بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد نماز دستاشو بگیری بجای تسبیح با انگشتانش صد مرتبه بگویی شُکر...شُکر...شُکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺮﻭﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺳﺮِ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﻓﻠﮏ ﺳﺰﺍﯼِ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑُﻮﺩ ﺳﺰﺍﯼِ ﺗﻮ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا ، میرفت دل ... یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر خدا می فرماید: هر که عاشق شود وخود را پاک نگه دارد وبا این حال بمیرد، شهید مرده  است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی عاشقانه تو را دوست دارد .... شیوه بیان اسم تو در صدای او متفاوت است .... و تو میدانی که نامت در لب های او ایمن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا که در این غم چه نا خوشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار پیام دادی و گفتی که من خوشم بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردمت بهانه ی من غیر تو هرچه زنده را کشتم چند سال است روزگار منی مثل سیگار لای انگشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم که میکنی مغزم قفل می کند ... کلیدش لبخند توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه خـــاطـــر خـــواهــم ســــپرد ** بـــــى معـــــشوق **  زنـــدگــــى هيـــچ بــــود ، بـــا او همه چيز شد ......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که می شنیدم: "عاشقش شدم"  می گفتم:"چگونه؟ او که هیچ ندارد" می گفت:"روزی چنان عاشق شوی که..." ومن چه دیر فهمیدم که دعای عاشق زود مستجاب می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم که یکدست همرنگ دندان هایم شد باز هم با عشق مینویسم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره خدایی ومن در پیکره انسانی عاشقانه می پرستمت شاید روزی یک روح در یک پیکر شویم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین باش همیشه اونی که توی رویاته بی خبر ی آن میاد و میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي در نبود تنها يك نفر... گويي جهـــان به تمامي خالي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره ی خدایی من در پیکره ی انسانی عاشقانه میپرستمت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد نماز دستاشو بگیری بجای تسبیح با انگشتانش صد مرتبه بگویی شُکر...شُکر...شُکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺮﻭﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺳﺮِ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﻓﻠﮏ ﺳﺰﺍﯼِ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑُﻮﺩ ﺳﺰﺍﯼِ ﺗﻮ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا ، میرفت دل ... یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر خدا می فرماید: هر که عاشق شود وخود را پاک نگه دارد وبا این حال بمیرد، شهید مرده  است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی عاشقانه تو را دوست دارد .... شیوه بیان اسم تو در صدای او متفاوت است .... و تو میدانی که نامت در لب های او ایمن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا که در این غم چه نا خوشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار پیام دادی و گفتی که من خوشم بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردمت بهانه ی من غیر تو هرچه زنده را کشتم چند سال است روزگار منی مثل سیگار لای انگشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم که میکنی مغزم قفل می کند ... کلیدش لبخند توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه خـــاطـــر خـــواهــم ســــپرد ** بـــــى معـــــشوق **  زنـــدگــــى هيـــچ بــــود ، بـــا او همه چيز شد ......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که می شنیدم: "عاشقش شدم"  می گفتم:"چگونه؟ او که هیچ ندارد" می گفت:"روزی چنان عاشق شوی که..." ومن چه دیر فهمیدم که دعای عاشق زود مستجاب می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم که یکدست همرنگ دندان هایم شد باز هم با عشق مینویسم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره خدایی ومن در پیکره انسانی عاشقانه می پرستمت شاید روزی یک روح در یک پیکر شویم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین باش همیشه اونی که توی رویاته بی خبر ی آن میاد و میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي در نبود تنها يك نفر... گويي جهـــان به تمامي خالي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره ی خدایی من در پیکره ی انسانی عاشقانه میپرستمت...