بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرايم .. از بازار ... يک بغــــض خوب بخــــر .. اين بغضـــــي که من دارم .. هــــر روز ميــــشکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکر نـکن که فـرامـوشت مي كنم... یـا دیـگر دوسـتت نـدارم ! نــه ! مـن فـقط فهـمیـدم : وقـتی دلـت بـا مـن نـیست ؛ بودنـت مشـکلی را حـل نـمیکـند ، تـنها دلـتـنـگترم مـیکـند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.دلم پر از زخم هاييست كه قرار است...هر وقت بزرگ شدم از ياد ببرم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین انتقام از این دنیا شاد بودنه همیشه شاد باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان ترازمن دیدی نشانم بده...کسی که بارهاوبارهابسوزانی اش وباز باعشق نگاهت کند...k

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که بیدار می شوم وحشت زده قاب خاطرات ذهنم را مرور میکنم … هیچ بعید نیست تو از آنجا هم رفته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نمیره روزی رو که گفتی دیگه خراطها گوش نده چون من هستم ...و یادم نمیره روزی که گفتی من رفتم... گفتم چیکار کنم با غم نبودت؟ ....چه راحت گفتی خراطها گوش بده///چه اسون یادت رفت گفته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام ؛ کمی بیشتر بمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجنون پی لیلاست مپندارد که عاشق اوست که عشق من پدیدار است و من هر لحظه مهجورم و از جادوی چشمانش من آن بی تاب مسحورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع دانی به دم مرگ به بروانه چه گفت؟ گفت :ای عاشق دیوانه فراموش شوی.. سوخت بروانه ولی خوب جوابش را داد: گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه دیروز: شیرین و فرهاد-لیلی و مجنون واقعیت امروز: لیلی با فرهاد-مجنون با شیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی … او از نژاد جاده باشد و رفتنی … آری روزها گذشت ؛ همان شد : او رفت و من شکستم … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک خودکار داشتی که اندازی یک جمله رنگ داشت برام چی مینوشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـــاس ِ تَـنــــشـو مـــَـــن مــیــخـریـــدم ، دکــمـه هـــاشــــو یــکـی دیـــگـــه بـــاز مـــیــکـــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق مـثـل خــورشـیــده هــمــیـــشــه یـــکـــیـــه تکه؛اگـــه واســت طـلـوع کـنـه و نـورش رو بـبـیـنـی دیـگـــه بـا نــور شــمــع هــیــچ هـوسی راضــی و روشــن نــمـــیـــشــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری حق داره هر کاری که بخواد با تو بکنه , حتی دوستت نداشته باشه .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرايم .. از بازار ... يک بغــــض خوب بخــــر .. اين بغضـــــي که من دارم .. هــــر روز ميــــشکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکر نـکن که فـرامـوشت مي كنم... یـا دیـگر دوسـتت نـدارم ! نــه ! مـن فـقط فهـمیـدم : وقـتی دلـت بـا مـن نـیست ؛ بودنـت مشـکلی را حـل نـمیکـند ، تـنها دلـتـنـگترم مـیکـند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.دلم پر از زخم هاييست كه قرار است...هر وقت بزرگ شدم از ياد ببرم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین انتقام از این دنیا شاد بودنه همیشه شاد باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان ترازمن دیدی نشانم بده...کسی که بارهاوبارهابسوزانی اش وباز باعشق نگاهت کند...k

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که بیدار می شوم وحشت زده قاب خاطرات ذهنم را مرور میکنم … هیچ بعید نیست تو از آنجا هم رفته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نمیره روزی رو که گفتی دیگه خراطها گوش نده چون من هستم ...و یادم نمیره روزی که گفتی من رفتم... گفتم چیکار کنم با غم نبودت؟ ....چه راحت گفتی خراطها گوش بده///چه اسون یادت رفت گفته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام ؛ کمی بیشتر بمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجنون پی لیلاست مپندارد که عاشق اوست که عشق من پدیدار است و من هر لحظه مهجورم و از جادوی چشمانش من آن بی تاب مسحورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع دانی به دم مرگ به بروانه چه گفت؟ گفت :ای عاشق دیوانه فراموش شوی.. سوخت بروانه ولی خوب جوابش را داد: گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه دیروز: شیرین و فرهاد-لیلی و مجنون واقعیت امروز: لیلی با فرهاد-مجنون با شیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی … او از نژاد جاده باشد و رفتنی … آری روزها گذشت ؛ همان شد : او رفت و من شکستم … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک خودکار داشتی که اندازی یک جمله رنگ داشت برام چی مینوشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـــاس ِ تَـنــــشـو مـــَـــن مــیــخـریـــدم ، دکــمـه هـــاشــــو یــکـی دیـــگـــه بـــاز مـــیــکـــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق مـثـل خــورشـیــده هــمــیـــشــه یـــکـــیـــه تکه؛اگـــه واســت طـلـوع کـنـه و نـورش رو بـبـیـنـی دیـگـــه بـا نــور شــمــع هــیــچ هـوسی راضــی و روشــن نــمـــیـــشــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری حق داره هر کاری که بخواد با تو بکنه , حتی دوستت نداشته باشه .