بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از تو دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست من در پی خویشم به تو برمیخورم اما  در تو شده ام گم  به من دسترسی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم دنیا رو سرم خراب میشه وقتی دلیوری هات نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی سبک سنگین میکنم، ببینم تکلیفم چی میشه،  میبینم غم دوریت خیلی سنگینه، اصلا نمیشه سبکش کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من  عاشقانه هایـ بی تو بودنم را در دنیایی میگویم که اوج همدردیِ مردمانش یک « LIKE » است ... ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه تـو را بـا دیـگـری دیـدم.... تـردیـد رهـایـم نمـی کـنـد.....!!! مـانـنـد کـسـی کـه.... مـدام اسـتـخـاره مـی کـنـد....تـا..... خـوب بـیـایـد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ... ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻣﻦ ... ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻭﺯ ﺷﻮﻕ ِ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮست ﻣﻦ ﺟﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ... پروﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! اگر تو درد عاشقی را میکشیدی  تو هم زهر جدایی را به تلخی می چشیدی اگر چون من به مرگ آرزو ها میرسیدی پریشان میشدی از اینکه عشق را آفریدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقدر عاشقت هستم که با این حال می خوام پشت ِ سرت حرفای خوب باشه دلم می خواد که هرجای ِ جهان هستی تو قلب ِ تو یه دریا زندگی جاشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن نـه غـرورم را از ســر راه آورده ام ـ ـ نــه غـیـرتــم را پـس نــه غـرورم را بـشـکــن ـ ـ و نــه بـه غــیــرتم بـی تــوجــه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا خـیـال راحـتـــ دلــم را مـیـشـکـنـی آخـر مـیـدانـی مـن دیـوانـه تر از آنـم کـه به ایـن عـشـق بگـویم خـداحـافـظـــ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ... *کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر و بزرگ کردن یک نفر به اندازه ی تمام دنیا *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تومرامي راني...من به صدحوصله مي آيم باز..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل پرواز است، بالا رفتنش جسارت می خواهد، بالا ماندنش لیاقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من... کسی را پاشویه میکردم که از تب دیگری میسوخت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ... به یه لقمه ی کوچیک راضین حتی ... اگه تو دهن خیلیا چرخیده باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه با یک نگاه اینجوری عاشقت شدم چه برسه به یک روزی که بیای بشی مال خودم وقتی تو رو حس میکنم حتی نفس نمیکشم نفس هامو میخوام چیکار من اگه عشق تو بشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از تو دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست من در پی خویشم به تو برمیخورم اما  در تو شده ام گم  به من دسترسی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم دنیا رو سرم خراب میشه وقتی دلیوری هات نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی سبک سنگین میکنم، ببینم تکلیفم چی میشه،  میبینم غم دوریت خیلی سنگینه، اصلا نمیشه سبکش کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من  عاشقانه هایـ بی تو بودنم را در دنیایی میگویم که اوج همدردیِ مردمانش یک « LIKE » است ... ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه تـو را بـا دیـگـری دیـدم.... تـردیـد رهـایـم نمـی کـنـد.....!!! مـانـنـد کـسـی کـه.... مـدام اسـتـخـاره مـی کـنـد....تـا..... خـوب بـیـایـد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ... ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻣﻦ ... ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻭﺯ ﺷﻮﻕ ِ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮست ﻣﻦ ﺟﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ... پروﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! اگر تو درد عاشقی را میکشیدی  تو هم زهر جدایی را به تلخی می چشیدی اگر چون من به مرگ آرزو ها میرسیدی پریشان میشدی از اینکه عشق را آفریدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقدر عاشقت هستم که با این حال می خوام پشت ِ سرت حرفای خوب باشه دلم می خواد که هرجای ِ جهان هستی تو قلب ِ تو یه دریا زندگی جاشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن نـه غـرورم را از ســر راه آورده ام ـ ـ نــه غـیـرتــم را پـس نــه غـرورم را بـشـکــن ـ ـ و نــه بـه غــیــرتم بـی تــوجــه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا خـیـال راحـتـــ دلــم را مـیـشـکـنـی آخـر مـیـدانـی مـن دیـوانـه تر از آنـم کـه به ایـن عـشـق بگـویم خـداحـافـظـــ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ... *کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر و بزرگ کردن یک نفر به اندازه ی تمام دنیا *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تومرامي راني...من به صدحوصله مي آيم باز..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل پرواز است، بالا رفتنش جسارت می خواهد، بالا ماندنش لیاقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من... کسی را پاشویه میکردم که از تب دیگری میسوخت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ... به یه لقمه ی کوچیک راضین حتی ... اگه تو دهن خیلیا چرخیده باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه با یک نگاه اینجوری عاشقت شدم چه برسه به یک روزی که بیای بشی مال خودم وقتی تو رو حس میکنم حتی نفس نمیکشم نفس هامو میخوام چیکار من اگه عشق تو بشم