بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـه مـی شـود اگــر زنـدگـی ام کـه چـون درِ بـسـتـه ای مـی مـانـد نــاگـهـان بـه صـدا درآیـد و تـــو پـشـتِ آن بــاشـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد زمانی شما را دوست دارد که: دلتنگی برای شما برایش سرگرمی باشد..مراقبت از شما شغلش باشد..خوشبخت کردن شما ماموریتش...و دوست داشتن شما زندگیش باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله:‏"ترکم نکن من بی تو می میرم‏"‏ چه غروری شکسته شده بخاطر دوست داشتنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین حرف باران این است : زمین را شستم ، دوباره شروع کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستون ... حواست باشه که دور تو و تموم شاعرانه ها خط میکشم اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...! اما تحمل ميکنم.خدايا روزگارت با من واحساسم بد تا کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس دلم را خوابانده ام تا بیدار نشده و بهانه ات را نگرفته برو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلگيراست هم پنجشنبه باشد! هم ابرباشد! هم باران باشد هم خيابان خيس باشد! اما... نه کسي باشد!!! نه دستي براي فشردن! نه پايي براي قدم زدن! نه نگاهي براي زل زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغونم.... میدونی داغون یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی... داغٍ ِ اون....... میفهمی یعنی چی؟؟؟؟؟؟ داغونم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها یکیست آن هم تویی من دیگران را شما خطاب می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت مثل خورده شیشه روی زمینه غم هام بچهای پاپتی هستن میفهمی چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـنـار مـن کـه قـدم مـیـزنـی هـوا خـوب اسـت پُـر از پـریـدنـم و جـای زخـم هـا خـوب اسـت بـرای حَـک شـدنِ عـشـق در خـیـابـان ها بـه جـا گذاشتـنِ چـند رَدپـا خـوب اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـورشـیـد دیـگـر طـلـوع نـکـرد... ایـن آخــریـن اِتّـفـاقِ عـجـیـبِ رفـتـنـش بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است دستهایم را با لیوان چای گرم میکنم این اوج تنهاییست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیکتر که بودم فکر می کردم تنهایی یعنی وقتی که هیشکی خونه نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣــــﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ “ﻣــــــﻦ ” ﺑﺎﺷﺪ 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـه مـی شـود اگــر زنـدگـی ام کـه چـون درِ بـسـتـه ای مـی مـانـد نــاگـهـان بـه صـدا درآیـد و تـــو پـشـتِ آن بــاشـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد زمانی شما را دوست دارد که: دلتنگی برای شما برایش سرگرمی باشد..مراقبت از شما شغلش باشد..خوشبخت کردن شما ماموریتش...و دوست داشتن شما زندگیش باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله:‏"ترکم نکن من بی تو می میرم‏"‏ چه غروری شکسته شده بخاطر دوست داشتنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین حرف باران این است : زمین را شستم ، دوباره شروع کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستون ... حواست باشه که دور تو و تموم شاعرانه ها خط میکشم اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...! اما تحمل ميکنم.خدايا روزگارت با من واحساسم بد تا کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس دلم را خوابانده ام تا بیدار نشده و بهانه ات را نگرفته برو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلگيراست هم پنجشنبه باشد! هم ابرباشد! هم باران باشد هم خيابان خيس باشد! اما... نه کسي باشد!!! نه دستي براي فشردن! نه پايي براي قدم زدن! نه نگاهي براي زل زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغونم.... میدونی داغون یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی... داغٍ ِ اون....... میفهمی یعنی چی؟؟؟؟؟؟ داغونم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها یکیست آن هم تویی من دیگران را شما خطاب می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت مثل خورده شیشه روی زمینه غم هام بچهای پاپتی هستن میفهمی چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـنـار مـن کـه قـدم مـیـزنـی هـوا خـوب اسـت پُـر از پـریـدنـم و جـای زخـم هـا خـوب اسـت بـرای حَـک شـدنِ عـشـق در خـیـابـان ها بـه جـا گذاشتـنِ چـند رَدپـا خـوب اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـورشـیـد دیـگـر طـلـوع نـکـرد... ایـن آخــریـن اِتّـفـاقِ عـجـیـبِ رفـتـنـش بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است دستهایم را با لیوان چای گرم میکنم این اوج تنهاییست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیکتر که بودم فکر می کردم تنهایی یعنی وقتی که هیشکی خونه نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣــــﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ “ﻣــــــﻦ ” ﺑﺎﺷﺪ