بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که گرمای دست عشق پیادشو با بخاری ماشین پسربچه بولدار عوض نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دیوار دلم باز نوشتم پر بغض شاعری، عاقبت عاشق بی بال وپر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قصه ای را آغازی وهر شروعی را پایانیست وچه غم انگیز قصه ای را که بدون شروع خاتمه یافت وغم انگیز تر برای نقش اولی که هرگز نقشی نداشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورند که در کدامین لحظه...... کدام کوچه و خیابان..... کدام ثانیه ها...... به دارآویخته شد احساساتشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه از تنهــايــي مــي‌تــرســم، نــه از تنهــا مــانــدن! تــرســم از تنهــا بــودن، در كنــار ديگــري ســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاازسنگی شدنم حرف میزنند، سنگی که برای تو،ازهرخاکی، خاکی تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست ک همه می گویند:  ع:عبرت زندگی ش:شلاق زمانه ق: قصاص روزگار اما افسوس و صد افسوس ک شلاق زمانه را خوردم..قصاص روزگار را کشیدم.......اما عبرن نگرفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس ضمیرها را یاد نمی گیرم! من...تو... و استاد داد می زند ادامه؟ بغضم می گیرد.ادامه می دهم: تو...او... وفریادش آتشم میزند.پس من چه شد؟ کاش استادم می فهمید با ادامه اش  من حذف خواهم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیانت! روزی هم اینگونه عاشق من بودی. یادت هست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافياى كوچك من همين چشمهاى مشكى توست كه ....  هيچ چيز جايش را نميگيرد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته توی چشمای کسیکه تموم عشقت رو ازت دزدید و به جاش یه زخم کهنه و همیشگی رو بهت هدیه داد، زل بزنی و حس کنی که هنوزم دوسش داری..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند موقع مرگ همه زندگی مثل فیلم از جلوی چشم آدم رد میشه...  به فیلم زندگیم که فکر میکنم به مردن علاقه مند میشم  شاید آن موقع یک بار دیگر دیدمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سیاه رفتم برای خریدن عشق ، ولی در ابتدای ورود روی کاغذی خواندم در غرفه عشق بازان عشق را حراج کرده اند ، به قیمت نابودی پاک بازان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ شیرین من در "آغوش توست" وقتی میگویی "دوستم داری" گلوله بارانم میکنی........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق ... صدای فاصله هاست فاصله هایی ک غرق ابهامند  نه فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با صدای شندین هیچ کدر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن ميپرسندحالت خوب است؟!خنده ام ميگيردازاين سوال هاي بيهوده.... نه حال من خوب است نه آينده ام،تنهاگذشته ام خوب بودچون اوبامن بود....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که گرمای دست عشق پیادشو با بخاری ماشین پسربچه بولدار عوض نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دیوار دلم باز نوشتم پر بغض شاعری، عاقبت عاشق بی بال وپر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قصه ای را آغازی وهر شروعی را پایانیست وچه غم انگیز قصه ای را که بدون شروع خاتمه یافت وغم انگیز تر برای نقش اولی که هرگز نقشی نداشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورند که در کدامین لحظه...... کدام کوچه و خیابان..... کدام ثانیه ها...... به دارآویخته شد احساساتشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه از تنهــايــي مــي‌تــرســم، نــه از تنهــا مــانــدن! تــرســم از تنهــا بــودن، در كنــار ديگــري ســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاازسنگی شدنم حرف میزنند، سنگی که برای تو،ازهرخاکی، خاکی تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست ک همه می گویند:  ع:عبرت زندگی ش:شلاق زمانه ق: قصاص روزگار اما افسوس و صد افسوس ک شلاق زمانه را خوردم..قصاص روزگار را کشیدم.......اما عبرن نگرفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس ضمیرها را یاد نمی گیرم! من...تو... و استاد داد می زند ادامه؟ بغضم می گیرد.ادامه می دهم: تو...او... وفریادش آتشم میزند.پس من چه شد؟ کاش استادم می فهمید با ادامه اش  من حذف خواهم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیانت! روزی هم اینگونه عاشق من بودی. یادت هست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافياى كوچك من همين چشمهاى مشكى توست كه ....  هيچ چيز جايش را نميگيرد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته توی چشمای کسیکه تموم عشقت رو ازت دزدید و به جاش یه زخم کهنه و همیشگی رو بهت هدیه داد، زل بزنی و حس کنی که هنوزم دوسش داری..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند موقع مرگ همه زندگی مثل فیلم از جلوی چشم آدم رد میشه...  به فیلم زندگیم که فکر میکنم به مردن علاقه مند میشم  شاید آن موقع یک بار دیگر دیدمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سیاه رفتم برای خریدن عشق ، ولی در ابتدای ورود روی کاغذی خواندم در غرفه عشق بازان عشق را حراج کرده اند ، به قیمت نابودی پاک بازان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ شیرین من در "آغوش توست" وقتی میگویی "دوستم داری" گلوله بارانم میکنی........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق ... صدای فاصله هاست فاصله هایی ک غرق ابهامند  نه فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با صدای شندین هیچ کدر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن ميپرسندحالت خوب است؟!خنده ام ميگيردازاين سوال هاي بيهوده.... نه حال من خوب است نه آينده ام،تنهاگذشته ام خوب بودچون اوبامن بود....