بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو ععبگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗــــﺘﯽ ﮔــــﺮﯾــَـــﻢ ﻣﯿــﮕــﯿــﺮﻩ ، ﺣــﺲ ﻣﯿـﮑﻨـﻢ ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺯﻧـــﺪَﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎پيري ميگفت:اگه ميخواي جوان بموني.دردهای دلتوبه كسي بگوكه دوسش داري ودوستت داره گفتم:پس چراتوپیرشدی؟خنديدوگفت:دوسش داشتم،دوستم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای گریه بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺍﺧﺮﺍﺟﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺭﻓﺘﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .. ﻭﺑﺮﮒ ﻫﺎﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩ ﻭﺟﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ . . . ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﺤﻄﯿﻪ ﺁﺩﻣﻪ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار صحنه عجیبی است!!!! زیبارو باشی به کور میرسی... خوش صدا باشی به کر میرسی... عاشق که باشی به سنگ میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخواهـمـت این خلاصه ی تمـام حرفهـای عاشقـانه ی دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گنهکارم آری جرم من هم عاشقی ست آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست ، کیست ؟ زندگی بی عشق اگر باشد همان جان کندن است دم به دم جان کندن ای دل کار دشواریست ، نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش! نمیشود دوستت نداشت لجم هم بگیرد از دستت...  دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ای تنهاامیدزندگی میتوانستم فراموشت کنم/یاشبی چون اتش سوزان غم،درصفای قلب خاموشت کنم/کاش احساس نیازدیدنت ازوجودم دوربود/دردلم اتش نمیزد ان نگاه،/کاش...ان روز دیدگانم کور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگــین و خــــسته ام ... دلـــم یکـــ هـــوای بارانـــی مـــیخــواهد یکــــــ شـــآنــه بــــرای گـــریه کـــردن ... و یکـــــ گــور پـــــدری که نثار دنیا و تـــمــام مـــتعاـقاتش بـکــــنم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر عادی ترین عشقها گاه حاصل برخوردهای ساده و گفت و گوهای معمولی ست . گاهی با یک سلام صمیمی شکل آرامش انسان بهم میخورد همانطور که تو به دل من نشستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تو را در روزگاری دیگر میدیدم ! در روزگاری که عشق هنوز حرمت داشت و از وفاداری های با تمسخر یاد نمی شد . روزگاری که در آن سهم عاشق از عشق پاکش جدایی نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن از هر دستی بدی از همون دستم میگیری اما دیگه اینطوریشو ندیده بودم. ای لعنتی ! چه روزایی که بخاطر تو تو روی خانوادم وایستادم اما تو امروز بخاطر یه دختر دیگه تو روی من وایستادی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو ععبگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗــــﺘﯽ ﮔــــﺮﯾــَـــﻢ ﻣﯿــﮕــﯿــﺮﻩ ، ﺣــﺲ ﻣﯿـﮑﻨـﻢ ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺯﻧـــﺪَﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎پيري ميگفت:اگه ميخواي جوان بموني.دردهای دلتوبه كسي بگوكه دوسش داري ودوستت داره گفتم:پس چراتوپیرشدی؟خنديدوگفت:دوسش داشتم،دوستم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای گریه بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺍﺧﺮﺍﺟﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺭﻓﺘﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .. ﻭﺑﺮﮒ ﻫﺎﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩ ﻭﺟﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ . . . ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﺤﻄﯿﻪ ﺁﺩﻣﻪ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار صحنه عجیبی است!!!! زیبارو باشی به کور میرسی... خوش صدا باشی به کر میرسی... عاشق که باشی به سنگ میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخواهـمـت این خلاصه ی تمـام حرفهـای عاشقـانه ی دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گنهکارم آری جرم من هم عاشقی ست آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست ، کیست ؟ زندگی بی عشق اگر باشد همان جان کندن است دم به دم جان کندن ای دل کار دشواریست ، نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش! نمیشود دوستت نداشت لجم هم بگیرد از دستت...  دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ای تنهاامیدزندگی میتوانستم فراموشت کنم/یاشبی چون اتش سوزان غم،درصفای قلب خاموشت کنم/کاش احساس نیازدیدنت ازوجودم دوربود/دردلم اتش نمیزد ان نگاه،/کاش...ان روز دیدگانم کور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگــین و خــــسته ام ... دلـــم یکـــ هـــوای بارانـــی مـــیخــواهد یکــــــ شـــآنــه بــــرای گـــریه کـــردن ... و یکـــــ گــور پـــــدری که نثار دنیا و تـــمــام مـــتعاـقاتش بـکــــنم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر عادی ترین عشقها گاه حاصل برخوردهای ساده و گفت و گوهای معمولی ست . گاهی با یک سلام صمیمی شکل آرامش انسان بهم میخورد همانطور که تو به دل من نشستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تو را در روزگاری دیگر میدیدم ! در روزگاری که عشق هنوز حرمت داشت و از وفاداری های با تمسخر یاد نمی شد . روزگاری که در آن سهم عاشق از عشق پاکش جدایی نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن از هر دستی بدی از همون دستم میگیری اما دیگه اینطوریشو ندیده بودم. ای لعنتی ! چه روزایی که بخاطر تو تو روی خانوادم وایستادم اما تو امروز بخاطر یه دختر دیگه تو روی من وایستادی...