بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم خیال تو مرا برداشت  کجا می برد نمیدانم ! آهای نارفیق ! بازی ات که تمام شد  مرا دوباره  با همین لباس بی قراری دیدن دوباره ات  بر سر شعرهایم بنشان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان آرزویی هستی که مانند مژه بر گونه ام افتادی. می پرسند: کدام را میخواهی؟ میگویم:چپی را. و از گونه چپم "برت" می دارند و می گویند: او هیچگاه برآورده نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه همه نقطه ضعف من را فهمیده اند از من چیزی میخواهند جان تور را قسم میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابک حمیدیان :یه چیزی بگو ترسم بریزه... باران کوثری :میمیرم برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بوي پاييز و هواي ابري كه هرچه هوا سردتر ميشود دلت آغوش گرمتري ميخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افردا هستند ک مثل قطار های شهر بازی می مانند..از بودن با ان ها لذت میبری .. اما با آنها به جایی نمیرسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درانجابرفرازقله کوه  دوپایم خسته ازرنج دویدن به خودگفتم که دراین اوج دیگر صدایم راخداخواهدشنیدن به سوی ابرهای تیره پرزد نگاه خسته ی امیدوارم زدل فریادکردم کی خداوند من اورا"دوست دارم""دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گـــرم است... آن جا یا هیچ کجا فرقـــــــی نمی کنــــد! مزاحمـــــت نمی شومـــــــ... امـــــا بــــدان... حـــــرارت ســـرگرمــی هایـــــت مرا ســـــــــوزانـــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو روی دنیـــا بـــد مـــن پشــــــــــــت تو جنگیـــدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـزرگـی مـیـگـه: آدم حـریـص آسـایـش نـداره.... آره.... مـنـم حـریـص بـودم.... تـو رو بـرا خـودم مـی خـواسـتـم.... ولـی مـال مـن نـبـودی.... بـرا هـمـیـنـه کـه آسـایـش نـدارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد این عصیانگر وحشی مشت بر صورت من میزند، به خیالش که تو با منی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کــاش میفهمــــیدی آن همــه عـاشـقانـــه هایـــی که بـرایـت  ....... گفتـم حرف یــک روز و دو روز نبـود .... ............ حـرفـــِ روزهـایــی بـود کــه خـیالـتــ را بــه آغـوش.. . میکشیـدم .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيـــس شدن زيــــــر بارون كار دل بي قراره.. واسه اون كــــه عــــــاشـــق بارونه چتر معنـــــي نداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... كجــــا بـــودم.. .. ...آهــــــان.. يادم اومــــد.. .. ... تـــــو خوش باشــــي با اوني كـــ بجـــام اومــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست..... اینجامثل آلمان پل عشق ندارد..... ازگل رزهلندی هم خبری نیست..... اینجاعشق یعنی اینکه:به خاطرچشمهای دورو برت معشوقت رافقط ازپشت گوشی بوسیده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلیون ها و میلیارد ها آدم توی این دنیا هستن و  همشون می تونن بی تو زندگی کنن ععآخه منِ بدبخت چرا نمی تونم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم خیال تو مرا برداشت  کجا می برد نمیدانم ! آهای نارفیق ! بازی ات که تمام شد  مرا دوباره  با همین لباس بی قراری دیدن دوباره ات  بر سر شعرهایم بنشان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان آرزویی هستی که مانند مژه بر گونه ام افتادی. می پرسند: کدام را میخواهی؟ میگویم:چپی را. و از گونه چپم "برت" می دارند و می گویند: او هیچگاه برآورده نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه همه نقطه ضعف من را فهمیده اند از من چیزی میخواهند جان تور را قسم میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابک حمیدیان :یه چیزی بگو ترسم بریزه... باران کوثری :میمیرم برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بوي پاييز و هواي ابري كه هرچه هوا سردتر ميشود دلت آغوش گرمتري ميخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افردا هستند ک مثل قطار های شهر بازی می مانند..از بودن با ان ها لذت میبری .. اما با آنها به جایی نمیرسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درانجابرفرازقله کوه  دوپایم خسته ازرنج دویدن به خودگفتم که دراین اوج دیگر صدایم راخداخواهدشنیدن به سوی ابرهای تیره پرزد نگاه خسته ی امیدوارم زدل فریادکردم کی خداوند من اورا"دوست دارم""دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گـــرم است... آن جا یا هیچ کجا فرقـــــــی نمی کنــــد! مزاحمـــــت نمی شومـــــــ... امـــــا بــــدان... حـــــرارت ســـرگرمــی هایـــــت مرا ســـــــــوزانـــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو روی دنیـــا بـــد مـــن پشــــــــــــت تو جنگیـــدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـزرگـی مـیـگـه: آدم حـریـص آسـایـش نـداره.... آره.... مـنـم حـریـص بـودم.... تـو رو بـرا خـودم مـی خـواسـتـم.... ولـی مـال مـن نـبـودی.... بـرا هـمـیـنـه کـه آسـایـش نـدارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد این عصیانگر وحشی مشت بر صورت من میزند، به خیالش که تو با منی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کــاش میفهمــــیدی آن همــه عـاشـقانـــه هایـــی که بـرایـت  ....... گفتـم حرف یــک روز و دو روز نبـود .... ............ حـرفـــِ روزهـایــی بـود کــه خـیالـتــ را بــه آغـوش.. . میکشیـدم .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيـــس شدن زيــــــر بارون كار دل بي قراره.. واسه اون كــــه عــــــاشـــق بارونه چتر معنـــــي نداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... كجــــا بـــودم.. .. ...آهــــــان.. يادم اومــــد.. .. ... تـــــو خوش باشــــي با اوني كـــ بجـــام اومــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست..... اینجامثل آلمان پل عشق ندارد..... ازگل رزهلندی هم خبری نیست..... اینجاعشق یعنی اینکه:به خاطرچشمهای دورو برت معشوقت رافقط ازپشت گوشی بوسیده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلیون ها و میلیارد ها آدم توی این دنیا هستن و  همشون می تونن بی تو زندگی کنن ععآخه منِ بدبخت چرا نمی تونم؟