون نمیتونن من و از تو دور کنن... صدسال توی راه موندن... یه لحظه ست وقتی باتوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالبافی بیش نبود آدم بودنت خودم را گول می زدم که در حد منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیوستگی میان دو مخلوق نیست بلکه پیوندی است میان دو روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین مــَــشتی وقتی تو جـیـبت پـــول نباشه قصابی سره کوچتونم بهت دِلــ نمیده چه برسه به عـــِـشقــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا ادعا ميکردن فقط مرگ ازهم جداشون ميکنه... ولي . . . فيسبوک جداشون کرد...