بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز در کلبه عشق عکس تو مرا ابری کرد.... عکس تو خنده به لب داش ولی اشک مرا جاری کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزِ خوبی بود ......امروز؛ هیچ صفری اضافه نشد به هزار غمی که داشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دوست داره دلیل بر این نیست که تو فوق العاده ای , شاید اون کم توقع باشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس ممنوع الملاقات بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآغوش خودم هستم! من خود را در آغوش گرفتم! نه چندان با محبت! نه چندان با لطافت! اما وفاداره، وفادار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده سال ميشودكه برايم غريبه اي! ده سال ميشودكه خرابم...خراب شايدتوهم شبيه دلم دردميكشي شايدتوهم هميشه خودت رازدي به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی : نخواسته به دنیا آمدن،  مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن، و عاقبت در حسرت آنچه که دل می خواهد و منطق نمی پذیرد  سوختن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به تو سجده ميكنم دري به كعبه باز نيست بسكه طواف كردمت مرا به حج نياز نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو اغوشت بگیر خدا میخام بخابم/اخه تو تنها کسی بودی که دادی جوابم/منو تو اغوشت بگیر میخام برات بخونم/روی زمین چقدر بده میخام پیشت بمونم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دفتر خاطراتم نوشتم عشق زیباست! استاد دفتر رو دید و گفت: این رویاست گفتم: استاد تو از عشق چه میدانی؟ گفت: در عالم عشق ، عاشق همیشه تنهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــشمانم خسته است. . نــبض ذهنم افتاده. . . کاش نگاهــــــت یک قدم نزدیکتر بود. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت (بودنش) رو بخواد،وقتی که داری به نبودنش عادت میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهارياضي خوانديم ودرامتحاناتش 20گرفتيم بي آنكه بتوانيم كسي راباخودجمع بزنيم....آري دررياضي قبول شديم ولي هنوزتنهاي تنهاييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست از خودم پرسیدم کیستم؟ شوقم.آتشم.شرارم.چیستم؟ دیدمش آن روز و دانستم کنون.او به جز من.من به جز اون نیستم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار باران ببار، مرا به یاد من بیار ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا باش يا برو، نميخواهم از دور مراقبم باشي، از دور دوستم بداري، باشي اما من در لحظاتم حست نكنم، يا باش يا برو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز در کلبه عشق عکس تو مرا ابری کرد.... عکس تو خنده به لب داش ولی اشک مرا جاری کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزِ خوبی بود ......امروز؛ هیچ صفری اضافه نشد به هزار غمی که داشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دوست داره دلیل بر این نیست که تو فوق العاده ای , شاید اون کم توقع باشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس ممنوع الملاقات بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآغوش خودم هستم! من خود را در آغوش گرفتم! نه چندان با محبت! نه چندان با لطافت! اما وفاداره، وفادار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده سال ميشودكه برايم غريبه اي! ده سال ميشودكه خرابم...خراب شايدتوهم شبيه دلم دردميكشي شايدتوهم هميشه خودت رازدي به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی : نخواسته به دنیا آمدن،  مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن، و عاقبت در حسرت آنچه که دل می خواهد و منطق نمی پذیرد  سوختن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به تو سجده ميكنم دري به كعبه باز نيست بسكه طواف كردمت مرا به حج نياز نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو اغوشت بگیر خدا میخام بخابم/اخه تو تنها کسی بودی که دادی جوابم/منو تو اغوشت بگیر میخام برات بخونم/روی زمین چقدر بده میخام پیشت بمونم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دفتر خاطراتم نوشتم عشق زیباست! استاد دفتر رو دید و گفت: این رویاست گفتم: استاد تو از عشق چه میدانی؟ گفت: در عالم عشق ، عاشق همیشه تنهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــشمانم خسته است. . نــبض ذهنم افتاده. . . کاش نگاهــــــت یک قدم نزدیکتر بود. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت (بودنش) رو بخواد،وقتی که داری به نبودنش عادت میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهارياضي خوانديم ودرامتحاناتش 20گرفتيم بي آنكه بتوانيم كسي راباخودجمع بزنيم....آري دررياضي قبول شديم ولي هنوزتنهاي تنهاييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست از خودم پرسیدم کیستم؟ شوقم.آتشم.شرارم.چیستم؟ دیدمش آن روز و دانستم کنون.او به جز من.من به جز اون نیستم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار باران ببار، مرا به یاد من بیار ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا باش يا برو، نميخواهم از دور مراقبم باشي، از دور دوستم بداري، باشي اما من در لحظاتم حست نكنم، يا باش يا برو