بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت.. اگر همه ی زندگیت یک نفر باشد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوست داره،همیشه نگرانته، به خاطر همینه که بیشتر از اینکه بگه دوست دارم میگه مراقب خودت باش! راستی مراقب خودت باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني وقتي كه نيست اينقدبه اتفاقاتي كه ميتونه براش بيافته فك كني كه نويسنده اي بشي واسه خودت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـہ وقتـایے هـم هسـت ڪـہ مزه بودن یڪے یـہ جوری رفتـہ زیر دنـــدونـﭞ !! ڪـہ وقـتـے ازش دوری همـہ چے میشـہ زهرمــــار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى چیزهاى زیادى به انسان مى آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که رو غیرتمون اسم گیر دادن گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مهر گواهی نامه ات خشک بشود! آنوقت برای من لایی بکش نازنین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحریم نگاهت را بردار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد با دلم بازی کردی که دل و روده م به هم پیچید … ببین ، حالا حالم ازت بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستو ها چرا پرواز کردید جدایی را شما آغاز کردید / جدایی را نمیخواستم خدا کرد / نمی دانم کدام ناکس دعا کرد / جدایی بس درد و رنجیست / فراموشم مکن تا میتوانی /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ، ولی به یاد “مهربونی هایت” امضا نکردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یــــــا پوچ ؟؟؟؟ دستت را باز نکن ٫ حســم را تباه مکن !  بگــــذار فقط تصور کنم در دســـــتانت  ٫ برایم کمی عشق پنهـــــــان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از چــشات میوفتم چـــــی دلـــیل ایـــــن سقــــــوطه تا میپرســـــم عـــــــــشــق چی میـــشه رو لبــــات مــــــهــــر ســـــــکــوتــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی تنهایمان میگذارند ک سخت دوسشان داشتیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که فرقی نمی کنه کنارت ایستاده باشم یا نه پس بذار همه چیز رو از وسط قیچی کنم تاتو در نیمی باشی و من در نیمی دیگر راستی با دستی که روی شونه هات جا گذاشتم چه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزنم به خیابان و پایم را به پیشانی اش میکوبم... من لج این خیابان را که ازهیچ طرف به تو نمیرسد...درمی آورم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت.. اگر همه ی زندگیت یک نفر باشد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوست داره،همیشه نگرانته، به خاطر همینه که بیشتر از اینکه بگه دوست دارم میگه مراقب خودت باش! راستی مراقب خودت باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني وقتي كه نيست اينقدبه اتفاقاتي كه ميتونه براش بيافته فك كني كه نويسنده اي بشي واسه خودت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـہ وقتـایے هـم هسـت ڪـہ مزه بودن یڪے یـہ جوری رفتـہ زیر دنـــدونـﭞ !! ڪـہ وقـتـے ازش دوری همـہ چے میشـہ زهرمــــار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى چیزهاى زیادى به انسان مى آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که رو غیرتمون اسم گیر دادن گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مهر گواهی نامه ات خشک بشود! آنوقت برای من لایی بکش نازنین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحریم نگاهت را بردار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد با دلم بازی کردی که دل و روده م به هم پیچید … ببین ، حالا حالم ازت بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستو ها چرا پرواز کردید جدایی را شما آغاز کردید / جدایی را نمیخواستم خدا کرد / نمی دانم کدام ناکس دعا کرد / جدایی بس درد و رنجیست / فراموشم مکن تا میتوانی /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ، ولی به یاد “مهربونی هایت” امضا نکردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یــــــا پوچ ؟؟؟؟ دستت را باز نکن ٫ حســم را تباه مکن !  بگــــذار فقط تصور کنم در دســـــتانت  ٫ برایم کمی عشق پنهـــــــان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از چــشات میوفتم چـــــی دلـــیل ایـــــن سقــــــوطه تا میپرســـــم عـــــــــشــق چی میـــشه رو لبــــات مــــــهــــر ســـــــکــوتــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی تنهایمان میگذارند ک سخت دوسشان داشتیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که فرقی نمی کنه کنارت ایستاده باشم یا نه پس بذار همه چیز رو از وسط قیچی کنم تاتو در نیمی باشی و من در نیمی دیگر راستی با دستی که روی شونه هات جا گذاشتم چه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزنم به خیابان و پایم را به پیشانی اش میکوبم... من لج این خیابان را که ازهیچ طرف به تو نمیرسد...درمی آورم...