بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ پيچــک نگــاهــم دزدانــه تــا پشــت پنجــره ي اتــاق تــو بــالا آمــده! بــه کجــا خيــره شــده‌اي؟! بــاران کــه بگيــرد تمــام پنجــره پــر از پيچــک خــواهــد بــود ... ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم.. اونقدر خودخواهانه بغلتـــــــــ کنم.. که جای ضربان قلبمــــ روی تنتـــــــــــــــــ بمونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی رفیق !!  من واسه بقیه مثل اهنگی هستم !  که چند دفعه گوش دادن زده میشن خسته میشن <<< هه اهنگ بعدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سوی تنهایی بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی... من سوگوار نبودنت نیستم!!! من شرمسار این همه تحملم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفت زندیگیمی..... وقتی داشت میرفت گفتم مگه زندگیت نبودم؟ جواب داد آدم واسه رسیدن به عشقش از زندگیشم باید بگذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوسـتـت دارم و  عـشـق تـــو از نـامـم مـی تـراود مـثـل شـیـره ی تـک درخـتـی مـجـروح در حـیـاط زیـارتـگـاهـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوا ســردهــــ و مــــن .....تـــــنـــهـــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوب تو دعامیکنم.روزهای خوب تو ربط عجیبی به حال خوب من دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست كه اسمشو ميذارن ” غيرت “ و به همون حس در خانم ها ميگن “حسادت “ اما… من به هردوشون ميگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غيرتی ميشی نه حسود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوس داشتم تنها بودیم منو تو با هم//فقط منو تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل های سرخ عشقم پژمرد وقتی ک از سردی خورشید نگاهت نور میگرفت و از باران شور دیدگانم آب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـــی ســخــتـه... مـردِ رویـاهـایِ هـیـچ زنـی نـبـودن ...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمـهـا را شـسـتم.. جـور دیـگـر دیـدم .. بـاز هـم فـرقـی نـداشـت .. تـــــو هـمـان بـودی کـه بـاید دوسـت داشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـت داشتنت بوی ، بــــــاران می دهد همــآن قدر بی مقدمــه همـــآن قدر بی دغدغــه فــــــــــقـــــــــــــط یادت باشد مثل ِ بــــــــاران مـــَرا بـــی واسطه دوســـت داشته باشـــی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ک یا تو یا ... گفتی نگران نباش دوباره عاشق میشوی آخر بی معرفت ، خاکستر توان دوباره شعله ور شدن دارد؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دستت رو گرفت و دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز یه کار با دلت میکنه که بی اختیار دستات بلرزه....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ پيچــک نگــاهــم دزدانــه تــا پشــت پنجــره ي اتــاق تــو بــالا آمــده! بــه کجــا خيــره شــده‌اي؟! بــاران کــه بگيــرد تمــام پنجــره پــر از پيچــک خــواهــد بــود ... ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم.. اونقدر خودخواهانه بغلتـــــــــ کنم.. که جای ضربان قلبمــــ روی تنتـــــــــــــــــ بمونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی رفیق !!  من واسه بقیه مثل اهنگی هستم !  که چند دفعه گوش دادن زده میشن خسته میشن <<< هه اهنگ بعدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سوی تنهایی بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی... من سوگوار نبودنت نیستم!!! من شرمسار این همه تحملم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفت زندیگیمی..... وقتی داشت میرفت گفتم مگه زندگیت نبودم؟ جواب داد آدم واسه رسیدن به عشقش از زندگیشم باید بگذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوسـتـت دارم و  عـشـق تـــو از نـامـم مـی تـراود مـثـل شـیـره ی تـک درخـتـی مـجـروح در حـیـاط زیـارتـگـاهـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوا ســردهــــ و مــــن .....تـــــنـــهـــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوب تو دعامیکنم.روزهای خوب تو ربط عجیبی به حال خوب من دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست كه اسمشو ميذارن ” غيرت “ و به همون حس در خانم ها ميگن “حسادت “ اما… من به هردوشون ميگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غيرتی ميشی نه حسود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوس داشتم تنها بودیم منو تو با هم//فقط منو تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل های سرخ عشقم پژمرد وقتی ک از سردی خورشید نگاهت نور میگرفت و از باران شور دیدگانم آب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـــی ســخــتـه... مـردِ رویـاهـایِ هـیـچ زنـی نـبـودن ...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمـهـا را شـسـتم.. جـور دیـگـر دیـدم .. بـاز هـم فـرقـی نـداشـت .. تـــــو هـمـان بـودی کـه بـاید دوسـت داشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـت داشتنت بوی ، بــــــاران می دهد همــآن قدر بی مقدمــه همـــآن قدر بی دغدغــه فــــــــــقـــــــــــــط یادت باشد مثل ِ بــــــــاران مـــَرا بـــی واسطه دوســـت داشته باشـــی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ک یا تو یا ... گفتی نگران نباش دوباره عاشق میشوی آخر بی معرفت ، خاکستر توان دوباره شعله ور شدن دارد؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دستت رو گرفت و دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز یه کار با دلت میکنه که بی اختیار دستات بلرزه....