بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزهای سخت که رسید... بسیار تفاوت داشت, آنکس که در روزهای خوب بامن... بسیار تفاهم داشت...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی حواســـت هســـت  نیــایـــــی  یـکـــــی مــی میرد  بـی تـــو زیـــر بــــــــــــــــــاران ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی تو و نگاه تو دیگر ندود نگاه بی تابم اندیشه ی آن دو چشم رویائی هرگز نبرد ز دیدگان خوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظلمت آن اطاقک خاموش بیچاره و منتظر نمی مانم هر لحظه نظر به در نمی دوزم وان آه نهان بلب نمی رانم دور شو ای عشق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره نداشته باشیش... تا این که داشته باشی و ندونی با #چند-نفر شریکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطرهای گران قیمت^ ادمها باید مثل تو بوی معرفت بدهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـا هـم رفـت و آمـد نـکـنـیـم مـثـلـا وقـتـی مـی آیـی نـــــــــــــرو . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برگ های پاییـــزی سرشار از شعور درخت اند و خاطرات سه فصل را ب دوش میکشند آرام قدم بـــگذار… بر چهره ی تکیده ی آنها؛ این برگها حرمت دارند……. درد پاییز درد دانستـــ ـن استــــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک #درخت ، هنگام ِ باور ِ #خُشکی ، برگ هایش را با #دستِ-خود به زمین می اندازد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سوزم از این دوروئی و نیرنگ یکرنگی کودکانه می خواهم ای مرگ از آن لبان خاموشت یک بوسه ی جاودانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که مرا نشاط و مستی داد آن کس که مرا امید و شادی داد هر جا که نشست بی تامل گفت او یک زن ساده لوح عادی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : تو را به صدای گنجشک ها و به بوی خوش آرزوها سوگند . . . او را از من مگیر او دنیای من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ … ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺁﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﺬﺭﻩ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را عاشق خودت میکنی.. .در برابـرش مسئولـی . . در برابـر اشکهایش . .  شکستن غرورش . . . . لحظه های شکستن در تنهایی . . .و اگر یـادت بـرود ! !  در جایـی دیگر سرنوشت به یادت خواهد آورد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزهای سخت که رسید... بسیار تفاوت داشت, آنکس که در روزهای خوب بامن... بسیار تفاهم داشت...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی حواســـت هســـت  نیــایـــــی  یـکـــــی مــی میرد  بـی تـــو زیـــر بــــــــــــــــــاران ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی تو و نگاه تو دیگر ندود نگاه بی تابم اندیشه ی آن دو چشم رویائی هرگز نبرد ز دیدگان خوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظلمت آن اطاقک خاموش بیچاره و منتظر نمی مانم هر لحظه نظر به در نمی دوزم وان آه نهان بلب نمی رانم دور شو ای عشق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره نداشته باشیش... تا این که داشته باشی و ندونی با #چند-نفر شریکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطرهای گران قیمت^ ادمها باید مثل تو بوی معرفت بدهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـا هـم رفـت و آمـد نـکـنـیـم مـثـلـا وقـتـی مـی آیـی نـــــــــــــرو . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برگ های پاییـــزی سرشار از شعور درخت اند و خاطرات سه فصل را ب دوش میکشند آرام قدم بـــگذار… بر چهره ی تکیده ی آنها؛ این برگها حرمت دارند……. درد پاییز درد دانستـــ ـن استــــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک #درخت ، هنگام ِ باور ِ #خُشکی ، برگ هایش را با #دستِ-خود به زمین می اندازد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سوزم از این دوروئی و نیرنگ یکرنگی کودکانه می خواهم ای مرگ از آن لبان خاموشت یک بوسه ی جاودانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که مرا نشاط و مستی داد آن کس که مرا امید و شادی داد هر جا که نشست بی تامل گفت او یک زن ساده لوح عادی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : تو را به صدای گنجشک ها و به بوی خوش آرزوها سوگند . . . او را از من مگیر او دنیای من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ … ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺁﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﺬﺭﻩ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را عاشق خودت میکنی.. .در برابـرش مسئولـی . . در برابـر اشکهایش . .  شکستن غرورش . . . . لحظه های شکستن در تنهایی . . .و اگر یـادت بـرود ! !  در جایـی دیگر سرنوشت به یادت خواهد آورد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭ