بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب بود آفتابگردون به دنبال خورشيد ميگشت ناگهان ستاره اي چشمك زد آفتابگردون با اخم سرش رو پايين انداخت.... گلها هرگز خيانت نميكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهـــایت رنـگِ قهـــوه ای قَجَــریســـت نگاهـــم که می کنــی ذره ذره مـــی میــرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نـمـی تـوانـم از خـواب بــیـدار شــوم کــجـایــیـد دلایــلـی کـه مــــرا  از خـواب بــیـدار مـی کـردیـد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قــطـارهـا هـمـــیـشـه وسـوســه انـگـیــزنـد، یـعـنـی هـمـــیـشـه جـایـی بــهـتـر از ایــنـجـا وجـــود دارد! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" راه مـی روم  و شــهـر زیــر پـاهـام تـمـام مـی شـود تـــو،  هــیـچ کــجـا نــیـسـتـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران! بیا و رحم کن تو که می آیی، یاد او هم می آید آنوقت من می مانم بدون چتر روی سنگفرشهای خیسی که طعم تنهایی می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن فقط مردا میتونن داداش هم باشن مرد نیستی بکش کنار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم را نشكــــن بگـــــذار صـــــدا بزنم شيـــــــرين؟ و تـــــو بگويى جانـــم فــــرهادم!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق واقعی کمی صداقت میخواهد و کمی اعتماد عاشق بودن سخت نیست اگر خودمان سخت نگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــرازهمه بریــــــدم تامهربـــــــان بماند نامهربـــــان من رفت بادیگران بمـــــاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدرفتنم ازاینجا زندگیت ازهم میپاشه دروهمسایه بطعنه میگن جاش خالی نباشه راستی عکسم رودیواره اونم ازخودت جداکن اگه دلتنگ شدی روزی درودیوارو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شهپريست كه خدا به انسان داده تا با آن نزد او بپرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمعـــرکه چشـــمانــت شـوقـیسـت کـه حـجم تمـام دوســت داشتنـهای عالــم را  پلـــک میـزنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــای بـــاران چــــرا ؟ دعــــای عشـــــــق بــخـــوان ! ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ، …… خـــدایــــــــا….. کمــــی عشـــــــق ببــــار ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو خداحافظ وقتی دلم پیشت گیره به من نگو که میدونم دلم از غصه میمیره نگو میخوای بری بی من بگو تنهام نمیزاری به من نگو خداحافظ تو که قصد ِ سفر داری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب بود آفتابگردون به دنبال خورشيد ميگشت ناگهان ستاره اي چشمك زد آفتابگردون با اخم سرش رو پايين انداخت.... گلها هرگز خيانت نميكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهـــایت رنـگِ قهـــوه ای قَجَــریســـت نگاهـــم که می کنــی ذره ذره مـــی میــرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نـمـی تـوانـم از خـواب بــیـدار شــوم کــجـایــیـد دلایــلـی کـه مــــرا  از خـواب بــیـدار مـی کـردیـد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قــطـارهـا هـمـــیـشـه وسـوســه انـگـیــزنـد، یـعـنـی هـمـــیـشـه جـایـی بــهـتـر از ایــنـجـا وجـــود دارد! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" راه مـی روم  و شــهـر زیــر پـاهـام تـمـام مـی شـود تـــو،  هــیـچ کــجـا نــیـسـتـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران! بیا و رحم کن تو که می آیی، یاد او هم می آید آنوقت من می مانم بدون چتر روی سنگفرشهای خیسی که طعم تنهایی می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن فقط مردا میتونن داداش هم باشن مرد نیستی بکش کنار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم را نشكــــن بگـــــذار صـــــدا بزنم شيـــــــرين؟ و تـــــو بگويى جانـــم فــــرهادم!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق واقعی کمی صداقت میخواهد و کمی اعتماد عاشق بودن سخت نیست اگر خودمان سخت نگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــرازهمه بریــــــدم تامهربـــــــان بماند نامهربـــــان من رفت بادیگران بمـــــاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدرفتنم ازاینجا زندگیت ازهم میپاشه دروهمسایه بطعنه میگن جاش خالی نباشه راستی عکسم رودیواره اونم ازخودت جداکن اگه دلتنگ شدی روزی درودیوارو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شهپريست كه خدا به انسان داده تا با آن نزد او بپرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمعـــرکه چشـــمانــت شـوقـیسـت کـه حـجم تمـام دوســت داشتنـهای عالــم را  پلـــک میـزنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــای بـــاران چــــرا ؟ دعــــای عشـــــــق بــخـــوان ! ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ، …… خـــدایــــــــا….. کمــــی عشـــــــق ببــــار ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو خداحافظ وقتی دلم پیشت گیره به من نگو که میدونم دلم از غصه میمیره نگو میخوای بری بی من بگو تنهام نمیزاری به من نگو خداحافظ تو که قصد ِ سفر داری