بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم...!دیروز من خوش بودم.امروز دیگری فردا یکی دیگر... از تلاش دست نکش عزیزم....چشم ملتی به توست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های احساس دور از نگاه حساس من بودم و تو بودی با یک سبد گل یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دوستت دارم اما، خوب میدانم دیگر به خلوت لحظه هایم عاشقانه قدم نمیگذاری.. دیگر در این دنیا کنار من نخواهی بود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه کسانی که دورمان هستند را می رنجونیم مثل ساعت هایی که دلسوزانه صبح ها زنگ میزنند و ما میان خواب و بیداری بر سر آنها می زنیم بعد می فهمیم که خیلی دیر شده وقتی که تنهایی سراغمان می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین جایی که هستی باش از این خونه بری کیشی تو این خونه خودت شاهی  داری سرباز کی میشی؟ همین جایی که هستی باش عذاب رفتنت کم نیست تو حوای کسی میشی  که من میدونم آدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــی صبـــــرانــه در انتــــظارم تــــــا زمـــــان سالـــخوردگـــــی ام فــــرا بـــرســد! شـــــایــــد عشـــق پیــــری، چـــــــیز دیگـــــــری باشــــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــاعــــت از نــــیــــمــــه گذشــــته است و مـــن بــــه ایـــــن می اندیشـــــم: ”اگـــــر کـــاری کـــه عشــــق بــــــا مـــن کـــرد بــــاتــــو میکـــــرد، چــند روز دوام مــی آوردی؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ..... بی تو.... همیشه یک مصرع بی پایانم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوي تو، ليکن عقب سر نگران  ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي  تو بمان و دگران، واي به حال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حق من نبود یادت بره منو  یادت بره همه روزای روشنو  یادت بره نگام دلواپس تو بود  دستای بی کسیم تنها کس تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از “مرگ” چیز دیگری جدایمان نمی کند این قرار ِ اول من و تو بود بعد ، ما “جدا” شدیم “مرگ” “دیر” کرده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ” ساعتی ” ” لحظه ای ” با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه تو که می‌رسد؛ مشکی دیگر دلگیر نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که چقد دلتنگم شده ای و چه سخت به خود می قبولانم که این میدانم هایم چیزی جز خرافات عاشقی هایم نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم درد میکنه. تشخیص دکترا جراحیه.... چطور میتونم خونه ی تو رو بدم زیر تیغ جراحیه؟! اینجا تنها جاییه که تو هنوز توشی بعد گذشت این همه سال....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی دست تو اما... باشد. "ما"ی ما "من" نشود سایه ات از سر تنهایی من کم نشود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم...!دیروز من خوش بودم.امروز دیگری فردا یکی دیگر... از تلاش دست نکش عزیزم....چشم ملتی به توست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های احساس دور از نگاه حساس من بودم و تو بودی با یک سبد گل یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دوستت دارم اما، خوب میدانم دیگر به خلوت لحظه هایم عاشقانه قدم نمیگذاری.. دیگر در این دنیا کنار من نخواهی بود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه کسانی که دورمان هستند را می رنجونیم مثل ساعت هایی که دلسوزانه صبح ها زنگ میزنند و ما میان خواب و بیداری بر سر آنها می زنیم بعد می فهمیم که خیلی دیر شده وقتی که تنهایی سراغمان می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین جایی که هستی باش از این خونه بری کیشی تو این خونه خودت شاهی  داری سرباز کی میشی؟ همین جایی که هستی باش عذاب رفتنت کم نیست تو حوای کسی میشی  که من میدونم آدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــی صبـــــرانــه در انتــــظارم تــــــا زمـــــان سالـــخوردگـــــی ام فــــرا بـــرســد! شـــــایــــد عشـــق پیــــری، چـــــــیز دیگـــــــری باشــــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــاعــــت از نــــیــــمــــه گذشــــته است و مـــن بــــه ایـــــن می اندیشـــــم: ”اگـــــر کـــاری کـــه عشــــق بــــــا مـــن کـــرد بــــاتــــو میکـــــرد، چــند روز دوام مــی آوردی؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ..... بی تو.... همیشه یک مصرع بی پایانم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوي تو، ليکن عقب سر نگران  ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي  تو بمان و دگران، واي به حال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حق من نبود یادت بره منو  یادت بره همه روزای روشنو  یادت بره نگام دلواپس تو بود  دستای بی کسیم تنها کس تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از “مرگ” چیز دیگری جدایمان نمی کند این قرار ِ اول من و تو بود بعد ، ما “جدا” شدیم “مرگ” “دیر” کرده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ” ساعتی ” ” لحظه ای ” با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه تو که می‌رسد؛ مشکی دیگر دلگیر نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که چقد دلتنگم شده ای و چه سخت به خود می قبولانم که این میدانم هایم چیزی جز خرافات عاشقی هایم نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم درد میکنه. تشخیص دکترا جراحیه.... چطور میتونم خونه ی تو رو بدم زیر تیغ جراحیه؟! اینجا تنها جاییه که تو هنوز توشی بعد گذشت این همه سال....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی دست تو اما... باشد. "ما"ی ما "من" نشود سایه ات از سر تنهایی من کم نشود...