بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم،تو فقط صدای خنده هایت را به کسی نفروش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو،کودکی ام را به من میبخشد و آغوش تو،آرامشی بهشتی و دستهای تو،اعتمادی وصف نشدنی،چقدر از نداشتنت میترسم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: زندگی، همیشه پرواز نیست، گاهی هم باید قفس را تحمل کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهربونم..خدا مهربون تره.. من بزرگم..خدا بزرگتره.. من آگاهم..خدا آگاه تره.. من داناهم..خدا داناتره.. ولي..... خدا تنهاست..........من تنهاترم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله می لرزد، می رقصد اشک آه بگذار که بگریزم من از تو، ای چشمه ی جوشان گناه شاید آن به که بپرهیزم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا غنچه ی شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله ی آه شدم، صد افسوس که لبم باز بر آن لب نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت بند سفر پایم بست می روم، خنده به لب، خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها یارِ هم می شوند با هم می پرند آدم ها بار هم می شوند از هم می بُرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجا می نگری ؟ بودنت تنها نيست،  تو خدار را داری و من آرامش چشمان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت درعشق لجبازی نکنید مطمئن باشید فقط از لجبازی شما دیگران سود می برند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر .....  من تمام خواستن را وجب کرده ام! هیچکس  اندازه من عاشق تو و بهانه هایت نیست......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِنـــقدر دوست دارَم کــــه بعـــضی موقـــع یادم میــره دوســم نداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است..فاصله را میگویم..به خیالش تورا از من دور کرده..نمیداند جای تو امن است اینجا در میان قلب من !!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه دل هـم نـشـسـتـیـم و عـاشـق شـدیـم ! هـمـچـون چـهـره ی مـاه کـه بـه دل بـرکـه مـی نـشـیـنـد و هـیـچ دسـتـی تـوان بـیـرون انداخـتـن َش را ، نــدارد ...... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو خیلی دوست داری امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوستت داره ! . . اول خودتو امتحان کن، ببین تحملش رو داری بفهمی دوستت نداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـکــوت اســتـدلالـیـسـت کــه مـعـنـای دیــگری را بــه دوش مــیـکـشـد... گــاه بـغـض،فــریــاد،زنــدگی... و گــاه حـتـی مــرگ تــدریـجـی یــک رویــا،رویـــای داشـتـنِ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم،تو فقط صدای خنده هایت را به کسی نفروش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو،کودکی ام را به من میبخشد و آغوش تو،آرامشی بهشتی و دستهای تو،اعتمادی وصف نشدنی،چقدر از نداشتنت میترسم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: زندگی، همیشه پرواز نیست، گاهی هم باید قفس را تحمل کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهربونم..خدا مهربون تره.. من بزرگم..خدا بزرگتره.. من آگاهم..خدا آگاه تره.. من داناهم..خدا داناتره.. ولي..... خدا تنهاست..........من تنهاترم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله می لرزد، می رقصد اشک آه بگذار که بگریزم من از تو، ای چشمه ی جوشان گناه شاید آن به که بپرهیزم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا غنچه ی شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله ی آه شدم، صد افسوس که لبم باز بر آن لب نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت بند سفر پایم بست می روم، خنده به لب، خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها یارِ هم می شوند با هم می پرند آدم ها بار هم می شوند از هم می بُرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجا می نگری ؟ بودنت تنها نيست،  تو خدار را داری و من آرامش چشمان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت درعشق لجبازی نکنید مطمئن باشید فقط از لجبازی شما دیگران سود می برند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر .....  من تمام خواستن را وجب کرده ام! هیچکس  اندازه من عاشق تو و بهانه هایت نیست......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِنـــقدر دوست دارَم کــــه بعـــضی موقـــع یادم میــره دوســم نداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است..فاصله را میگویم..به خیالش تورا از من دور کرده..نمیداند جای تو امن است اینجا در میان قلب من !!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه دل هـم نـشـسـتـیـم و عـاشـق شـدیـم ! هـمـچـون چـهـره ی مـاه کـه بـه دل بـرکـه مـی نـشـیـنـد و هـیـچ دسـتـی تـوان بـیـرون انداخـتـن َش را ، نــدارد ...... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو خیلی دوست داری امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوستت داره ! . . اول خودتو امتحان کن، ببین تحملش رو داری بفهمی دوستت نداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـکــوت اســتـدلالـیـسـت کــه مـعـنـای دیــگری را بــه دوش مــیـکـشـد... گــاه بـغـض،فــریــاد،زنــدگی... و گــاه حـتـی مــرگ تــدریـجـی یــک رویــا،رویـــای داشـتـنِ . . .