بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمان مهربان تومی نویسم...حکایت بی نهایت ع ش ق راتابدانی دوست داشتن ومحبت رادرچشمان توآموختم وباتوآغازکردم... پس به پاکی چشمانت قسم که تاابددوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت چوبی کهنه نم گرفته زیر بارون..زیر سقف بیقرار شاخه های بید مجنون...ابر بی طاقت پاییز مثل من چه بی ستارست...مثل من شکسته از این نامه های پاره پاره ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند فراموشت کنم اما به یاد آوردنت هر روز دردآورترین شکل فراموشیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز مرا عاشق می کند ، باران عاشق تر حالا تو بگو این باران پاییزی با من چه می کند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز آمد اما باران نیامد ؛ شاید آسمان به معشوقش رسیده است و دیگر دلش نمیخواهد گریه کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم سلام،  هیچکس جوابم را نمیدهد...  پس میگویم خدانگهدار ... شاید از سر اتفاق، یک نفر دست هایش تکان بخورد .../

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــی کسی که... میدونه اعصـــاب نداری..! میدونه حوصـــله نداری..! میدونه بهونه میگیری بی دلیل..! اما بازم میگه : هنوزم مثل روز اول میخوامت...!!... تو یکی یه دونه من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چشمهايت با من چه ميكنند، وقتي نگاهم ميكني چنان دلم از شيطنت نگاهت ميلرزد ك حس ميكنم چقدر زيباست فدا شدن براي چشمهايي ك تمام دنياست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقـتـي کـه رفـتـه اي . . . مـن و فـونـت تـمـام نـوشـتـه هـايـم . . . بـي نـازنـيـن شـده ايـم . . . بـرگـرد نـازنـيـن . . . ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده ، از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل اونایی که گریه شون بی صداست رو نشکنید چون این آدما هیچکس رو ندارن که اشکاشونو پاک کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر زمین نمی چرخد! این روزها ستاره ها می چرخند ماه هاست "زهره" مرا دور میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان کسی را ندارد که دوستش بدارد میل عمیقی به مرگ در وجودش می دود@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و از اول برو ... چشمانم پر از اشک بود؛واضح ندیدمت ... باورم نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یا عشق دوست دارمت با عشق عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفـــتم خرابت میشــــــوم.... گفتــــاتوآبادی مگـــــر....! گفــــتم ندادی دل به من....! گفتــــاتوجان دادی مگر....! گفتـــــم فراموشم نکن.......! گفتـــــــاتودریادی مگر.......!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمان مهربان تومی نویسم...حکایت بی نهایت ع ش ق راتابدانی دوست داشتن ومحبت رادرچشمان توآموختم وباتوآغازکردم... پس به پاکی چشمانت قسم که تاابددوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت چوبی کهنه نم گرفته زیر بارون..زیر سقف بیقرار شاخه های بید مجنون...ابر بی طاقت پاییز مثل من چه بی ستارست...مثل من شکسته از این نامه های پاره پاره ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند فراموشت کنم اما به یاد آوردنت هر روز دردآورترین شکل فراموشیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز مرا عاشق می کند ، باران عاشق تر حالا تو بگو این باران پاییزی با من چه می کند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز آمد اما باران نیامد ؛ شاید آسمان به معشوقش رسیده است و دیگر دلش نمیخواهد گریه کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم سلام،  هیچکس جوابم را نمیدهد...  پس میگویم خدانگهدار ... شاید از سر اتفاق، یک نفر دست هایش تکان بخورد .../

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــی کسی که... میدونه اعصـــاب نداری..! میدونه حوصـــله نداری..! میدونه بهونه میگیری بی دلیل..! اما بازم میگه : هنوزم مثل روز اول میخوامت...!!... تو یکی یه دونه من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چشمهايت با من چه ميكنند، وقتي نگاهم ميكني چنان دلم از شيطنت نگاهت ميلرزد ك حس ميكنم چقدر زيباست فدا شدن براي چشمهايي ك تمام دنياست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقـتـي کـه رفـتـه اي . . . مـن و فـونـت تـمـام نـوشـتـه هـايـم . . . بـي نـازنـيـن شـده ايـم . . . بـرگـرد نـازنـيـن . . . ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده ، از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل اونایی که گریه شون بی صداست رو نشکنید چون این آدما هیچکس رو ندارن که اشکاشونو پاک کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر زمین نمی چرخد! این روزها ستاره ها می چرخند ماه هاست "زهره" مرا دور میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان کسی را ندارد که دوستش بدارد میل عمیقی به مرگ در وجودش می دود@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و از اول برو ... چشمانم پر از اشک بود؛واضح ندیدمت ... باورم نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یا عشق دوست دارمت با عشق عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفـــتم خرابت میشــــــوم.... گفتــــاتوآبادی مگـــــر....! گفــــتم ندادی دل به من....! گفتــــاتوجان دادی مگر....! گفتـــــم فراموشم نکن.......! گفتـــــــاتودریادی مگر.......!