بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حسی در تو نسبت به دیگری ایجاد میشود که قوتی میشود برای بیان احساست افسوس که پیش از تو دیگری از سر تفریح آمده و شکسته و زخم زده و آزار داده هر آنچه را که باید می پروراند و نوازش میکرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني ميشود روزي برسد ك بيايي مرا در آغوش بگيري بخواهم گله كنم... بگويي هيس! همه كابوس ها تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستگی رفع بلاست . . . ولی باور نمی کند دلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پلکهایم نام تو را نوشتم،تا وقتی چشمهایم را بروی کسی میبندم بداند چرا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم بی تو پتیاره ی پاییز مرا می شکند این شب وسوسه انگیز مرا می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوچک است،کوچکتر از باغچه پشت پنجره،ولی آنقدر جا دارد که برای عشقی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز،دلم خودت را خواست نه خیالت را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این همه خواستن هایی که داشتن نمی شود... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم اما بی وفا نیستم ، دوست دارم اگر چه با محبت نیستم، یه وقت فکر نکنی به فکر تو نیستم ، بی خیال هرکی باشم بی خیال تو یکی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو به تاروپود جانم بسته است بی روی تو درهای جهانم بسته است از دست تو خواهم برآرم فریاد در پیش نگاه تو زبانم بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوای تو ، هوای دیگریست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم با دلم بازی نکن.... ببین............ خرابش کردی دیگه عاشق نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم اناری در آستانه‌ی پوسیدن تا دورم نینداخته‌اند صورتم را به دو دست بگیر و لب‌هایم را بمک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن از اينجــا خــواهــم رفــت و فــرقــی هــم نمــی کنــد کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم يــا نــه! کســی کــه مــی گــريــزد، از گــم شــدن نمــی تــرســد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمام اعضا و جوارحم  برای من کار می کنند جز این قلب لامصب که کار می کند برای تو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که باشی آنقدر آرام می شوم که فراموش میکنم  باید نفس بکشم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حسی در تو نسبت به دیگری ایجاد میشود که قوتی میشود برای بیان احساست افسوس که پیش از تو دیگری از سر تفریح آمده و شکسته و زخم زده و آزار داده هر آنچه را که باید می پروراند و نوازش میکرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني ميشود روزي برسد ك بيايي مرا در آغوش بگيري بخواهم گله كنم... بگويي هيس! همه كابوس ها تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستگی رفع بلاست . . . ولی باور نمی کند دلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پلکهایم نام تو را نوشتم،تا وقتی چشمهایم را بروی کسی میبندم بداند چرا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم بی تو پتیاره ی پاییز مرا می شکند این شب وسوسه انگیز مرا می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوچک است،کوچکتر از باغچه پشت پنجره،ولی آنقدر جا دارد که برای عشقی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز،دلم خودت را خواست نه خیالت را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این همه خواستن هایی که داشتن نمی شود... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم اما بی وفا نیستم ، دوست دارم اگر چه با محبت نیستم، یه وقت فکر نکنی به فکر تو نیستم ، بی خیال هرکی باشم بی خیال تو یکی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو به تاروپود جانم بسته است بی روی تو درهای جهانم بسته است از دست تو خواهم برآرم فریاد در پیش نگاه تو زبانم بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوای تو ، هوای دیگریست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم با دلم بازی نکن.... ببین............ خرابش کردی دیگه عاشق نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم اناری در آستانه‌ی پوسیدن تا دورم نینداخته‌اند صورتم را به دو دست بگیر و لب‌هایم را بمک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن از اينجــا خــواهــم رفــت و فــرقــی هــم نمــی کنــد کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم يــا نــه! کســی کــه مــی گــريــزد، از گــم شــدن نمــی تــرســد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمام اعضا و جوارحم  برای من کار می کنند جز این قلب لامصب که کار می کند برای تو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که باشی آنقدر آرام می شوم که فراموش میکنم  باید نفس بکشم!