بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بارش باران سرت رارو به آسمان نگیرمن به بوسه های باران روی صورتت هم حسودی میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬ تــنــهــا؛ بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے، تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ… تــابــوتــه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بیاید یا نیاید... تو باشی یا نباشی... خاطرت باشد یا نباشد... من خیس از یاد توام...""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــاید کنار این آدم ها "عاقـــــلانه"زندگی کرد نه "عاشــــــقانه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت.......................................مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خود بگو ! سرزمین نگاهت را روی کدامین گسل بنا کرده ای که اینگونه دلم با دیدنت میلرزد..................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از حوالی حوصله ات که بگذرد من زرد میشوم و تا کفشهای رفتنت جفت میشود غریب میشوم و نیلوفراته دوستت دارم نه مثل مردمی که عشق را از روی غریزه نشخوار میکنند من درست مثل خودم هنوز و همیشه  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــداوند "ادم" را خـــلق کـــرد . . . و پـــس از آن "حـــوایی" برایـــش افـــرید. . . خواســـت همـــدمی داشـــته باشـــد. . . تا هـــر شـــب در آغـــوش او. . . عاشـــقانـــه جـــان دهـــد. . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم هایت جنگجویی مغول کمین کرده جرآت نمیکنم دوستت نداشته باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خط موازی... حتی با فاصله ای اندک که میانشان باشد.... هرگز به هم نمیرسند...+ من و تو... حکایت همین دو خطیم... دو خط موازی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهرگم قيد توست ....... بزنم ، ميميرم ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دلم برایت تنگ نمیشود بهانه ات را هم نمیگیرد اصلا به من چه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نوبت تو خسته شی دنیا بشکنی این بار ایستادم تا اخرش با کفش اهنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عاشق رنگهای شاد بودم ولی با دیدن چشمانت سیاهی زیباترین رنگ روزگارم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخان اونی باشی ک خیالشون میخاد من دیگه داره از این بازیه سیرک بدم میاد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو خیال رفتن تو داره قلبم و آتیش میزنه آخ بمون به خدا دیدن چشم تو آروم قلبم منه عشق تو رو عشق تو رو به یه دنیا نمیدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بارش باران سرت رارو به آسمان نگیرمن به بوسه های باران روی صورتت هم حسودی میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬ تــنــهــا؛ بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے، تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ… تــابــوتــه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بیاید یا نیاید... تو باشی یا نباشی... خاطرت باشد یا نباشد... من خیس از یاد توام...""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــاید کنار این آدم ها "عاقـــــلانه"زندگی کرد نه "عاشــــــقانه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت.......................................مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خود بگو ! سرزمین نگاهت را روی کدامین گسل بنا کرده ای که اینگونه دلم با دیدنت میلرزد..................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از حوالی حوصله ات که بگذرد من زرد میشوم و تا کفشهای رفتنت جفت میشود غریب میشوم و نیلوفراته دوستت دارم نه مثل مردمی که عشق را از روی غریزه نشخوار میکنند من درست مثل خودم هنوز و همیشه  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــداوند "ادم" را خـــلق کـــرد . . . و پـــس از آن "حـــوایی" برایـــش افـــرید. . . خواســـت همـــدمی داشـــته باشـــد. . . تا هـــر شـــب در آغـــوش او. . . عاشـــقانـــه جـــان دهـــد. . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم هایت جنگجویی مغول کمین کرده جرآت نمیکنم دوستت نداشته باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خط موازی... حتی با فاصله ای اندک که میانشان باشد.... هرگز به هم نمیرسند...+ من و تو... حکایت همین دو خطیم... دو خط موازی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهرگم قيد توست ....... بزنم ، ميميرم ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دلم برایت تنگ نمیشود بهانه ات را هم نمیگیرد اصلا به من چه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نوبت تو خسته شی دنیا بشکنی این بار ایستادم تا اخرش با کفش اهنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عاشق رنگهای شاد بودم ولی با دیدن چشمانت سیاهی زیباترین رنگ روزگارم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخان اونی باشی ک خیالشون میخاد من دیگه داره از این بازیه سیرک بدم میاد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو خیال رفتن تو داره قلبم و آتیش میزنه آخ بمون به خدا دیدن چشم تو آروم قلبم منه عشق تو رو عشق تو رو به یه دنیا نمیدم