بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته میشویم که خستگیمون در نمیشه ، “درد” میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم آرزوهایم را به رخ روزهایم بکشم دیدم تو با روزها دست به یکی کرده ای ؛ آنها خودت را دارند و من فقط حسرتت را ؛ زبانم بند آمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را جا گذاشته ای در دفتر خاطراتم کلمات این دفتر هنوز بوی تو را می دهد لعنتی پات رو میشستی خب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن و تـو اغـوشـت بـگـیـر دنــیــای مــن وارونــه شـه یـــکـــاری کـــن دلـــم بـــرات بـیـشــتــر از ایــن دیــوونـه شـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لبانت هميشه زمزمه‌اي است كه نجواهاي عاشقانه‌ي مرا فرياد مي‌كند؛ فريادي است كه زنجيريان شعر مرا آزاد مي‌كند؛ در لبانت سلطان مهرباني است كه بيداد مي‌كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده‌ام و آماده؛ تمام زندگي‌ام را آتش بزن تا سيگاري روشن كنم و ديوانه‌وار به تمام سوخته‌هايم بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه‌هايت هيولاهاي كوچك تنهايي منند؛ دل شير مي‌خواهد و طاقت مرد در خلوت به حرف‌هاي تو انديشيدن و زير آوار تلخ درون خـُـرد نشدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند . . . مهم . . . مهم نفسهایی ست که بی تو بلند و با تو کوتاه کشیده میشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدری دیر کرده ای همین;اما تهمت هرگز نیامدن هیچگاه به معصومیت چشمان ناز تو وارد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی اونیکه شبا از غم دوریش تب میکنید تونست چند روز ازتون بی خبر بمونه و عین خیالشم نیست یه کبریت بگیرین زیر اون رابطه..... گور بابای احساساتتون...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که باتمام وجود دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــس شگـــــفت انگیــــزیـــست به کســـی که رهــایت کـــرده نــــه نیـــــازی داشـــته باشــی نــــه احـــــساسیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست ک جز تو هیچ کس نمیتواند ان را پر کند . کاری هست ک جز تو هیچ کس قادر ب انجامش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زِنـــدِگـﮯ دَر اَعماقِ عادَت ها هیج فــَــرقـﮯ با مـَـرگ نـَــدارد... تــــو مـُـــردِه اﮮ فـَـقـَــط مـَـعناﮮ مــَــرگ را نـِمـﮯ دانـﮯ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام ...؟؟ انجا که وسط خنده هایم یکباره بغض میکنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته میشویم که خستگیمون در نمیشه ، “درد” میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم آرزوهایم را به رخ روزهایم بکشم دیدم تو با روزها دست به یکی کرده ای ؛ آنها خودت را دارند و من فقط حسرتت را ؛ زبانم بند آمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را جا گذاشته ای در دفتر خاطراتم کلمات این دفتر هنوز بوی تو را می دهد لعنتی پات رو میشستی خب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن و تـو اغـوشـت بـگـیـر دنــیــای مــن وارونــه شـه یـــکـــاری کـــن دلـــم بـــرات بـیـشــتــر از ایــن دیــوونـه شـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لبانت هميشه زمزمه‌اي است كه نجواهاي عاشقانه‌ي مرا فرياد مي‌كند؛ فريادي است كه زنجيريان شعر مرا آزاد مي‌كند؛ در لبانت سلطان مهرباني است كه بيداد مي‌كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده‌ام و آماده؛ تمام زندگي‌ام را آتش بزن تا سيگاري روشن كنم و ديوانه‌وار به تمام سوخته‌هايم بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه‌هايت هيولاهاي كوچك تنهايي منند؛ دل شير مي‌خواهد و طاقت مرد در خلوت به حرف‌هاي تو انديشيدن و زير آوار تلخ درون خـُـرد نشدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند . . . مهم . . . مهم نفسهایی ست که بی تو بلند و با تو کوتاه کشیده میشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدری دیر کرده ای همین;اما تهمت هرگز نیامدن هیچگاه به معصومیت چشمان ناز تو وارد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی اونیکه شبا از غم دوریش تب میکنید تونست چند روز ازتون بی خبر بمونه و عین خیالشم نیست یه کبریت بگیرین زیر اون رابطه..... گور بابای احساساتتون...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که باتمام وجود دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــس شگـــــفت انگیــــزیـــست به کســـی که رهــایت کـــرده نــــه نیـــــازی داشـــته باشــی نــــه احـــــساسیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست ک جز تو هیچ کس نمیتواند ان را پر کند . کاری هست ک جز تو هیچ کس قادر ب انجامش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زِنـــدِگـﮯ دَر اَعماقِ عادَت ها هیج فــَــرقـﮯ با مـَـرگ نـَــدارد... تــــو مـُـــردِه اﮮ فـَـقـَــط مـَـعناﮮ مــَــرگ را نـِمـﮯ دانـﮯ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام ...؟؟ انجا که وسط خنده هایم یکباره بغض میکنم...