بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا که باشــی مینشینم و دانه دانه اخم هایت را با دستانم از هم باز می کنم .. افسوس.. افسوس از نبودنت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کوتاه است و فراموشی، چــــقدر طولانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم بدار نه برای سرگرمیت/دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در فصل خزان زندگیم/دوستم بدار ولی هرگز نگی دوستت دارم/دوستم بدارهمانگونه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به سهم خویش ازچیزی از دنیا بر میدارد من نیز دست برداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ. ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﻮ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی... نگرانم نمیشوی...  فراموشیم مبارک........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ! ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﺁﺑﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ... ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "او" بگویید نگران شبهایم نباشد! سکوتم,قرصهایم,لرزش دستانم و "اشک چشمانم" همه هستند...!!! تنها نیستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه من... نگاه توست... پلک نزن! ععبی راهه میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت باید خورد...ولی بعضی حرف ها رو نه میشه گفت نه میشه خورد,میمونه سر دل میشه دلتنگی  میشه بغض میشه سکوت... میشه همون وقتهایی که خودتم نمی دونی چه مرگته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقـتـی کــه نــیـسـتــی حــس مـی کــنـم کــه پـنـجــره، دیـوار دیـگــری اســـت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو ؛ اواین روز بهار دل من ؛ آخرین جمعه سال و چه دورند و چه نزدیک به هم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ... یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآن❤ـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ... شآیـد تُــو میفهمیدے چهـقـدر بے انصآفے . و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک: گندم،تو شاهد باشکه مرا برای ترساندن آفریدند،اما من تشنه ی عشق پرنده ای بودمکه سهمش از با من بودن فقط،گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده براے روز هاے کودکے... که بهانه ے گريه ام داشتن يک عروسک بود... نه يک آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم گاهی دوس داره غرق شه... نه در قصه نه در خیال... ادم دوس داره گاهی تو یه اغوش غرق شه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا که باشــی مینشینم و دانه دانه اخم هایت را با دستانم از هم باز می کنم .. افسوس.. افسوس از نبودنت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کوتاه است و فراموشی، چــــقدر طولانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم بدار نه برای سرگرمیت/دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در فصل خزان زندگیم/دوستم بدار ولی هرگز نگی دوستت دارم/دوستم بدارهمانگونه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به سهم خویش ازچیزی از دنیا بر میدارد من نیز دست برداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ. ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﻮ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی... نگرانم نمیشوی...  فراموشیم مبارک........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ! ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﺁﺑﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ... ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "او" بگویید نگران شبهایم نباشد! سکوتم,قرصهایم,لرزش دستانم و "اشک چشمانم" همه هستند...!!! تنها نیستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه من... نگاه توست... پلک نزن! ععبی راهه میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت باید خورد...ولی بعضی حرف ها رو نه میشه گفت نه میشه خورد,میمونه سر دل میشه دلتنگی  میشه بغض میشه سکوت... میشه همون وقتهایی که خودتم نمی دونی چه مرگته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقـتـی کــه نــیـسـتــی حــس مـی کــنـم کــه پـنـجــره، دیـوار دیـگــری اســـت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو ؛ اواین روز بهار دل من ؛ آخرین جمعه سال و چه دورند و چه نزدیک به هم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ... یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآن❤ـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ... شآیـد تُــو میفهمیدے چهـقـدر بے انصآفے . و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک: گندم،تو شاهد باشکه مرا برای ترساندن آفریدند،اما من تشنه ی عشق پرنده ای بودمکه سهمش از با من بودن فقط،گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده براے روز هاے کودکے... که بهانه ے گريه ام داشتن يک عروسک بود... نه يک آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم گاهی دوس داره غرق شه... نه در قصه نه در خیال... ادم دوس داره گاهی تو یه اغوش غرق شه...