بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند... که کسی نمی تواند... که کسی بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"جـــز دســـت تـــو انــــدازه مـــن شــــــالــــی نیـــــســـت.... ســـــــــرد اســــــــــــــــــــت....... بــــــیــا و شــــال مـــــرا تـــنــگ بـــبـــند........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــیا بـــرای هـــم ســــــیگــــاری آتـــش بـــزنــــیــم... ایــــن آســــمـــان دو ســـــتاره کــــم دارد....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چقدر متفاوتند ....! عشق برای یکی سرگرمی.... و برای دیگری دلگرمیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" همان پنبه ایست که سر را میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم کـه.... هـمـیـشـه بـایـد بـه آدم هـا بـه انـدازه ای مـحـبـت کـنـم کـه.... بـعـدش مـجـبـور نـشـم بـهـشـون ثـابـت کـنـم کـه "خـــر" نـیـسـتـم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیشه برای تو می نویسم تو به نیت هر که دوست داری بخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست و عاشقانه می خوانم عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست که وقتی دلم سوخت ، دلش خنک شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو ...جای من نبوده اي تا بداني سرت بر روي بازوانم ... امنيت تو نيست ...  آرامش من است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل خدا بشود چهل فصل… چه فایده… وقتی همۀ رنگهای فصول برای من زرد هستند.. گویا در شهر فقط تاکسی میبینم… و داد میزنم (( خـــــــــــــــــــانه )) …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهایم بازشدازبس صدایت راشنیم ودلم ضعف رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند مگذران!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد آدم دوست نداره همه چی درست بشه !!!!!  دوست داره همه چی تموم بشه ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند... که کسی نمی تواند... که کسی بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"جـــز دســـت تـــو انــــدازه مـــن شــــــالــــی نیـــــســـت.... ســـــــــرد اســــــــــــــــــــت....... بــــــیــا و شــــال مـــــرا تـــنــگ بـــبـــند........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــیا بـــرای هـــم ســــــیگــــاری آتـــش بـــزنــــیــم... ایــــن آســــمـــان دو ســـــتاره کــــم دارد....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چقدر متفاوتند ....! عشق برای یکی سرگرمی.... و برای دیگری دلگرمیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" همان پنبه ایست که سر را میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم کـه.... هـمـیـشـه بـایـد بـه آدم هـا بـه انـدازه ای مـحـبـت کـنـم کـه.... بـعـدش مـجـبـور نـشـم بـهـشـون ثـابـت کـنـم کـه "خـــر" نـیـسـتـم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیشه برای تو می نویسم تو به نیت هر که دوست داری بخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست و عاشقانه می خوانم عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست که وقتی دلم سوخت ، دلش خنک شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو ...جای من نبوده اي تا بداني سرت بر روي بازوانم ... امنيت تو نيست ...  آرامش من است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل خدا بشود چهل فصل… چه فایده… وقتی همۀ رنگهای فصول برای من زرد هستند.. گویا در شهر فقط تاکسی میبینم… و داد میزنم (( خـــــــــــــــــــانه )) …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهایم بازشدازبس صدایت راشنیم ودلم ضعف رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند مگذران!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد آدم دوست نداره همه چی درست بشه !!!!!  دوست داره همه چی تموم بشه ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !