بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن دل گرفتنه... . . . .وگرنه یکی بیدل میشه ویکی دو دل....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب ازدیاردریا بامهرمادرانه آهنگ خاک میکرد برگردخاک میگشت گردملالاورا ازچهره پاک میکرد ازخاکیان ندانم ساحل به اوچه میگفت کان موج نازپرورد سررابه سنگ میزد خودراهلاک میکرد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما، در گلو شکست حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست آن روزهای خوب که دیدم، خواب بود خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست ، مرا شاد میکند لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا بخواب دنــــیا خسیســــه واســه کمتر کسی خوب می نویســه یکی داره هزار و یک ســتاره یکی جز یاد تو هیچــی نــداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران در طي سال ميايد و ميرود  پس بمان و ببار بر زندگيم كه بي تو زندگي معنا ندارد  اي معني تمام هستي ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ! با تو نگاهم زیباست ابرهای تیره ی غم رسواست شعر و غزل بهانه اند که بگویم آری ، بی تو این دل تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها می بارند ولی ادم ها عاشق ستاره ها میشوند...نامردیست...اینهمه گریه را با یه چشمک فروختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره تنها نشستم عكس تو باز توي دستم باز شدم خيره به چشمات انگاري كنارت هستم حتي توعكسات نميخوام كه تو را تنهات بزارم توميگي آرومي بي من اما بي تو بي قرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به همه روزهاي هفته نياز دارم... به همه ساعت ها... باتمام جزيياتش... تابگويم چقدر در نبودنت دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس من و تو فرسنگها فراتر از مرز عاشقیست... عشق منو تو همان تحقق آرزوهای هردوی ماست... چه تحقق زیبایی... چ تحقق پرمصمایی... تحقق من حمیرای من،وتحقق تو بودن با من... چ رویای زیبایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اسمتوباصابون توابرابنوسم که اگه بارون بارید همه ازحسودی کف کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا آمده اند؛؛ را دیده ای ؟؟ بی اختیار به سمت دریا میروند ؛؛! این گونه دوستت دارم ؛؛بی اختیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اینکه راحت دروغ میگویی عادت کرده ام ولی .... دلم میسوزه وقتی برای اثبات دروغت ... میگی .... به جون تو که دوستت دارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما نمیدونم چرا نمیشه پل بست! مث دو ماهی افتاده بر خاک به دور از چشم دریا رفتیم از دست...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن دل گرفتنه... . . . .وگرنه یکی بیدل میشه ویکی دو دل....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب ازدیاردریا بامهرمادرانه آهنگ خاک میکرد برگردخاک میگشت گردملالاورا ازچهره پاک میکرد ازخاکیان ندانم ساحل به اوچه میگفت کان موج نازپرورد سررابه سنگ میزد خودراهلاک میکرد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما، در گلو شکست حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست آن روزهای خوب که دیدم، خواب بود خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست ، مرا شاد میکند لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا بخواب دنــــیا خسیســــه واســه کمتر کسی خوب می نویســه یکی داره هزار و یک ســتاره یکی جز یاد تو هیچــی نــداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران در طي سال ميايد و ميرود  پس بمان و ببار بر زندگيم كه بي تو زندگي معنا ندارد  اي معني تمام هستي ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ! با تو نگاهم زیباست ابرهای تیره ی غم رسواست شعر و غزل بهانه اند که بگویم آری ، بی تو این دل تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها می بارند ولی ادم ها عاشق ستاره ها میشوند...نامردیست...اینهمه گریه را با یه چشمک فروختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره تنها نشستم عكس تو باز توي دستم باز شدم خيره به چشمات انگاري كنارت هستم حتي توعكسات نميخوام كه تو را تنهات بزارم توميگي آرومي بي من اما بي تو بي قرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به همه روزهاي هفته نياز دارم... به همه ساعت ها... باتمام جزيياتش... تابگويم چقدر در نبودنت دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس من و تو فرسنگها فراتر از مرز عاشقیست... عشق منو تو همان تحقق آرزوهای هردوی ماست... چه تحقق زیبایی... چ تحقق پرمصمایی... تحقق من حمیرای من،وتحقق تو بودن با من... چ رویای زیبایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اسمتوباصابون توابرابنوسم که اگه بارون بارید همه ازحسودی کف کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا آمده اند؛؛ را دیده ای ؟؟ بی اختیار به سمت دریا میروند ؛؛! این گونه دوستت دارم ؛؛بی اختیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اینکه راحت دروغ میگویی عادت کرده ام ولی .... دلم میسوزه وقتی برای اثبات دروغت ... میگی .... به جون تو که دوستت دارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما نمیدونم چرا نمیشه پل بست! مث دو ماهی افتاده بر خاک به دور از چشم دریا رفتیم از دست...!