بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمانده ، كلاغي ست كه بعداز داستانهاي خوب هم... به خانه اش نمي رسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن در آتشي كه تو برپامي كني ؛ لذتي دارد.. چون روشن كردن سيگار باخورشيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است ، فراموش کردن هم سخت است  اما اینکه ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش کنی از همه سخت تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود. صدا اشتباه نبود. صدا همان صدا بود. چیزی دیگر انگار عوض شده بود. چیزی شبیه دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دارم به کفشاتم حسادت میکنم... آخه اونا باتو قدم میزنن ولی من در حسرت دیدار تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابت اومد بیا تو چشام بخواب/اگه اشک نزاشت  بیا تو قلبم بخواب/اگه صدای قلبم نزاشت من میمیرم تو سیر بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ.... ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﻏﯿﺮﺗﻢ ﻣﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...توخوب مطلقی؛ من خوب هاراباتومیسنجم؛ بدین سان بعدازاین خوبی عیاری تازه خواهدیافت...خوب مطلق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از کوچه ات میگذرد! چشم مپوشان، این مرده همان است که بیمار تو بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــم هـا و غیرت های بیش از حد تــــــو  بالا تـرین لذت دُنیـــاست  ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن!! "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روحصیربشینم، اگه هیچ نداشته باشم، باتومن مالک دنیام، باتودرنهایتم من... باتوانگارتوبهشتم،باتوپرسعادتم من،دیگه ازمرگ نمیترسم،عاشق شهامتم من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تعريف هاي گوناگون دارد، به تعداد آدمهاي دنيا. عمر من يكي به خوشبختي قد نميدهد گل قشنگم! ميدانم در انتظار تو فرو ميشكند و تو خوب ميداني من خوشبختي نمي خواهم عععمن تورا مي خواهم تو را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز شد وباز هم خاطراتت . . . خاطرات فصل بارانی دل . . . دو سال گذشت از بی"مهر" بودنت . . . رفتنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنهاییت را "شعر"میکنى... او"دود"... دیگرى "سکوت"... من رو بر میگردانم و با گوشه پیرهنم اشکهایم را پاک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا یعنی همه چیز برای من و تو تنها دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زمانی به یه نفر میتونی بگی :"عاشقتم" که قدرت "پس زدن" هر کسی جز اونو داشته باشی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمانده ، كلاغي ست كه بعداز داستانهاي خوب هم... به خانه اش نمي رسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن در آتشي كه تو برپامي كني ؛ لذتي دارد.. چون روشن كردن سيگار باخورشيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است ، فراموش کردن هم سخت است  اما اینکه ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش کنی از همه سخت تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود. صدا اشتباه نبود. صدا همان صدا بود. چیزی دیگر انگار عوض شده بود. چیزی شبیه دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دارم به کفشاتم حسادت میکنم... آخه اونا باتو قدم میزنن ولی من در حسرت دیدار تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابت اومد بیا تو چشام بخواب/اگه اشک نزاشت  بیا تو قلبم بخواب/اگه صدای قلبم نزاشت من میمیرم تو سیر بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ.... ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﻏﯿﺮﺗﻢ ﻣﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...توخوب مطلقی؛ من خوب هاراباتومیسنجم؛ بدین سان بعدازاین خوبی عیاری تازه خواهدیافت...خوب مطلق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از کوچه ات میگذرد! چشم مپوشان، این مرده همان است که بیمار تو بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــم هـا و غیرت های بیش از حد تــــــو  بالا تـرین لذت دُنیـــاست  ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن!! "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روحصیربشینم، اگه هیچ نداشته باشم، باتومن مالک دنیام، باتودرنهایتم من... باتوانگارتوبهشتم،باتوپرسعادتم من،دیگه ازمرگ نمیترسم،عاشق شهامتم من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تعريف هاي گوناگون دارد، به تعداد آدمهاي دنيا. عمر من يكي به خوشبختي قد نميدهد گل قشنگم! ميدانم در انتظار تو فرو ميشكند و تو خوب ميداني من خوشبختي نمي خواهم عععمن تورا مي خواهم تو را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز شد وباز هم خاطراتت . . . خاطرات فصل بارانی دل . . . دو سال گذشت از بی"مهر" بودنت . . . رفتنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنهاییت را "شعر"میکنى... او"دود"... دیگرى "سکوت"... من رو بر میگردانم و با گوشه پیرهنم اشکهایم را پاک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا یعنی همه چیز برای من و تو تنها دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زمانی به یه نفر میتونی بگی :"عاشقتم" که قدرت "پس زدن" هر کسی جز اونو داشته باشی!