بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار به حال این روزهایم نفرینت کنم ... نگــــــــذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با همه ی وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن پژمردن نیست اضطراب و هوس ودیدن و نادیدن نیست زندگی کوشش و راهی شدن است زندگی جنبش و جاری شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... امانت دارد خوبی نبودم دلی که به امانت داده بودی شکست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو فاصله فقط یک تلاقی نگاهمان است....اما افسوس که منو و تو سارقان قهاری هستیم و هر روز نگاهمان را از هم میدزدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو ميآئي... صندلي كنار من طاقتش زياد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حضور تو: در انتظار تو ام درچنان هوایی ,بیا که گریز از تو ممکن نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی به یادم باشی؟؟؟؟؟ میدانم کار داری... سرت شلوغ است... فقط لحظه ای به ذهنت خطور کند که یک جایی،یک کسی وقت خوابش برای تو اشک میریزد... همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســراب شد تمام آن آرزوهایــی که برای تو داشتم، برای خـــودم . . . کاش نباشد آرزویی که رنگ بالفعل به خود نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه شباهـــت عجیبـــی بیـــن ماســـت … مـــن ” دل شکستـــه ام” و تـــو “دل ” شکستـــه ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم یکی از روزهای مبهم دور  درست همان لحظه که قرار است احساس خوشبختی کنی، ناگهان... یاد و خاطره ی من به سینه ات چنگ میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های دلم مشکوک قدم نزن ! اینجا جزخودت چیزی نمی یابی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـشـنـگ تـریـن و زیـبـاتـریـن سـاعـت دنـیـا … سـاعـتـی بـود کـه دیـدمـت ,  خـیـلـی لـحـظـه ی قـشـنـگـی بـود ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يخم سردم زمستونم تو گرماي تابستوني کويرم خشک و لب تشنه تو سبزي سبزتو باروني منم بي پر وبال خسته تو اما اوج پروازي منم شعر فراموشي تويي که نغمه پردازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم محتاج يک اواز به فکر لحظه ي پرواز که با تو همسفر باشم با تو هم ساز و هم اواز بساز با من نترس ازمن نترس از سرديه دستام بخون با من بگو با من که با تو راهيه فردام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلت شکست خورده هاشو یه گوشه نگه دار، درسته که هیچوقت مثل اولش نمیشه اما شاید بتونی تکه های گم شده ی یه قلب دیگه باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی خیلی از ما، ] یه شبایی بوده که فقط خدا میدونه چجوری سر کردیم تا صبح...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار به حال این روزهایم نفرینت کنم ... نگــــــــذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با همه ی وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن پژمردن نیست اضطراب و هوس ودیدن و نادیدن نیست زندگی کوشش و راهی شدن است زندگی جنبش و جاری شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... امانت دارد خوبی نبودم دلی که به امانت داده بودی شکست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو فاصله فقط یک تلاقی نگاهمان است....اما افسوس که منو و تو سارقان قهاری هستیم و هر روز نگاهمان را از هم میدزدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو ميآئي... صندلي كنار من طاقتش زياد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حضور تو: در انتظار تو ام درچنان هوایی ,بیا که گریز از تو ممکن نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی به یادم باشی؟؟؟؟؟ میدانم کار داری... سرت شلوغ است... فقط لحظه ای به ذهنت خطور کند که یک جایی،یک کسی وقت خوابش برای تو اشک میریزد... همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســراب شد تمام آن آرزوهایــی که برای تو داشتم، برای خـــودم . . . کاش نباشد آرزویی که رنگ بالفعل به خود نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه شباهـــت عجیبـــی بیـــن ماســـت … مـــن ” دل شکستـــه ام” و تـــو “دل ” شکستـــه ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم یکی از روزهای مبهم دور  درست همان لحظه که قرار است احساس خوشبختی کنی، ناگهان... یاد و خاطره ی من به سینه ات چنگ میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های دلم مشکوک قدم نزن ! اینجا جزخودت چیزی نمی یابی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـشـنـگ تـریـن و زیـبـاتـریـن سـاعـت دنـیـا … سـاعـتـی بـود کـه دیـدمـت ,  خـیـلـی لـحـظـه ی قـشـنـگـی بـود ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يخم سردم زمستونم تو گرماي تابستوني کويرم خشک و لب تشنه تو سبزي سبزتو باروني منم بي پر وبال خسته تو اما اوج پروازي منم شعر فراموشي تويي که نغمه پردازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم محتاج يک اواز به فکر لحظه ي پرواز که با تو همسفر باشم با تو هم ساز و هم اواز بساز با من نترس ازمن نترس از سرديه دستام بخون با من بگو با من که با تو راهيه فردام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلت شکست خورده هاشو یه گوشه نگه دار، درسته که هیچوقت مثل اولش نمیشه اما شاید بتونی تکه های گم شده ی یه قلب دیگه باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی خیلی از ما، ] یه شبایی بوده که فقط خدا میدونه چجوری سر کردیم تا صبح...