بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی توانی چیزی را که #قرار-اَست از دسـت بدهی ، #نگه-داری !.. فهمیدی ؟!.. تـو فقـط #قادر-هستی چیـزی را که #داری ، قبل از آنکه از دستت برود ، #عاشقانه دوست داشته باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسانی که زیاد #گریه کرده اند می توانند اَرزش ِ #زیبایی-هایِ-زندگی را درک کنند ، و از تهِ دل #بخندند.. گریه کردن #آسان است ، اما #خندیدن سخت !... این #حقیقت را خیلی زود می فهمی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودمان می گوییم : #عادت-میکنیم ، و با #صراحتِ زیادی ، این جمله را تکرار می کنیم.. آن چیزی که هیچکس نمی پرسد این است که : به چه #قیمتی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن كه باشي... عاشق شوي"چشم سفيد"خطابت ميكنند ! راست ميگويند . . چشمانم سفيد شد به جاده هايي كه .. "تو" .. مسافر هيچكدام نبودي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویــــر… سـرگذشت دریاییست که به آفتـاب دل بسته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنــــوز برایـــــــــش مینویــــــــــسم همـــــــــــانند کودک نـــابینایـــــــــــی کــــه هر روز غـــــــذا میریــــــــــــــزد بــــــــــــرای ماهـــــــی مـــــــــــــرده اش . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.... مردی پر از غرور ...پر از حس مردانه... پر از ارزوهای بزرگ... اما ببین چه کودکانه دست به دامن نگاهت شده ام تو کنارم باشی با غرور مردانه دستتو میگیرم و به ارزوهای بزرگم میرسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت را موج می‌برد خودت را کشتی موهایت را باد و یادت را … دفتــر گــم ‌شــده‌ام! … اسمم را سنگی نگه می‌دارد خودم را گوری و یــادم را … مهم نیست! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم، که داغ بوسه ی پر حسرت تو را با اشک های دیده ز لب شستشو دهم رفتم که ناتمام بمانم در این سرود رفتم که با نگه بخود آبرو دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ییلاق قشلاق دلت  شعبه ی خزر شد چشمانم... لنگر بینداز ! می خواهم از بوسه هایت پیاده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام...ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم...یا بشکافم...اول و آخر که به پای تو می افتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخــتــر بـــچــه : دوسِـــتــــــ دارم پــســر بـــچــه : مـــثــل آدم بــزرگــــــا ؟ دخــتــر بـــچــه : نـــــــه ... راستـــــــکی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُرُســت مـثـلِ یـک بـرکـه، آرام و ســاکـتـم ایــن روزهــا سـنـگ نــیـنـداز و آشــوبـم نــکـن! فــقـط بــگـذار، عـکـسـت آرام و نــرم در دِلَــــــم بــیُـفـتـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــنــم ؛ درخــتـی کـه بـرگ هــایــش را ریــخــت تـا، تــــــو مـاه را از مـیـان شـاخـه هـایـش تـمـاشـا کـنـی ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی توانی چیزی را که #قرار-اَست از دسـت بدهی ، #نگه-داری !.. فهمیدی ؟!.. تـو فقـط #قادر-هستی چیـزی را که #داری ، قبل از آنکه از دستت برود ، #عاشقانه دوست داشته باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسانی که زیاد #گریه کرده اند می توانند اَرزش ِ #زیبایی-هایِ-زندگی را درک کنند ، و از تهِ دل #بخندند.. گریه کردن #آسان است ، اما #خندیدن سخت !... این #حقیقت را خیلی زود می فهمی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودمان می گوییم : #عادت-میکنیم ، و با #صراحتِ زیادی ، این جمله را تکرار می کنیم.. آن چیزی که هیچکس نمی پرسد این است که : به چه #قیمتی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن كه باشي... عاشق شوي"چشم سفيد"خطابت ميكنند ! راست ميگويند . . چشمانم سفيد شد به جاده هايي كه .. "تو" .. مسافر هيچكدام نبودي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویــــر… سـرگذشت دریاییست که به آفتـاب دل بسته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنــــوز برایـــــــــش مینویــــــــــسم همـــــــــــانند کودک نـــابینایـــــــــــی کــــه هر روز غـــــــذا میریــــــــــــــزد بــــــــــــرای ماهـــــــی مـــــــــــــرده اش . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.... مردی پر از غرور ...پر از حس مردانه... پر از ارزوهای بزرگ... اما ببین چه کودکانه دست به دامن نگاهت شده ام تو کنارم باشی با غرور مردانه دستتو میگیرم و به ارزوهای بزرگم میرسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت را موج می‌برد خودت را کشتی موهایت را باد و یادت را … دفتــر گــم ‌شــده‌ام! … اسمم را سنگی نگه می‌دارد خودم را گوری و یــادم را … مهم نیست! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم، که داغ بوسه ی پر حسرت تو را با اشک های دیده ز لب شستشو دهم رفتم که ناتمام بمانم در این سرود رفتم که با نگه بخود آبرو دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ییلاق قشلاق دلت  شعبه ی خزر شد چشمانم... لنگر بینداز ! می خواهم از بوسه هایت پیاده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام...ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم...یا بشکافم...اول و آخر که به پای تو می افتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخــتــر بـــچــه : دوسِـــتــــــ دارم پــســر بـــچــه : مـــثــل آدم بــزرگــــــا ؟ دخــتــر بـــچــه : نـــــــه ... راستـــــــکی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُرُســت مـثـلِ یـک بـرکـه، آرام و ســاکـتـم ایــن روزهــا سـنـگ نــیـنـداز و آشــوبـم نــکـن! فــقـط بــگـذار، عـکـسـت آرام و نــرم در دِلَــــــم بــیُـفـتـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــنــم ؛ درخــتـی کـه بـرگ هــایــش را ریــخــت تـا، تــــــو مـاه را از مـیـان شـاخـه هـایـش تـمـاشـا کـنـی ... ! "