بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ماه دیده است که من نرم کرده ام با جادوی محبت خود قلب سنگ او آن ماه دیده است که لرزیده اشک شوق در آن دو چشم وحشی و بیگانه رنگ او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم زمانیکه میدانم قرار است روزی برایت خاطره شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را میتوان حاشا کرد، جز عطر آنکه دوستش میداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است… مثل یک فنجان چـــــــــــــــای… وکنارش عشــــــ ـق است … مثل یک حبـــــــ ـه قند… زندگی را با عشق،نوش جان بایـــــد کـــــــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی باران نمی بارد فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اگــر مُــرده‌ای، بــيــا و مــرا بِــبَــر، و اگـــر زنـــده‌ای هـــنـوز، لااقـل خــطـی، خــبــری، خــوابــی، خـــيــالـی؛  بـــی‌انــصــاف ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خاصـ‗__‗ـی نیســ‗__‗ـتم مخاطــ‗__‗ــب خاصی هــ‗__‗ــم ندارم فقـــ‗__‗ــط حس خاصـ‗__‗ـی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانـم کجـایِ خـوبِ اين قصّـه ايستـاده ای ، که از حواس ِ لحظه هايـم پـَـرت نمی شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهایمان را یکی کنیم ، و بی پاداش حراج ِ محبّت کنیم که دیر یا زود ، همه خاطره-ایـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دیــــــر آمــــدی ! بـــاد آمــد و هــمـه ی رویــاهــا را بــا خــود بُــرد ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامش ایــن جملــه اســت : " مهـــم نیســـت دیگران چـــــی میـــگن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از نیمه گذشته و “هوا” گاهی سرد میشود و گاهی “گرم” ! وقتی که نیستی هوا هم حالش را نمیفهمد چه رسد به من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني ؟! خيلي سخته بعضي وقتها به اوني که احتياج داري نباشه و به پنجره خيره بشي 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ياد نميبرم حالا كه با منى حالا كه منو انتخاب كردى من خوشبختى ات را به تو بدهكارم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا التمـــــــاست مــــــی کنــــــم همـــــه دنیـــــایــــت ارزانـــــیِ دیگــران  ولـــی !! آنــکــــه دنـیـــایِ من اســــت مــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نــــــــشـــود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن، از مـــیــان هـــــمـه شــــمــا مـنـتـظــر کــســـی بــودم کــه نـــیــامـــد ... "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ماه دیده است که من نرم کرده ام با جادوی محبت خود قلب سنگ او آن ماه دیده است که لرزیده اشک شوق در آن دو چشم وحشی و بیگانه رنگ او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم زمانیکه میدانم قرار است روزی برایت خاطره شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را میتوان حاشا کرد، جز عطر آنکه دوستش میداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است… مثل یک فنجان چـــــــــــــــای… وکنارش عشــــــ ـق است … مثل یک حبـــــــ ـه قند… زندگی را با عشق،نوش جان بایـــــد کـــــــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی باران نمی بارد فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اگــر مُــرده‌ای، بــيــا و مــرا بِــبَــر، و اگـــر زنـــده‌ای هـــنـوز، لااقـل خــطـی، خــبــری، خــوابــی، خـــيــالـی؛  بـــی‌انــصــاف ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خاصـ‗__‗ـی نیســ‗__‗ـتم مخاطــ‗__‗ــب خاصی هــ‗__‗ــم ندارم فقـــ‗__‗ــط حس خاصـ‗__‗ـی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانـم کجـایِ خـوبِ اين قصّـه ايستـاده ای ، که از حواس ِ لحظه هايـم پـَـرت نمی شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهایمان را یکی کنیم ، و بی پاداش حراج ِ محبّت کنیم که دیر یا زود ، همه خاطره-ایـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دیــــــر آمــــدی ! بـــاد آمــد و هــمـه ی رویــاهــا را بــا خــود بُــرد ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامش ایــن جملــه اســت : " مهـــم نیســـت دیگران چـــــی میـــگن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از نیمه گذشته و “هوا” گاهی سرد میشود و گاهی “گرم” ! وقتی که نیستی هوا هم حالش را نمیفهمد چه رسد به من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني ؟! خيلي سخته بعضي وقتها به اوني که احتياج داري نباشه و به پنجره خيره بشي 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ياد نميبرم حالا كه با منى حالا كه منو انتخاب كردى من خوشبختى ات را به تو بدهكارم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا التمـــــــاست مــــــی کنــــــم همـــــه دنیـــــایــــت ارزانـــــیِ دیگــران  ولـــی !! آنــکــــه دنـیـــایِ من اســــت مــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نــــــــشـــود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن، از مـــیــان هـــــمـه شــــمــا مـنـتـظــر کــســـی بــودم کــه نـــیــامـــد ... "