بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین كام می گیری مرد... گم كردن خاطراتی كه پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست... دود كن كسانی كه باعث سنگینی كام سیگارت شده اند... آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش احساس به مدتشه:نمیگم قدر دنیا عزیزی میگم تا دنیا هست برام عزیزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس هایت را بشمار؛؛ آنها را به قیمت دوست داشتنت؛ از دست می دهم نه "برای گذر عمر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست...اما امروز دلم خودت را خواست...نه خیالت را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت، بچه است دیگر نمی فهمد دوری یعنی چه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر تمام کلمات ، اگر تو از میان تمامشان نفهمی که دلتنگتم... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتت را سوزاندم اما... بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد,دلتنگت شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم خالی اند.. جای خالی دست هایش را هیچکس برایم پر نمی کند.. راست می گفت شاملو .. دست خالی را باید بر سر کوبید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـزيـزمــ درکـت مـيـکـنـمــ تـو رو چـه بـه بـا مـن بـودن !! ذاتـت هـرزه است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن...! آن دور دستها...یکی تنها به انتظار تو نشسته با لبخندی عاشقانه بر لبش... برایش دستی تکان بده! تا شاید...بشکند حصار سنگی تنهاییش را.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفم را نشانه گرفته ام . . . قلـ[♥]ـب تـو . . . بدون هدف دوستت دارم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها بهتر است در حد یک آرزو بمانند،براورده شدنشان به بهای شکستن دلت تمام میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... عـشـق..... ایـن نـیـسـت کـه بـخـاطـر یـه نـفـر غـرورمـونـو بـذاریـم کـنـار.....!!! مـسـئـلـه "حـمـایـت" از یـه نـفـره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان میکردم رفتنت ممکن نیست رفتنت ممکن شد! باورش ممکن نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم از غصه و ماتم مثال روح بی خوا ب است دلم غمگین تنم سنگین سرابی در چشم رنگین خودم شرمگین از این ننگی که در خواب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش بخاطره تمام چیزهایی که  خاستم وتونخاستی.. نخاستم و تو خاستی.. زود خاستم وتو دیر خاستی... دیر خاستم و تو زود خاستی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین كام می گیری مرد... گم كردن خاطراتی كه پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست... دود كن كسانی كه باعث سنگینی كام سیگارت شده اند... آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش احساس به مدتشه:نمیگم قدر دنیا عزیزی میگم تا دنیا هست برام عزیزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس هایت را بشمار؛؛ آنها را به قیمت دوست داشتنت؛ از دست می دهم نه "برای گذر عمر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست...اما امروز دلم خودت را خواست...نه خیالت را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت، بچه است دیگر نمی فهمد دوری یعنی چه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر تمام کلمات ، اگر تو از میان تمامشان نفهمی که دلتنگتم... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتت را سوزاندم اما... بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد,دلتنگت شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم خالی اند.. جای خالی دست هایش را هیچکس برایم پر نمی کند.. راست می گفت شاملو .. دست خالی را باید بر سر کوبید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـزيـزمــ درکـت مـيـکـنـمــ تـو رو چـه بـه بـا مـن بـودن !! ذاتـت هـرزه است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن...! آن دور دستها...یکی تنها به انتظار تو نشسته با لبخندی عاشقانه بر لبش... برایش دستی تکان بده! تا شاید...بشکند حصار سنگی تنهاییش را.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفم را نشانه گرفته ام . . . قلـ[♥]ـب تـو . . . بدون هدف دوستت دارم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها بهتر است در حد یک آرزو بمانند،براورده شدنشان به بهای شکستن دلت تمام میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... عـشـق..... ایـن نـیـسـت کـه بـخـاطـر یـه نـفـر غـرورمـونـو بـذاریـم کـنـار.....!!! مـسـئـلـه "حـمـایـت" از یـه نـفـره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان میکردم رفتنت ممکن نیست رفتنت ممکن شد! باورش ممکن نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم از غصه و ماتم مثال روح بی خوا ب است دلم غمگین تنم سنگین سرابی در چشم رنگین خودم شرمگین از این ننگی که در خواب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش بخاطره تمام چیزهایی که  خاستم وتونخاستی.. نخاستم و تو خاستی.. زود خاستم وتو دیر خاستی... دیر خاستم و تو زود خاستی