بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد...همه چیز تازه می شود...حتی داغ نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل صدای ضربه عصاست بر پوستی دریده اکنون دیگر عصای چشمانت بر پوستم نمیکوبد تا سر دهم آوای غریب دهلم را از سینه کش کوههای بلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله کرده ام ب تو...!نمیدانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد...!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری بتونم تحمل ندارم تو یادم بده با این حال ابری چجوری نبارم تو یادم بده تو این روزای بی رویا دارم جون می کنم اما نمی میرم هنوزم یادمه حرفات به این زودی فراموشی نمیگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد،دلی که برایت می مرد... این احساسات خیلی وقته نخ کش شده میشه پوشیدش اما انگشت تمسخر خیلی ها به سمتش میاد! بهتره بندازمش دور...دیگه تحمل پوزخند خودمو تو آینه ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی می کند آنسوی دنیا باشی ویافقط چند کوچه آن طرف تر؟ پای محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم درمی آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روُِزی هِزار بار … بايد براي دُوستانَــم توضيح بِِدََهَم ، كه دَر دُنیای بیرون اَز مَتن هایــم پـای هیچ عِشقی وَسط نیسـت باوَر که نِمی کنند … جــآنِ تُــو را قَسم مـی خُورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که باشی ازت خسته میشند اگرم نباشی میگویند بیمعرفتی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوستشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی 2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا هــــر دو حـــلـــقـــه داریـــــم .... اون تـــو دسـتـش .... مـــن تـــو چــشــمــام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی برام وقت بیشتره ... همه آسون دورم ولی سخت میگذره... نه، نمیگم تفریحم کمه.. ولی خسته میشم از این همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم باران دیشب مرا شسته... امروز "توام"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام درد من اینست  که می دانم برای داشتن تو به زمین آمده ام همین تو که برای نبودن با من، به زمین آمده ای و تمام درد من شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهای من  دلش پرسه های عاشقانه با تو را میخواهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها همه چيز مرا پرت ميكند! به تمام لحظاتي كه در كنار تو گذشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی بی قراری نمیکنم فراموشی مان مبارک...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد...همه چیز تازه می شود...حتی داغ نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل صدای ضربه عصاست بر پوستی دریده اکنون دیگر عصای چشمانت بر پوستم نمیکوبد تا سر دهم آوای غریب دهلم را از سینه کش کوههای بلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله کرده ام ب تو...!نمیدانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد...!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری بتونم تحمل ندارم تو یادم بده با این حال ابری چجوری نبارم تو یادم بده تو این روزای بی رویا دارم جون می کنم اما نمی میرم هنوزم یادمه حرفات به این زودی فراموشی نمیگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد،دلی که برایت می مرد... این احساسات خیلی وقته نخ کش شده میشه پوشیدش اما انگشت تمسخر خیلی ها به سمتش میاد! بهتره بندازمش دور...دیگه تحمل پوزخند خودمو تو آینه ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی می کند آنسوی دنیا باشی ویافقط چند کوچه آن طرف تر؟ پای محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم درمی آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روُِزی هِزار بار … بايد براي دُوستانَــم توضيح بِِدََهَم ، كه دَر دُنیای بیرون اَز مَتن هایــم پـای هیچ عِشقی وَسط نیسـت باوَر که نِمی کنند … جــآنِ تُــو را قَسم مـی خُورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که باشی ازت خسته میشند اگرم نباشی میگویند بیمعرفتی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوستشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی 2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا هــــر دو حـــلـــقـــه داریـــــم .... اون تـــو دسـتـش .... مـــن تـــو چــشــمــام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی برام وقت بیشتره ... همه آسون دورم ولی سخت میگذره... نه، نمیگم تفریحم کمه.. ولی خسته میشم از این همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم باران دیشب مرا شسته... امروز "توام"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام درد من اینست  که می دانم برای داشتن تو به زمین آمده ام همین تو که برای نبودن با من، به زمین آمده ای و تمام درد من شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهای من  دلش پرسه های عاشقانه با تو را میخواهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها همه چيز مرا پرت ميكند! به تمام لحظاتي كه در كنار تو گذشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی بی قراری نمیکنم فراموشی مان مبارک...