بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، تمام حرفهاي جهان يكطرف، اين راز يك طرف، آيات شما... چقدر شبيه لبخند اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی دلت می خواهد هیچ نگویی  حرفهایت تمام می شود... سیگار داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ تمام کوچه ها را برای یافتنت قدم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصفحه زاشعار من از زلف تو شرحی ست جـز وصـف جـمـالــت نـبــود شــرح کــتــابــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زودتــــــــر از من شــــــــال و کلاه می کند بیقـــــــــرارِ قرارِ دیــــــــدارِ تو می شــــود دست و پایش را گم می کند... دختـــــــــــرک عجولی ست دل بی تاب من وقت ملاقات تو!...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران.... نبار لعنتی..... با او بیرون است!!!! سرما میخورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی عادت میکنی به نارو خوردن عادت میکنی به اینکه ببینی حوایت برود با ادم دیگری و تنها دلخوشی تنهاییت، تنهایت بگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها قابل دوستی نیستند آنها تنها عشقشان را میشناسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تورا به کسی هدیه میکنم که از من عاشق تر باشد واز من برای تو مهربانتر من تو را به کسی هدیه میدهم و او را که از من بر تو عاشق تر است هزار بار میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خاراگراینگونه هم باشد... کدامین گل به دست عابران دشت آسوده میماند؟؟؟ مگرخاری بپایدرنگ وبویش راوبنمایدازاوهردم نگهبانی....! توگل من خار....توهم بی من نمیمانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دوست داشتن دوست داشتن کسی که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لقمــــه بزرگتر ازدهانـــت بودم برای همین بودکه مرا خــــــــرد میکردی تا انـــدازه شوم....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگیت برای کسی بسوزکه برای خاموش کردنت بااشک تلتش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست جای زخمت را بلد باشند..... از اعلاترین نمکها برایت مرهم میسازند..... همان هایی که تا دیروز برایشان از جان میگزاشتی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض كن امانبار،خشك شوامانريز،دل نبرازما،نيفت،ردشواز اين حال بد،ديركن،امابيا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت موجم ، باران کفافم نیست. درمان درد من ، باران ِ نم نم نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، تمام حرفهاي جهان يكطرف، اين راز يك طرف، آيات شما... چقدر شبيه لبخند اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی دلت می خواهد هیچ نگویی  حرفهایت تمام می شود... سیگار داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ تمام کوچه ها را برای یافتنت قدم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصفحه زاشعار من از زلف تو شرحی ست جـز وصـف جـمـالــت نـبــود شــرح کــتــابــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زودتــــــــر از من شــــــــال و کلاه می کند بیقـــــــــرارِ قرارِ دیــــــــدارِ تو می شــــود دست و پایش را گم می کند... دختـــــــــــرک عجولی ست دل بی تاب من وقت ملاقات تو!...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران.... نبار لعنتی..... با او بیرون است!!!! سرما میخورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی عادت میکنی به نارو خوردن عادت میکنی به اینکه ببینی حوایت برود با ادم دیگری و تنها دلخوشی تنهاییت، تنهایت بگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها قابل دوستی نیستند آنها تنها عشقشان را میشناسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تورا به کسی هدیه میکنم که از من عاشق تر باشد واز من برای تو مهربانتر من تو را به کسی هدیه میدهم و او را که از من بر تو عاشق تر است هزار بار میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خاراگراینگونه هم باشد... کدامین گل به دست عابران دشت آسوده میماند؟؟؟ مگرخاری بپایدرنگ وبویش راوبنمایدازاوهردم نگهبانی....! توگل من خار....توهم بی من نمیمانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دوست داشتن دوست داشتن کسی که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لقمــــه بزرگتر ازدهانـــت بودم برای همین بودکه مرا خــــــــرد میکردی تا انـــدازه شوم....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگیت برای کسی بسوزکه برای خاموش کردنت بااشک تلتش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست جای زخمت را بلد باشند..... از اعلاترین نمکها برایت مرهم میسازند..... همان هایی که تا دیروز برایشان از جان میگزاشتی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض كن امانبار،خشك شوامانريز،دل نبرازما،نيفت،ردشواز اين حال بد،ديركن،امابيا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت موجم ، باران کفافم نیست. درمان درد من ، باران ِ نم نم نیست