بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گآهی وقتــــ ها... دلتـــ ميخوآهـــد... يكي را صدآ كني و بگويي: "سلــــام...مي آيي قدم بزنيم؟!..." گآهي... آدم چه چيز هآي ســــــآدـهـ اي را ندآرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستونم به یاد تو میمونم... برف و بارونم به یاد تو میمونم... هرچی میتونی نیا و تلافی کن... من تا میتونم به یاد تو میمونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زور کـه نــیـسـت تـــو بـــــایــد مـالِ مـــن بـاشــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو خیلی‌ ها بودم از آن دست نیافتنی هایش " ساده اسیرت شدم که قدر ندانستی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا آدم برفی که میونشون یه رود بود عاشق هم می شن اونا از عشق هم آب می شن به امید این که یه روزی توی رودخونه به هم برسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه کن آسمون خیسه چترت واکن گریه بارونه حال و هوای برگ ریزونه چشمام پاییزم نمیدونه پروانه ها وقتیکه می سوختن تقدیرت دوختن به تقدیرم هر وقت دلت میگیره می سوزم هر وقت دلت میسوزه می میرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشــــکی دوستم داشته باش! آدمای دنیـــــــای من، چشـــم دیدن عشــــق رو ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیــدانـی...؟؟؟  هـمـه ی ایـن نـوشـتـه هـا...  بـهـانـه ایـسـت... بـرای اعـتـراف  دوست داشتنت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محاصره دغدغه های بیکرانم ، کلاهم را به احترام لبخند عشقم برمیدارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پس پنجره تو را می بینم موقع خواب فقط خواب تو را می بینم پشت هرلحظه تنهایی بی پایانم  با نفس پاک تو جان می گیرم گرچه رویاست برای دل تنگم ولی زیباست عاقبت پشت در قلب تو من می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر وقت تصمیم میگیرم تو را فراموش کنم صبر# می آید!..... چقدر دوست دارم این عطسه های پاییزی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم یـه رمـان مـیـخـواد… اولـش مـن و تـو بـاشـیـم….. آخـرش مـا…!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه ی خویش به خدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانه ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را ... می برم، تا که در آن نقطه دور شستشویش دهم از رنگ گناه شستشویش دهم از لکه ی عشق زین همه خواهش بی جا و تباه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گآهی وقتــــ ها... دلتـــ ميخوآهـــد... يكي را صدآ كني و بگويي: "سلــــام...مي آيي قدم بزنيم؟!..." گآهي... آدم چه چيز هآي ســــــآدـهـ اي را ندآرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستونم به یاد تو میمونم... برف و بارونم به یاد تو میمونم... هرچی میتونی نیا و تلافی کن... من تا میتونم به یاد تو میمونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زور کـه نــیـسـت تـــو بـــــایــد مـالِ مـــن بـاشــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو خیلی‌ ها بودم از آن دست نیافتنی هایش " ساده اسیرت شدم که قدر ندانستی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا آدم برفی که میونشون یه رود بود عاشق هم می شن اونا از عشق هم آب می شن به امید این که یه روزی توی رودخونه به هم برسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه کن آسمون خیسه چترت واکن گریه بارونه حال و هوای برگ ریزونه چشمام پاییزم نمیدونه پروانه ها وقتیکه می سوختن تقدیرت دوختن به تقدیرم هر وقت دلت میگیره می سوزم هر وقت دلت میسوزه می میرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشــــکی دوستم داشته باش! آدمای دنیـــــــای من، چشـــم دیدن عشــــق رو ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیــدانـی...؟؟؟  هـمـه ی ایـن نـوشـتـه هـا...  بـهـانـه ایـسـت... بـرای اعـتـراف  دوست داشتنت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محاصره دغدغه های بیکرانم ، کلاهم را به احترام لبخند عشقم برمیدارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پس پنجره تو را می بینم موقع خواب فقط خواب تو را می بینم پشت هرلحظه تنهایی بی پایانم  با نفس پاک تو جان می گیرم گرچه رویاست برای دل تنگم ولی زیباست عاقبت پشت در قلب تو من می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر وقت تصمیم میگیرم تو را فراموش کنم صبر# می آید!..... چقدر دوست دارم این عطسه های پاییزی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم یـه رمـان مـیـخـواد… اولـش مـن و تـو بـاشـیـم….. آخـرش مـا…!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه ی خویش به خدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانه ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را ... می برم، تا که در آن نقطه دور شستشویش دهم از رنگ گناه شستشویش دهم از لکه ی عشق زین همه خواهش بی جا و تباه