بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟ دیگر نفسم نمی آید! به دار کشیده مرا بغض نبودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم های مصنوعی شومینه میسوزم و پایان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلایی که واسه هم پرپر میزنن اما همیشه سرنوشت پراشونو قیچی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلبـم شاتـر دوربیـن عکـاسی‌ای است ... به تــو کـه می‌رسـد،  تنـد می‌زنـد بـرای ثـبـت لحـظـه‌هـا .... کاش کمی آهسته تر میزد این لعنتی... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی صبح از خواب بیدار می شی ببنی مامان خوابه اما بابا داره صبحانه درست میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چرت های صبحگاهی است… همش با خودم میگویم… فقط ۵ دقیقه دیگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به خیابانهایی که گربه ها در آن جفت گیری می کنند ! اما من حتی نمی توانم دست عشقم را بگیرم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت ، چنان بوی سیب می دهد ، که ، وسوسه ی خوردن اش هم ، خطر هبوط دارد .... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبــــا گفت فـــروغ : تنــــــها صداست که میماند . . . و امـــان از صدای ” تــــو ” که ابـــــدی شد در گوش من ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل عادت نيستي تا ساده انكارت كنم تو نفس هاي مني بايد كه تكرارت كنم مقتضاي بودني يعني كه بي تو نيستم زندگي بخشي بايد عمر ايثارت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینم، آرزویم این است آرزویت ساکن کوچه ی بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج خوشبختی ست وقتی کسی باشد که تو را آنگونه دوست داشته باشد که دلت میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی یاد تو تکلیف من است :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بده....اما به شانه هاي كسي كه اگر خوابت برد..... سرت را زمين نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اونقدر خودخواهانه بغلت کنم که جای ضربان قلبم رو تنت بمونه.....!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنـ ــیـ ــا مـ ــهـ ـــربـ ـــانـ ـــی از آنـ کـ ـسـ ــانـ ـیـ ــســـت که یـ کـ دیـ ـگر را بـ ـا هـ ـر فـ ـ ـ ــاصلـ ـه ای دوسـ ـ ـــتـــــ دارنـ ـــ ـــــــــــــــــــد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟ دیگر نفسم نمی آید! به دار کشیده مرا بغض نبودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم های مصنوعی شومینه میسوزم و پایان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلایی که واسه هم پرپر میزنن اما همیشه سرنوشت پراشونو قیچی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلبـم شاتـر دوربیـن عکـاسی‌ای است ... به تــو کـه می‌رسـد،  تنـد می‌زنـد بـرای ثـبـت لحـظـه‌هـا .... کاش کمی آهسته تر میزد این لعنتی... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی صبح از خواب بیدار می شی ببنی مامان خوابه اما بابا داره صبحانه درست میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چرت های صبحگاهی است… همش با خودم میگویم… فقط ۵ دقیقه دیگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به خیابانهایی که گربه ها در آن جفت گیری می کنند ! اما من حتی نمی توانم دست عشقم را بگیرم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت ، چنان بوی سیب می دهد ، که ، وسوسه ی خوردن اش هم ، خطر هبوط دارد .... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبــــا گفت فـــروغ : تنــــــها صداست که میماند . . . و امـــان از صدای ” تــــو ” که ابـــــدی شد در گوش من ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل عادت نيستي تا ساده انكارت كنم تو نفس هاي مني بايد كه تكرارت كنم مقتضاي بودني يعني كه بي تو نيستم زندگي بخشي بايد عمر ايثارت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینم، آرزویم این است آرزویت ساکن کوچه ی بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج خوشبختی ست وقتی کسی باشد که تو را آنگونه دوست داشته باشد که دلت میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی یاد تو تکلیف من است :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بده....اما به شانه هاي كسي كه اگر خوابت برد..... سرت را زمين نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اونقدر خودخواهانه بغلت کنم که جای ضربان قلبم رو تنت بمونه.....!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنـ ــیـ ــا مـ ــهـ ـــربـ ـــانـ ـــی از آنـ کـ ـسـ ــانـ ـیـ ــســـت که یـ کـ دیـ ـگر را بـ ـا هـ ـر فـ ـ ـ ــاصلـ ـه ای دوسـ ـ ـــتـــــ دارنـ ـــ ـــــــــــــــــــد