بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفامو باور کن .. بیرنگ و بینورم .. از حس پروازم یک آسمون دورم .. این خستگیهامو ای کاش که میدیدی .. من بی تو پژمردم اما نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار اول صبح یعنی ، یا فوق‌العاده خوشحالی یا اصلاً نخوابیده‌ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتــی او که دوستش داری، نـبــاشـــد یـک دنـیـــــا غـــریـبی حـتی در وطـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یعنی... حتــــی از راه دور هم  وقتی بهت فکـــــــر میکنم .. دلــــــــم قرص میشه که هســـــــتی  آروم میشم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که درونش میسوزه.اما ترجیح میده لباشو بدوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!! حرفی‌ نیست... فقط یه دعا از ته دل‌ : هیچکسیرو اونقدر تنها نکن که بخواد تنهاییش رو با اینترنت پر کنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من میسپردم مراقبش باش جنس این جام بلور است پر از عشق و غرور است مبادا بازیچه شود میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق؟… درد دل نمیکنم..! زخمی که از عصب بگذرد.. دیگر درد ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر یک روزه ی دل هم داشتیم "عاشق"های واقعی معلوم میشدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش آمده هیچ وقت؟ پیشانی ات بلند باشد وبختت بلندتر......و مردی بلند بلند بگوید "دوستت دارد"......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوش باد بادک را باد برد..........................و دل مرا "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساسات رو بفهمد,بدون اینکه مجبورش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم بهانه است مینویسم تا یادآوری کنم یه یادتم باورش با تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سوز پاییز سرمای آذر / ولم کرده ای زیر باران بمیرم  تو وقتی نباشی چه بهتر / بیفتم کنار خیابان بمیرم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺍﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺭﺍ! ﺍﺯﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ... ﺍﻣﺎ... ﻫﺮﺟﺎﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ "ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای سالها مینویسم... سالها بعد که چشمان تو عاشق میشوند.... افسوس که قصه مادر بزرگ درست بود... همیشه یکی بود یکی نبود....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفامو باور کن .. بیرنگ و بینورم .. از حس پروازم یک آسمون دورم .. این خستگیهامو ای کاش که میدیدی .. من بی تو پژمردم اما نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار اول صبح یعنی ، یا فوق‌العاده خوشحالی یا اصلاً نخوابیده‌ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتــی او که دوستش داری، نـبــاشـــد یـک دنـیـــــا غـــریـبی حـتی در وطـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یعنی... حتــــی از راه دور هم  وقتی بهت فکـــــــر میکنم .. دلــــــــم قرص میشه که هســـــــتی  آروم میشم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که درونش میسوزه.اما ترجیح میده لباشو بدوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!! حرفی‌ نیست... فقط یه دعا از ته دل‌ : هیچکسیرو اونقدر تنها نکن که بخواد تنهاییش رو با اینترنت پر کنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من میسپردم مراقبش باش جنس این جام بلور است پر از عشق و غرور است مبادا بازیچه شود میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق؟… درد دل نمیکنم..! زخمی که از عصب بگذرد.. دیگر درد ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر یک روزه ی دل هم داشتیم "عاشق"های واقعی معلوم میشدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش آمده هیچ وقت؟ پیشانی ات بلند باشد وبختت بلندتر......و مردی بلند بلند بگوید "دوستت دارد"......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوش باد بادک را باد برد..........................و دل مرا "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساسات رو بفهمد,بدون اینکه مجبورش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم بهانه است مینویسم تا یادآوری کنم یه یادتم باورش با تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سوز پاییز سرمای آذر / ولم کرده ای زیر باران بمیرم  تو وقتی نباشی چه بهتر / بیفتم کنار خیابان بمیرم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺍﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺭﺍ! ﺍﺯﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ... ﺍﻣﺎ... ﻫﺮﺟﺎﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ "ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای سالها مینویسم... سالها بعد که چشمان تو عاشق میشوند.... افسوس که قصه مادر بزرگ درست بود... همیشه یکی بود یکی نبود....