بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم: . . سرد بود اب پاکی که روی دستانم ریختی!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل اتـاقـی کـه  از تـاریـکـی پُــر شـده بـاشـد پُــر شـده ام از درد بــی هـیـچ روزنـه ای ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی دریـا فـقـط تُـنـگ بـزرگـتـریـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آسـمـان، چـشـم‌هـای تـو بـود، پـنـجـره را بـاز کـردی و مـن پَــر پَــر زدم .. بـرای دوسـت داشـتـنـت  پـرنـده بـایـد بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش در دامن سکوت به تلخی گریستم نالان ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیم و امید عشق رنجورم آرامش جاودانه می خواهم بر حسرت دل دگر نیفزایم ععآسایش بیکرانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا بر سر دل نهاده می گویم بگذشتن از آن ستیزه جو خوشتر یک بوسه ز جام زهر بگرفتن از بوسه ی آتشین او خوشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بارون از این کوچه از این آهنگ بیزارم از این که تو رهام کردی ولی بازم دوست دارم از این احساس که یه دنیاست ولی واسه تو بی معناست از این قلبی که له کردیش ولی بازم تورو میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل یـک تـکـه اسـفـنـج  کـه در جـوی خـیـابـان  افـتـاده بـاشـد غـم هـا را بـه خـود  جـذب کـرده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــیــرون پـــریــده از قـفـس تـنـگ مـی خــواهــد  پـرنـده شـود مـــاهـــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آرامـش پـنـجـره را بــاد؛ بـه هـم زده اسـت پـرده مـثـل پـرنـده ای کـه پـایـش را بـسـتـه بـاشـنـد در هـوای تـقـلاسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیكیهاست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رو دوست داری، و اون فقط تورو دوست داره ..... چقدر فاصله بین این دو دوست داشتن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را خیلی دیر شناختم،وقتی شناختم که تمام هستی ام را از دست داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام؛ چسبیدن به قلبی را می خواهد؛ و چشمانم؛ خیس کردن پیراهنی را. عجب دل پرتوقعی دارم من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺕ ﻏﯿﺮّﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ.. ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ... ﺗﻮ ﺑﺮﺍﺵ "ﻣﻬّﻢ" ﻧﯿﺴﺘﯽ "ﻋﺰﯾﺰﻡ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم: . . سرد بود اب پاکی که روی دستانم ریختی!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل اتـاقـی کـه  از تـاریـکـی پُــر شـده بـاشـد پُــر شـده ام از درد بــی هـیـچ روزنـه ای ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی دریـا فـقـط تُـنـگ بـزرگـتـریـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آسـمـان، چـشـم‌هـای تـو بـود، پـنـجـره را بـاز کـردی و مـن پَــر پَــر زدم .. بـرای دوسـت داشـتـنـت  پـرنـده بـایـد بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش در دامن سکوت به تلخی گریستم نالان ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیم و امید عشق رنجورم آرامش جاودانه می خواهم بر حسرت دل دگر نیفزایم ععآسایش بیکرانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا بر سر دل نهاده می گویم بگذشتن از آن ستیزه جو خوشتر یک بوسه ز جام زهر بگرفتن از بوسه ی آتشین او خوشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بارون از این کوچه از این آهنگ بیزارم از این که تو رهام کردی ولی بازم دوست دارم از این احساس که یه دنیاست ولی واسه تو بی معناست از این قلبی که له کردیش ولی بازم تورو میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل یـک تـکـه اسـفـنـج  کـه در جـوی خـیـابـان  افـتـاده بـاشـد غـم هـا را بـه خـود  جـذب کـرده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــیــرون پـــریــده از قـفـس تـنـگ مـی خــواهــد  پـرنـده شـود مـــاهـــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آرامـش پـنـجـره را بــاد؛ بـه هـم زده اسـت پـرده مـثـل پـرنـده ای کـه پـایـش را بـسـتـه بـاشـنـد در هـوای تـقـلاسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیكیهاست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رو دوست داری، و اون فقط تورو دوست داره ..... چقدر فاصله بین این دو دوست داشتن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را خیلی دیر شناختم،وقتی شناختم که تمام هستی ام را از دست داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام؛ چسبیدن به قلبی را می خواهد؛ و چشمانم؛ خیس کردن پیراهنی را. عجب دل پرتوقعی دارم من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺕ ﻏﯿﺮّﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ.. ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ... ﺗﻮ ﺑﺮﺍﺵ "ﻣﻬّﻢ" ﻧﯿﺴﺘﯽ "ﻋﺰﯾﺰﻡ...