بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه اجبا ر میفهمد.. نه نصیحت.. آنکه لایق دوس داشتن است را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این احساسی که من دارم فقط دوست داشتنه محضه.. دل عاشق به یادت هست توی هرجا و هر لحظه.. این احساسی که من دارم از احساس تو لبریزه.. که این روزای عمر من برام شبای پاییزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن کـولــــــی عـاشقــــم غـم عشـــقت مـونـده رو دلـــم حـرفــــامـو بـذار بـگـــم تـویــی تــــــــــو مـحـبـــــوب دلـــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم خالی اند... جای خالی دست او را هیچکس برایم پر نمی کند... راست می گفت "شاملو": "دست خالی را باید بر سر کوبید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ میگذرد،دستم میلرزد از توصیفش...  همین بس که: نفس کشیدنم دراین مرگ تدریجی مثل خودکشی است باتیغ کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس... بگذارید برود؛ماندن التماسی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رفـتـن آمــدن رفـتـن آمــدن دریــا هـم نــمـی فـهـمـد چــه مـی خــواهـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُنـیــــا  پُــر از آدم هـایـی سـت کـه هـمـدیـگر را گُــم کـرده انـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون با صفایی / مثل برف سفید و ماهی مثل گل خوشبو و زیبا / مثل خون تو قلب مایی چه بخواهی، چه نخواهی / تو عزیز دل مایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر گـفـتـی چـگـونـه مـی شـود مُـرده ای را زنـده کـرد ؟! فـرض کـن مـن مُـرده ام، حـالا بـخـنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخـواهـم آنـقـدر بـو بـکـشـم تـو را کـه ریـه هـایـم پـر شـود از عـطـر تـنـت… کـه هـوا داشـتـه بـاشـم بـرای نـفـس کـشـیـدنـم… وقـتـی کـنـارم نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم را تعبیر میکنی سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی در بودنم مردد از هیچ گلایه میسازی از همه چیز بهانه.... من کجای این نمایشم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را از سینه در آوردم شکلش عوض شده بود رنگش هم قرمزتر شده بود "رویش اسمه تو حک شده بود" کمی با دقت نگاهش کردم . . . . هه هه دیدم این که قلبم نیست، "جیگرمه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تقدیم آنکه به رسم جاده ها دور است،اما به رسم دل فاصله ای نیست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه اجبا ر میفهمد.. نه نصیحت.. آنکه لایق دوس داشتن است را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این احساسی که من دارم فقط دوست داشتنه محضه.. دل عاشق به یادت هست توی هرجا و هر لحظه.. این احساسی که من دارم از احساس تو لبریزه.. که این روزای عمر من برام شبای پاییزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن کـولــــــی عـاشقــــم غـم عشـــقت مـونـده رو دلـــم حـرفــــامـو بـذار بـگـــم تـویــی تــــــــــو مـحـبـــــوب دلـــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم خالی اند... جای خالی دست او را هیچکس برایم پر نمی کند... راست می گفت "شاملو": "دست خالی را باید بر سر کوبید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ میگذرد،دستم میلرزد از توصیفش...  همین بس که: نفس کشیدنم دراین مرگ تدریجی مثل خودکشی است باتیغ کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس... بگذارید برود؛ماندن التماسی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رفـتـن آمــدن رفـتـن آمــدن دریــا هـم نــمـی فـهـمـد چــه مـی خــواهـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُنـیــــا  پُــر از آدم هـایـی سـت کـه هـمـدیـگر را گُــم کـرده انـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون با صفایی / مثل برف سفید و ماهی مثل گل خوشبو و زیبا / مثل خون تو قلب مایی چه بخواهی، چه نخواهی / تو عزیز دل مایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر گـفـتـی چـگـونـه مـی شـود مُـرده ای را زنـده کـرد ؟! فـرض کـن مـن مُـرده ام، حـالا بـخـنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخـواهـم آنـقـدر بـو بـکـشـم تـو را کـه ریـه هـایـم پـر شـود از عـطـر تـنـت… کـه هـوا داشـتـه بـاشـم بـرای نـفـس کـشـیـدنـم… وقـتـی کـنـارم نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم را تعبیر میکنی سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی در بودنم مردد از هیچ گلایه میسازی از همه چیز بهانه.... من کجای این نمایشم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را از سینه در آوردم شکلش عوض شده بود رنگش هم قرمزتر شده بود "رویش اسمه تو حک شده بود" کمی با دقت نگاهش کردم . . . . هه هه دیدم این که قلبم نیست، "جیگرمه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تقدیم آنکه به رسم جاده ها دور است،اما به رسم دل فاصله ای نیست....