بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمام ستاره های آسمون رو دوست دارم ولی اونا در مقایسه با ستاره ای که در چشمان تو میدرخشه هیچند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بـعـد از رفـتـن تــو ؛ تـک تـک لـحـظـه هـای تــقـویـم، غــروب جــمـعـه شـــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نـمـی آیــی و مـــن هــمـیـشـه گــمـان مـی کـنـم دلـیـل تـمـام دلــشـوره هـای غــروب هـای ایـن شـهـر لـعـنـتـی تـــو هــسـتـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــاز خـواهـد گــشـت و مــرا از روی چــشـم هـای خـیـس ِ هــمـیـشــه ام خــواهـد شــنـاخــت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" واقـعــا وقــتـی کـه تـو نــیـسـتـی مـــن نــمـی دانـم بــرای گُـم و گـور شــدن بــه کـدام جــانـب ِ جـهـان بــگـریـزم ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ی ندیدنت گریست... بگذار بگرید و بداند, "هر چه خواست همیشه نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانـــم ! شرمنــده ام کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم و غریبه هــا "لایک" زدند ... کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت دلـم رو شـد ولـی چـشـم تـو لـجـبـازه.. بـازم داره پـیـش نـگـات دنـیـاشـو مـیـبـازه.. مـیـبـازه و مـیـمـیـره و بـازم دوسِـت داره.. مـیـسـوزه از عـشـق تـو دسـت بـرنـمـیـداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم....... نه زمانی که یک فرد کامل را پیدا میکنیم ، بلکه زمانی که یاد میگیریم یک فرد را با همه نقص هایش کامل ببینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین دوست کیه ؟ اونی که اولین قطره اشکتو می بینه . دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارو خانه ئهم می داند که ما زخمهایمان زیاد است که باقیه پولمان را چسب زخمی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضیا بفهمن که عکشون همه زندگیه یه نفر میتونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت زندگی من! گفتم چه حسه خوبیه زندگی تو بودن... گفت مطمئنم از حس تو رو داشتن خوبتر نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن من میـمیرم برای باقی مانده ات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدهم! نه یکی نه دوتا...بلکه هزاران قول در یک شب! اما یک "سلام خوبی" کافیست برای فراموش کردن هزاران قول.. و دوباره روز از نو عاشقی از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضور غیاب می کرد تا بله اش را بشنود استاد عاشق شاگردش شده بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمام ستاره های آسمون رو دوست دارم ولی اونا در مقایسه با ستاره ای که در چشمان تو میدرخشه هیچند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بـعـد از رفـتـن تــو ؛ تـک تـک لـحـظـه هـای تــقـویـم، غــروب جــمـعـه شـــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نـمـی آیــی و مـــن هــمـیـشـه گــمـان مـی کـنـم دلـیـل تـمـام دلــشـوره هـای غــروب هـای ایـن شـهـر لـعـنـتـی تـــو هــسـتـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــاز خـواهـد گــشـت و مــرا از روی چــشـم هـای خـیـس ِ هــمـیـشــه ام خــواهـد شــنـاخــت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" واقـعــا وقــتـی کـه تـو نــیـسـتـی مـــن نــمـی دانـم بــرای گُـم و گـور شــدن بــه کـدام جــانـب ِ جـهـان بــگـریـزم ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ی ندیدنت گریست... بگذار بگرید و بداند, "هر چه خواست همیشه نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانـــم ! شرمنــده ام کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم و غریبه هــا "لایک" زدند ... کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت دلـم رو شـد ولـی چـشـم تـو لـجـبـازه.. بـازم داره پـیـش نـگـات دنـیـاشـو مـیـبـازه.. مـیـبـازه و مـیـمـیـره و بـازم دوسِـت داره.. مـیـسـوزه از عـشـق تـو دسـت بـرنـمـیـداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم....... نه زمانی که یک فرد کامل را پیدا میکنیم ، بلکه زمانی که یاد میگیریم یک فرد را با همه نقص هایش کامل ببینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین دوست کیه ؟ اونی که اولین قطره اشکتو می بینه . دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارو خانه ئهم می داند که ما زخمهایمان زیاد است که باقیه پولمان را چسب زخمی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضیا بفهمن که عکشون همه زندگیه یه نفر میتونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت زندگی من! گفتم چه حسه خوبیه زندگی تو بودن... گفت مطمئنم از حس تو رو داشتن خوبتر نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن من میـمیرم برای باقی مانده ات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدهم! نه یکی نه دوتا...بلکه هزاران قول در یک شب! اما یک "سلام خوبی" کافیست برای فراموش کردن هزاران قول.. و دوباره روز از نو عاشقی از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضور غیاب می کرد تا بله اش را بشنود استاد عاشق شاگردش شده بود