بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باغ و نه بستان نه چمن می خواهم*نه سرو و نه گل نه یاسمن می خواهم خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن *من باشم و آن کسی که من می خواهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فـرقـی نـمـی کـنـد هـمـه ی فـصـل هـا از مـــن کـه بـگـذرنـد پـایـیـز مـی شـونـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق يكبار به دنيا مياد اما چند بار ميميره . . . وقتي يارش رو با كسي ميبينه  وقتي بفهمه اون دوستش نداره  وقتي بفهمه هيچوقت به اون نميرسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام انکس که جدایی را افرید تا قدر باهم بودن را بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...گفت اندازه ی ستاره های اسمان دوستت دارم!!! اسمان را نگاه کردم هوا ابری بود...........حسرت دوست داشتنش بر دلم ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـن شـهـر هـمـیـن نــبـودنـت را کـم داشـت کـه کـامــل شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد چه ســـاعت از شبانه روز باشد صدایـــت را که میـــشنوم . . . خورشـــید در دلم طــلوع میکند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر سلام، روح و تنم درد می کند .......چشمم، دلم، لبم، بدنم درد می کند........ ذوق سرودنم، کلمات نوشتنم .....دکتر تمام خویشتنم درد می کند ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن همیشه هم بد نیست گاهی بایدخلوت کسی را شکست تا بداند به یادش هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد اگه نمیفـــــــــهمیدی اینو که تو رو زیــــــــــاد از حــــــــد دوســـــــت دارم .....الـــــــــــــــــان بــــــــــــــــودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبر برای کُشتن من استخاره کرد/ چون استخاره خوب نیامد دوباره کَرد/ گفتند کیست اینکه بِخونش تشنه ای/ از اسلامشهر زِدور سوی من اشاره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم کهنه است!ولی انگار چند لحظه پیش کسی به قلبم خنجری زهر آلود کشیده!!! هرچه میگردم پادزهرش را نمیابم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس نمیبینم حقیقیست....در چشمانت بی ارزش شدم....چانه میزنم تا مفت نفروشیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب به فروش میرسد... صاحبش کمی مردن لازم دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم حافـــظه ی قلبتــ ــ ــ اونقدر پرنشهــ... که مجـــبورشی واسه اضافه کردن کســی .. منـــو پاکــــــ کــنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه روز ، نــه شـــب تنهـــا شمــارش ٍ نفــس های ٍ ” تــــــو ” ، عُمـــر ٍ مـَـن اســـت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باغ و نه بستان نه چمن می خواهم*نه سرو و نه گل نه یاسمن می خواهم خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن *من باشم و آن کسی که من می خواهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فـرقـی نـمـی کـنـد هـمـه ی فـصـل هـا از مـــن کـه بـگـذرنـد پـایـیـز مـی شـونـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق يكبار به دنيا مياد اما چند بار ميميره . . . وقتي يارش رو با كسي ميبينه  وقتي بفهمه اون دوستش نداره  وقتي بفهمه هيچوقت به اون نميرسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام انکس که جدایی را افرید تا قدر باهم بودن را بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...گفت اندازه ی ستاره های اسمان دوستت دارم!!! اسمان را نگاه کردم هوا ابری بود...........حسرت دوست داشتنش بر دلم ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـن شـهـر هـمـیـن نــبـودنـت را کـم داشـت کـه کـامــل شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد چه ســـاعت از شبانه روز باشد صدایـــت را که میـــشنوم . . . خورشـــید در دلم طــلوع میکند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر سلام، روح و تنم درد می کند .......چشمم، دلم، لبم، بدنم درد می کند........ ذوق سرودنم، کلمات نوشتنم .....دکتر تمام خویشتنم درد می کند ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن همیشه هم بد نیست گاهی بایدخلوت کسی را شکست تا بداند به یادش هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد اگه نمیفـــــــــهمیدی اینو که تو رو زیــــــــــاد از حــــــــد دوســـــــت دارم .....الـــــــــــــــــان بــــــــــــــــودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبر برای کُشتن من استخاره کرد/ چون استخاره خوب نیامد دوباره کَرد/ گفتند کیست اینکه بِخونش تشنه ای/ از اسلامشهر زِدور سوی من اشاره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم کهنه است!ولی انگار چند لحظه پیش کسی به قلبم خنجری زهر آلود کشیده!!! هرچه میگردم پادزهرش را نمیابم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس نمیبینم حقیقیست....در چشمانت بی ارزش شدم....چانه میزنم تا مفت نفروشیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب به فروش میرسد... صاحبش کمی مردن لازم دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم حافـــظه ی قلبتــ ــ ــ اونقدر پرنشهــ... که مجـــبورشی واسه اضافه کردن کســی .. منـــو پاکــــــ کــنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه روز ، نــه شـــب تنهـــا شمــارش ٍ نفــس های ٍ ” تــــــو ” ، عُمـــر ٍ مـَـن اســـت . . .