بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دریــا و  کــوه و  آسـمـان را نــــه! جـــای خـــــــالـــی تـــو را  تــمـاشـا مــیـکـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... این همه دل در دنیا هست که هیچکدام برایم تنگ نمی شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان اتفاقم  . . . . . که افتاد وشکست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی..... یعنی فقط دیدنش بهت آرامش بده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زندگی میبخشد زندگی رنج به همراه دارد رنج دل شوره می آفریند دلشوره جرئت میبخشد جرئت اعتماد به همراه دارد اعتماد اسیر می آفریند  اسیر زندگی می بخشد زندگی عشق می آفریند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمیگیره دلتنگترین برای دیدنت است..... همیشه آنکه  نمی بینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي صدات ميكنم يا اسمت مياد قلبم جواب ميده، انگار كه همين جايي، تو سينه ي من، انگار شدي خود قلبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــی بــــاران می‌بــــارد ... ولــــی " تــــــو " نمی‌آیــی ... پنجــــره‌ هــا هـــم مثل مــــن اشــــک می‌ریــــزنــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش تو چــــــایی بـــــــودی و من قنـد ، من خودمــــــو فداتـ می کـــــردم تا تو تلخـــی  زندگیـــ رو احســــاس نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مگو، مگو، که چرا رفت، ننگ بود عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما از پرده ی خموشی و ظلمت، چو نور صبح بیرون فتاده بود به یکباره راز ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم در لابلای دامن شبرنگ زندگی رفتم که در سیاهی یک گور بی نشان فارغ شوم از کشمکش و جنگ زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز دیگر سراغ شعله ی آتش ز من مگیر میخواستم که شعله شوم سرکشی کنم مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﺧـﻮﺏ ﻫﺎ ﺑـﯿـﺸـﺘﺮ ﻣـﯿﺘﺮﺳــﻢ ... ﯾﻚ ﺭﻭﺯ ﺗــــــــﻮ ﺧــﻮﺏِ ﻣــﻦ ﺑـﻮﺩﯼ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفاش رفتاراش حرکاتش همه نیاز به یه دایره المعارف دارن تا معنی انها را بفهمم... اما نه دایره المعارف معین و نه دهخدا ونه...! اون دایره المعارفی که حاصل یه عمر زندگیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با یکی درد و دل کن که دو چیز ذاشته باشه: یکی درد... یکی دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ام دوسکه محبت است یکی مال تو... ودیگری صدقه به نیت شادی تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دریــا و  کــوه و  آسـمـان را نــــه! جـــای خـــــــالـــی تـــو را  تــمـاشـا مــیـکـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... این همه دل در دنیا هست که هیچکدام برایم تنگ نمی شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان اتفاقم  . . . . . که افتاد وشکست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی..... یعنی فقط دیدنش بهت آرامش بده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زندگی میبخشد زندگی رنج به همراه دارد رنج دل شوره می آفریند دلشوره جرئت میبخشد جرئت اعتماد به همراه دارد اعتماد اسیر می آفریند  اسیر زندگی می بخشد زندگی عشق می آفریند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمیگیره دلتنگترین برای دیدنت است..... همیشه آنکه  نمی بینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي صدات ميكنم يا اسمت مياد قلبم جواب ميده، انگار كه همين جايي، تو سينه ي من، انگار شدي خود قلبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــی بــــاران می‌بــــارد ... ولــــی " تــــــو " نمی‌آیــی ... پنجــــره‌ هــا هـــم مثل مــــن اشــــک می‌ریــــزنــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش تو چــــــایی بـــــــودی و من قنـد ، من خودمــــــو فداتـ می کـــــردم تا تو تلخـــی  زندگیـــ رو احســــاس نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مگو، مگو، که چرا رفت، ننگ بود عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما از پرده ی خموشی و ظلمت، چو نور صبح بیرون فتاده بود به یکباره راز ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم در لابلای دامن شبرنگ زندگی رفتم که در سیاهی یک گور بی نشان فارغ شوم از کشمکش و جنگ زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز دیگر سراغ شعله ی آتش ز من مگیر میخواستم که شعله شوم سرکشی کنم مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﺧـﻮﺏ ﻫﺎ ﺑـﯿـﺸـﺘﺮ ﻣـﯿﺘﺮﺳــﻢ ... ﯾﻚ ﺭﻭﺯ ﺗــــــــﻮ ﺧــﻮﺏِ ﻣــﻦ ﺑـﻮﺩﯼ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفاش رفتاراش حرکاتش همه نیاز به یه دایره المعارف دارن تا معنی انها را بفهمم... اما نه دایره المعارف معین و نه دهخدا ونه...! اون دایره المعارفی که حاصل یه عمر زندگیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با یکی درد و دل کن که دو چیز ذاشته باشه: یکی درد... یکی دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ام دوسکه محبت است یکی مال تو... ودیگری صدقه به نیت شادی تو...