بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیمه جونم توی این ترانه هایی که برای تو میخونم تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" پشــت پنجــره شعــر ایستــاده ام، بــه تــو نگــاه مــی کنــم! تــو تنهــا دلخــوشــی منــی و فقــط از پشــت همیــن پنجــره، دیــده مــی شــوی ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سیبــی رهــا بــودم، بــر پهنــه آب و رهــایــی، ســرگــردانــی بــود! کــاش دستهــایــت، نــزدیــک بــودنــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن ابــر شــدم! گفتــه بــودی کــه خــورشیــدی! یــادت هســت تــا زیبــاتــر بتــابــی، چقــدر گــریستــم؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــنده دار استـ نه ...؟؟! کـــــه تو هی مرا دور بزنــی و مـــــن دلم را خــــوش کنــم به این که در محــــــاصره ی تواَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهايم را از ته زدم خاطره دستهايش ديوانه ام ميكرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جایمان را با هم عوض کنیم دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست.!گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرادر خاطراتت مرور میکنی..... کاش اینقدر مغرور نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بي ادعا ، قد زمين ، قد هوا ، اگه خدا بدش نياد دوستت دارم قد خدا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر میگیرد تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم  که دل کندن اگر آسان بود  فرهاد دل می کند به جای کوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـــرد اونـ ـه که دختـ ـر مورد علاقشـ ـو تو لبـ ــاس عـ ــروس تصـ ــور کـ ـنه نـ ـه برهنـ ـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گل سرخ منی تو گل یاسمنی از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. هوس باغ و بهارانم نیست. ای بهین باغ و بهارانم "تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایت را برای کسی بسوزان که بدانی هر لحظه نبودنت او را میسوزاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی هایم را با کدام قایق  روانه ساحل دلت کنم که  بفهمی دل تنگم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی دوستم داشته باش، آدمهای اینجا چشم دیدن عشق را ندارند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیمه جونم توی این ترانه هایی که برای تو میخونم تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" پشــت پنجــره شعــر ایستــاده ام، بــه تــو نگــاه مــی کنــم! تــو تنهــا دلخــوشــی منــی و فقــط از پشــت همیــن پنجــره، دیــده مــی شــوی ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سیبــی رهــا بــودم، بــر پهنــه آب و رهــایــی، ســرگــردانــی بــود! کــاش دستهــایــت، نــزدیــک بــودنــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن ابــر شــدم! گفتــه بــودی کــه خــورشیــدی! یــادت هســت تــا زیبــاتــر بتــابــی، چقــدر گــریستــم؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــنده دار استـ نه ...؟؟! کـــــه تو هی مرا دور بزنــی و مـــــن دلم را خــــوش کنــم به این که در محــــــاصره ی تواَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهايم را از ته زدم خاطره دستهايش ديوانه ام ميكرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جایمان را با هم عوض کنیم دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست.!گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرادر خاطراتت مرور میکنی..... کاش اینقدر مغرور نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بي ادعا ، قد زمين ، قد هوا ، اگه خدا بدش نياد دوستت دارم قد خدا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر میگیرد تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم  که دل کندن اگر آسان بود  فرهاد دل می کند به جای کوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـــرد اونـ ـه که دختـ ـر مورد علاقشـ ـو تو لبـ ــاس عـ ــروس تصـ ــور کـ ـنه نـ ـه برهنـ ـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گل سرخ منی تو گل یاسمنی از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. هوس باغ و بهارانم نیست. ای بهین باغ و بهارانم "تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایت را برای کسی بسوزان که بدانی هر لحظه نبودنت او را میسوزاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی هایم را با کدام قایق  روانه ساحل دلت کنم که  بفهمی دل تنگم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی دوستم داشته باش، آدمهای اینجا چشم دیدن عشق را ندارند