بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک جاى دنیا خیلى خوش بختم.. در چارچوب قاب عکس دونفرمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها را همه میشنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است بیصدابه یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر !!! تمام زندگی ام درد میکند,, وقتی که خاطراتم عقب گرد میکند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا رفـتـنت دردام بــرگـشــتــن مــردی کـه تــرکــش کــردی تنهـــا نیـســـت امـــا یــه چــیـز تــازه فهـمــیدم دنیــا بـدون "عشــق" دنیــا نیــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی بـاهـاشــی یــعـنی نــامـوســته ... بــــی نـامــوس نــبـاش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا عشق معامله بدیست که در آن زندگیت را به قیمت هیچ می بخشی و آخر سر هم چیزی به نام اعتماد را از تو می گیرند تا شاید خلاصت کنند اما دریغ از جرعه ای رهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قبیله ی زنان نیستم اگر پای عشقم زنانه نایستم من از قبیله ی زلیخا آمده ام آنقدر عشقت را جار میزنم تا خدایم برایم کف بزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی  فاجعه ی رفتن "او" چیزی را تکان نداد ...  من هنوز چای می خورم ... قدم می زنم ....  .... هستم!  اما ... تلخ تر .... تنهاتر .... بی اعتمادتر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم .... نام مرا گذاشتند "با جنبه" ! بی آنکه بدانند؛ خندیدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم داردنازتورامي كشد.. دختري كه ازغرور،خورشيدهم به پايش نمي رسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی آدم نـاخـواسـتـه چـقـدر دلـش لـک مـیـزنـه , واسـه پـیـامـکـی کـه نـوشتـه مـیـای آشـتـی...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرافیل صور را به عشق کدام قیامت میخواهی بدمی.. خیلی وقت است دنیا برای عده ای بهشت و برای برخی جهنم شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تمام "امن یجیب" های دلم را گره زده ام به کلماتت وروانه آسمان کرده ام.. من مطمئنم خدا تو را برای دلم نگه می دارد........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نزدیک شدن به فصل سرما یادتون باشه زن‌ها موجوداتی سرمایی نیستند بغلی هستند وقتی گفتن سردمه عکس العمل مناسب را انجام دهید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتيه دخترايي كه عشقشون رو با تيپ و پول هيچ پسري عوض نميكنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خداحافظ ... اصلا درد نداشت فقط.... کمی مرگ داشت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک جاى دنیا خیلى خوش بختم.. در چارچوب قاب عکس دونفرمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها را همه میشنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است بیصدابه یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر !!! تمام زندگی ام درد میکند,, وقتی که خاطراتم عقب گرد میکند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا رفـتـنت دردام بــرگـشــتــن مــردی کـه تــرکــش کــردی تنهـــا نیـســـت امـــا یــه چــیـز تــازه فهـمــیدم دنیــا بـدون "عشــق" دنیــا نیــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی بـاهـاشــی یــعـنی نــامـوســته ... بــــی نـامــوس نــبـاش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا عشق معامله بدیست که در آن زندگیت را به قیمت هیچ می بخشی و آخر سر هم چیزی به نام اعتماد را از تو می گیرند تا شاید خلاصت کنند اما دریغ از جرعه ای رهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قبیله ی زنان نیستم اگر پای عشقم زنانه نایستم من از قبیله ی زلیخا آمده ام آنقدر عشقت را جار میزنم تا خدایم برایم کف بزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی  فاجعه ی رفتن "او" چیزی را تکان نداد ...  من هنوز چای می خورم ... قدم می زنم ....  .... هستم!  اما ... تلخ تر .... تنهاتر .... بی اعتمادتر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم .... نام مرا گذاشتند "با جنبه" ! بی آنکه بدانند؛ خندیدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم داردنازتورامي كشد.. دختري كه ازغرور،خورشيدهم به پايش نمي رسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی آدم نـاخـواسـتـه چـقـدر دلـش لـک مـیـزنـه , واسـه پـیـامـکـی کـه نـوشتـه مـیـای آشـتـی...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرافیل صور را به عشق کدام قیامت میخواهی بدمی.. خیلی وقت است دنیا برای عده ای بهشت و برای برخی جهنم شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تمام "امن یجیب" های دلم را گره زده ام به کلماتت وروانه آسمان کرده ام.. من مطمئنم خدا تو را برای دلم نگه می دارد........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نزدیک شدن به فصل سرما یادتون باشه زن‌ها موجوداتی سرمایی نیستند بغلی هستند وقتی گفتن سردمه عکس العمل مناسب را انجام دهید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتيه دخترايي كه عشقشون رو با تيپ و پول هيچ پسري عوض نميكنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خداحافظ ... اصلا درد نداشت فقط.... کمی مرگ داشت